KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:12
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -25.958 0 78.217 1.560.645 -844.303 0 0 4.027.696 4.796.297 11 4.796.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 1.029 0 1.029
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.631 -136.689 3.895 2.407.689 -1.418.633 -1.459.231 34.576.406 767.926 4.027.696 51.497.303 156 51.497.459
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.992 -14.767 5.687 1.934.467 -1.074.182 -786.744 0 0 4.408.836 4.612.289 15 4.612.304
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 4.717.845 -943.023 -2.587.484 40.117.963 591.573 4.408.836 58.974.755 174 58.974.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
190.902.112 564.015.479 754.917.591 162.285.048 473.496.707 635.781.755
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 21.689.392 25.116.941 46.806.333 19.905.773 22.793.252 42.699.025
Teminat Mektupları
18.351.156 16.858.801 35.209.957 16.949.962 14.187.155 31.137.117
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
303.967 1.864.007 2.167.974 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.040.886 2.040.886 0 2.223.470 2.223.470
Diğer Teminat Mektupları
18.047.189 12.953.908 31.001.097 16.667.162 10.540.831 27.207.993
Banka Kredileri
0 56.067 56.067 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 56.067 56.067 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
7.935 3.188.609 3.196.544 8.409 4.396.101 4.404.510
Belgeli Akreditifler
7.935 2.560.612 2.568.547 8.409 3.747.283 3.755.692
Diğer Akreditifler
0 627.997 627.997 0 648.818 648.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 13.434 13.434 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
130.443 4.992.547 5.122.990 5.990 4.131.474 4.137.464
Diğer Kefaletlerimizden
3.199.858 7.483 3.207.341 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-1) 50.558.023 34.649.079 85.207.102 43.611.686 12.978.081 56.589.767
Cayılamaz Taahhütler
49.223.234 34.308.382 83.531.616 42.539.957 12.676.833 55.216.790
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.524.135 32.445.214 36.969.349 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.682.045 1.859.593 9.541.638 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.712.701 0 2.712.701 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.969.954 0 27.969.954 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142.948 0 142.948 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.186.651 3.575 6.190.226 4.874.766 2.691 4.877.457
Cayılabilir Taahhütler
1.334.789 340.697 1.675.486 1.071.729 301.248 1.372.977
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
919.985 0 919.985 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
414.804 340.697 755.501 78.912 301.248 380.160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
118.654.697 504.249.459 622.904.156 98.767.589 437.725.374 536.492.963
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.494.054 69.410.368 88.904.422 13.674.935 50.984.080 64.659.015
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.530.359 27.513.408 33.043.767 4.122.135 22.691.635 26.813.770
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.963.695 41.896.960 55.860.655 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
99.160.643 434.839.091 533.999.734 85.092.654 386.741.294 471.833.948
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.466.491 13.961.956 20.428.447 6.344.720 14.506.012 20.850.732
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.305.938 3.854.050 10.159.988 5.802.042 4.937.886 10.739.928
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
160.553 10.107.906 10.268.459 542.678 9.568.126 10.110.804
Para ve Faiz Swap İşlemleri
86.726.148 343.669.207 430.395.355 73.868.613 322.537.764 396.406.377
Swap Para Alım İşlemleri
11.162.455 108.327.582 119.490.037 22.948.085 97.089.617 120.037.702
Swap Para Satım İşlemleri
54.416.803 89.022.873 143.439.676 48.590.528 74.408.155 122.998.683
Swap Faiz Alım İşlemleri
10.573.445 73.159.376 83.732.821 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Swap Faiz Satım İşlemleri
10.573.445 73.159.376 83.732.821 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.500.325 25.193.090 27.693.415 4.702.430 27.522.912 32.225.342
Para Alım Opsiyonları
1.270.341 3.018.252 4.288.593 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
1.222.309 2.633.104 3.855.413 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
4.155 0 4.155 19.333 0 19.333
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.520 0 3.520 14.580 0 14.580
Futures Para İşlemleri
3.385.513 3.425.945 6.811.458 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
1.277.228 2.110.676 3.387.904 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
2.108.285 1.315.269 3.423.554 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
82.166 48.588.893 48.671.059 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
927.044.994 460.949.857 1.387.994.851 871.352.485 344.368.703 1.215.721.188
EMANET KIYMETLER
70.837.172 41.564.995 112.402.167 61.762.629 24.508.688 86.271.317
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.348.785 3.971.491 15.320.276 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.460.333 9.838.971 31.299.304 17.737.273 2.996.399 20.733.672
Tahsile Alınan Çekler
31.231.425 4.047.082 35.278.507 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.495.455 4.392.161 10.887.616 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
301.174 19.315.290 19.616.464 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
232.720.741 139.274.913 371.995.654 209.087.002 109.793.747 318.880.749
Menkul Kıymetler
938.540 2.222.842 3.161.382 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
605.711 737.422 1.343.133 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
178.400 177.803 356.203 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
181.323.368 106.955.876 288.279.244 166.259.977 84.587.022 250.846.999
Diğer Rehinli Kıymetler
49.674.722 29.180.970 78.855.692 41.388.946 23.358.907 64.747.853
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
623.487.081 280.109.949 903.597.030 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.117.947.106 1.024.965.336 2.142.912.442 1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.444.000 11.011.841
Alınan Faizler
22.588.151 23.823.516
Ödenen Faizler
-9.825.417 -15.974.546
Alınan Temettüler
3.827 3.419
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.223.054 4.630.959
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-816.500 1.632.341
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.464.511 1.237.908
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.438.914 -2.227.735
Ödenen Vergiler
-228.569 -170.275
Diğer
-2.526.143 -1.943.746
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.532.644 4.370.362
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.408.039 -255.936
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.942.115 1.875.403
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-48.678.592 -5.070.971
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.481.050 -6.033.585
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.900.231 -1.412.098
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
46.730.200 28.907.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.046.623 -8.754.686
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.300.098 -4.885.253
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.911.356 15.382.203
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.222.132 -18.304.234
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-880.136 -783.616
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.682 11.906
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.377.391 -26.107.339
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.877.320 9.211.030
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-24.199.869 -3.714.492
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.224.165 2.583.389
Diğer
131.097 494.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.691.019 3.098.282
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.746.239 25.536.458
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.775.163 -25.236.850
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-280.057 -207.068
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.142.771 1.549.965
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.523.014 1.726.216
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.691.977 18.432.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.214.991 20.158.670


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.408.851 4.027.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
203.453 768.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.912 -25.958
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
157.929 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.932 -33.279
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.772 7.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
73.541 794.559
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.934.467 78.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.377.156 2.000.827
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
430.002 -1.043.080
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.438.648 -39.360
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
524.876 -202.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.612.304 4.796.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
54.931.054 107.337.157 162.268.211 50.353.146 88.847.971 139.201.117
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.482.102 62.830.526 70.312.628 2.401.694 45.498.382 47.900.076
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 5.170.072 37.939.497 43.109.569 2.243.226 27.650.703 29.893.929
Bankalar
(I-d) 1.790.722 24.891.936 26.682.658 92.372 17.848.302 17.940.674
Para Piyasalarından Alacaklar
521.343 0 521.343 66.120 0 66.120
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35 -907 -942 -24 -623 -647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 327.457 7.872.978 8.200.435 195.719 7.069.120 7.264.839
Devlet Borçlanma Senetleri
25.864 153.044 178.908 182.344 92.378 274.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
266.733 303.422 570.155 12.470 220.294 232.764
Diğer Finansal Varlıklar
34.860 7.416.512 7.451.372 905 6.756.448 6.757.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 27.072.250 29.771.221 56.843.471 36.203.273 31.315.167 67.518.440
Devlet Borçlanma Senetleri
26.364.509 18.012.890 44.377.399 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 607 16.384 15.777 607 16.384
Diğer Finansal Varlıklar
691.964 11.757.724 12.449.688 653.214 15.145.764 15.798.978
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 20.049.245 6.862.432 26.911.677 11.552.460 4.965.302 16.517.762
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
14.826.368 6.862.432 21.688.800 9.458.665 4.932.085 14.390.750
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.222.877 0 5.222.877 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
197.953.021 108.649.435 306.602.456 147.259.503 87.515.563 234.775.066
Krediler
(I-f) 174.746.036 100.805.152 275.551.188 144.802.842 81.973.456 226.776.298
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.366.313 4.149.877 5.516.190 1.534.777 3.605.542 5.140.319
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 35.166.274 7.616.001 42.782.275 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
35.166.274 6.924.419 42.090.693 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
0 691.582 691.582 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.325.602 -3.921.595 -17.247.197 -10.892.215 -1.824.194 -12.716.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 270.747 0 270.747 666.067 0 666.067
Satış Amaçlı
270.747 0 270.747 666.067 0 666.067
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
İştirakler (Net)
(I-h) 14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.286.846 66.530 5.353.376 4.866.527 53.170 4.919.697
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.069.336 4.282 1.073.618 948.305 4.883 953.188
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.069.336 4.282 1.073.618 948.305 4.883 953.188
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
367.125 0 367.125 9.971 0 9.971
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 70.248 0 70.248 80.564 55.408 135.972
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 4.388.338 5.577.243 9.965.581 2.631.103 3.874.735 6.505.838
VARLIKLAR TOPLAMI
264.351.510 221.634.647 485.986.157 206.820.707 180.351.730 387.172.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 106.601.238 187.731.229 294.332.467 95.854.279 148.858.054 244.712.333
ALINAN KREDİLER
(II-c) 341.364 43.310.062 43.651.426 548.615 34.287.866 34.836.481
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.496.928 14.471.153 24.968.081 763.198 9.343.352 10.106.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 10.830.228 12.030.996 22.861.224 4.924.276 8.612.669 13.536.945
Bonolar
8.401.280 0 8.401.280 2.391.332 0 2.391.332
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.428.948 12.030.996 14.459.944 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 9.822.532 3.759.844 13.582.376 7.245.411 1.700.291 8.945.702
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.428.984 3.366.469 12.795.453 6.397.372 1.647.226 8.044.598
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
393.548 393.375 786.923 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 507.038 60.096 567.134 576.563 47.591 624.154
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.015.602 186.678 2.202.280 1.411.459 181.183 1.592.642
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
496.127 1.211 497.338 450.238 646 450.884
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.519.475 185.467 1.704.942 961.221 180.537 1.141.758
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 532.620 27.113 559.733 772.096 59.603 831.699
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
665.149 85.872 751.021 704.309 132.903 837.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 9.788.471 6.738.029 16.526.500 7.465.579 3.939.153 11.404.732
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 62.137.942 -3.163.013 58.974.929 54.875.134 -512.681 54.362.453
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.142.377 6.055 2.148.432 2.025.172 6.055 2.031.227
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.356.406 -3.169.068 1.187.338 1.632.533 -518.736 1.113.797
Kar Yedekleri
40.117.963 0 40.117.963 34.576.406 0 34.576.406
Yasal Yedekler
1.882.950 0 1.882.950 1.626.891 0 1.626.891
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.956.649 0 37.956.649 32.684.032 0 32.684.032
Diğer Kar Yedekleri
278.364 0 278.364 265.483 0 265.483
Kar veya Zarar
5.000.409 0 5.000.409 6.120.251 0 6.120.251
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
591.573 0 591.573 767.926 0 767.926
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.408.836 0 4.408.836 5.352.325 0 5.352.325
Azınlık Payları
174 0 174 159 0 159
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
213.739.112 272.247.045 485.986.157 175.140.919 212.031.518 387.172.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 25.047.001 27.881.439 8.337.927 9.242.200
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 17.759.078 21.590.918 5.854.757 7.145.101
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.344 357.618 19.655 105.551
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 186.757 631.220 65.820 152.147
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
96.485 147.566 42.548 73.047
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 6.611.322 4.667.542 2.230.145 1.621.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.513 2.506 2.939 813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.094.789 3.778.594 1.173.363 1.315.713
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.504.020 886.442 1.053.843 305.342
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
319.555 354.573 110.343 110.831
Diğer Faiz Gelirleri
40.460 132.002 14.659 33.655
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -9.913.432 -15.840.534 -3.438.187 -4.911.335
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -6.202.107 -11.790.994 -2.042.058 -3.815.825
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -897.176 -1.292.465 -273.534 -376.450
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.086.144 -932.038 -430.915 -137.910
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.365.521 -1.748.733 -571.043 -565.851
Kiralama Faiz Giderleri
-69.209 -70.221 -22.237 -23.708
Diğer Faiz Giderleri
-293.275 -6.083 -98.400 8.409
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.133.569 12.040.905 4.899.740 4.330.865
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.475.304 3.631.156 1.213.000 1.227.989
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.209.368 4.657.652 1.469.308 1.612.839
Gayri Nakdi Kredilerden
330.795 431.265 103.772 126.444
Diğer
3.878.573 4.226.387 1.365.536 1.486.395
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-734.064 -1.026.496 -256.308 -384.850
Gayri Nakdi Kredilere
-3.099 -481 -1.037 -177
Diğer
-730.965 -1.026.015 -255.271 -384.673
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.827 6.181 14 655
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 897.879 -887.709 1.080.649 -689.738
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
290.908 175.082 -1.493 96.321
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.223.822 1.748.970 3.293.113 -899.449
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.616.851 -2.811.761 -2.210.971 113.390
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 921.289 584.967 295.772 198.298
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.431.868 15.375.500 7.489.175 5.068.069
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -5.696.471 -4.254.201 -2.202.552 -1.519.176
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.888.374 -819.512 -1.198.843 -70.899
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.276.035 -2.064.060 -729.965 -686.557
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -3.664.100 -3.027.985 -1.311.735 -1.037.216
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.906.888 5.209.742 2.046.080 1.754.221
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.906.888 5.209.742 2.046.080 1.754.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -1.498.037 -1.182.035 -522.541 -393.526
Cari Vergi Karşılığı
-871.668 -1.175.254 356.161 -704.925
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.017.580 -541.743 -1.349.415 411.594
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.391.211 534.962 470.713 -100.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 4.408.851 4.027.707 1.523.539 1.360.695
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-i) 4.408.851 4.027.707 1.523.539 1.360.695
Grubun Karı (Zararı)
4.408.836 4.027.696 1.523.533 1.360.693
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 15 11 6 2
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00848000 0,00815000 0,00293000 0,00275000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.894 Değişim: -0,05% Hacim : 4.226 Mio.TL Son veri saati : 10:01
Düşük 10.868 23.05.2024 Yüksek 10.899
Açılış: 10.870
32,2247 Değişim: 0,13%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2286
Açılış: 32,1814
34,9622 Değişim: 0,31%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0114
Açılış: 34,8528
2.448,43 Değişim: -0,54%
Düşük 2.437,90 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.