KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2020 - 18:11
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -11.082 113.282 107.317 -867.917 86.254 0 0 1.412.532 840.386 840.386
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.533 -119.993 1.555.690 1.732.123 -3.779.307 31.216 33.923.383 0 1.412.532 47.563.805 47.563.805
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -35.780 239.142 -1.923.974 -70.412 0 0 1.310.047 -480.977 -480.977
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 12.881 0 0 173 173
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.194.886 -178.102 1.649.897 2.118.972 -1.838.283 -1.311.085 39.354.663 0 1.310.047 53.901.623 53.901.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
146.135.044 483.293.248 629.428.292 160.597.907 479.564.186 640.162.093
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 19.679.218 24.110.200 43.789.418 19.912.014 23.535.399 43.447.413
Teminat Mektupları
16.741.631 15.069.934 31.811.565 16.956.203 14.167.206 31.123.409
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
273.837 1.531.932 1.805.769 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.264.032 2.264.032 0 2.221.818 2.221.818
Diğer Teminat Mektupları
16.467.794 11.273.970 27.741.764 16.673.403 10.522.534 27.195.937
Banka Kredileri
0 54.751 54.751 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 54.751 54.751 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.336 4.485.832 4.499.168 8.409 4.358.456 4.366.865
Belgeli Akreditifler
13.336 3.754.670 3.768.006 8.409 3.685.663 3.694.072
Diğer Akreditifler
0 731.162 731.162 0 672.793 672.793
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 13.706 13.706 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
3.990 4.481.054 4.485.044 5.990 4.931.215 4.937.205
Diğer Kefaletlerimizden
2.920.261 4.923 2.925.184 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 46.084.978 18.838.709 64.923.687 43.532.774 23.710.713 67.243.487
Cayılamaz Taahhütler
45.055.176 18.838.709 63.893.885 42.539.957 23.710.713 66.250.670
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.218.876 6.004.130 8.223.006 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.499.483 1.318.978 9.818.461 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.878.088 0 2.878.088 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.506 0 4.506 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.186.031 0 26.186.031 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
106.275 0 106.275 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.161.917 11.515.601 16.677.518 4.874.766 11.036.571 15.911.337
Cayılabilir Taahhütler
1.029.802 0 1.029.802 992.817 0 992.817
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.029.802 0 1.029.802 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
80.370.848 440.344.339 520.715.187 97.153.119 432.318.074 529.471.193
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.155.682 56.361.459 72.517.141 13.674.935 50.919.357 64.594.292
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.557.987 23.358.925 26.916.912 4.122.135 22.626.912 26.749.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
12.597.695 33.002.534 45.600.229 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
64.215.166 383.982.880 448.198.046 83.478.184 381.398.717 464.876.901
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.531.973 13.566.901 19.098.874 6.344.720 14.293.529 20.638.249
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.192.306 4.493.611 9.685.917 5.802.042 4.831.696 10.633.738
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
339.667 9.073.290 9.412.957 542.678 9.461.833 10.004.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
53.092.215 313.910.973 367.003.188 72.288.056 317.407.670 389.695.726
Swap Para Alım İşlemleri
15.036.509 85.240.085 100.276.594 22.894.573 93.779.012 116.673.585
Swap Para Satım İşlemleri
31.737.706 71.768.388 103.506.094 47.063.483 72.653.394 119.716.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.159.000 78.451.250 81.610.250 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.159.000 78.451.250 81.610.250 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.121.193 29.699.883 34.821.076 4.668.517 27.522.912 32.191.429
Para Alım Opsiyonları
1.853.879 4.080.136 5.934.015 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
3.267.314 2.835.975 6.103.289 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 11.391.886 11.391.886 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 11.391.886 11.391.886 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
381.834 388.241 770.075 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
381.834 0 381.834 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
0 388.241 388.241 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
87.951 26.416.882 26.504.833 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
872.279.442 376.237.421 1.248.516.863 856.292.085 337.560.592 1.193.852.677
EMANET KIYMETLER
49.735.471 28.072.267 77.807.738 47.522.044 24.508.688 72.030.732
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
9.879.078 2.174.551 12.053.629 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.206.626 3.896.041 8.102.667 3.496.688 2.996.399 6.493.087
Tahsile Alınan Çekler
29.109.070 3.534.188 32.643.258 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.239.523 3.503.904 9.743.427 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
301.174 14.963.583 15.264.757 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
215.621.371 114.799.596 330.420.967 208.267.187 102.985.636 311.252.823
Menkul Kıymetler
2.770.419 1.427.849 4.198.268 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
648.951 629.953 1.278.904 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
155.288 150.000 305.288 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
168.277.096 89.642.778 257.919.874 165.999.748 81.577.712 247.577.460
Diğer Rehinli Kıymetler
43.769.617 22.949.016 66.718.633 40.829.360 19.560.106 60.389.466
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
606.922.600 233.365.558 840.288.158 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.018.414.486 859.530.669 1.877.945.155 1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.958.764 2.589.155
Alınan Faizler
7.365.996 7.101.379
Ödenen Faizler
-3.125.723 -5.199.002
Alınan Temettüler
235 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.331.128 1.393.957
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-644.491 236.907
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
550.786 362.968
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-818.347 -688.321
Ödenen Vergiler
-72.604 -52.194
Diğer
-628.216 -566.539
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.786.483 7.482.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-675.045 -320.868
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.796.334 8.005.074
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.249.023 -10.037.678
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-16.398.599 -6.898.001
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.163.446 2.067.491
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
25.610.003 15.984.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
939.546 -813.664
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.519.381 -504.206
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.745.247 10.071.952
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.786.034 -6.548.545
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -125.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-309.321 -113.244
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
34.194 49
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.630.687 -8.512.726
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.269.222 2.482.878
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.798.089 -5.841
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
713.021 714.895
Diğer
-2.064.374 -989.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.307.457 7.360.778
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.362.387 19.108.851
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.601.381 -14.687.385
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-68.463 -66.430
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.661.040 1.285.139
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.312.796 12.169.324
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 15.835.984 17.480.198
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 19.148.780 29.649.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.310.047 1.412.532
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.791.024 -572.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.780 102.200
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -14.208
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-35.780 113.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 3.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.755.244 -674.346
Yabancı Para Çevrim Farkları
239.142 107.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.466.633 -1.112.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
82.048 196.566
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-172.320 -85.984
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
562.519 220.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-480.977 840.386


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
59.757.424 96.723.457 156.480.881 50.399.066 84.383.650 134.782.716
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.705.620 53.295.473 65.001.093 2.494.673 43.995.536 46.490.209
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 7.596.128 37.090.682 44.686.810 2.243.224 27.650.693 29.893.917
Bankalar
(I-d) 1.563.374 16.205.026 17.768.400 251.462 16.345.284 16.596.746
Para Piyasalarından Alacaklar
2.546.136 0 2.546.136 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-18 -235 -253 -13 -441 -454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 66.137 7.665.712 7.731.849 170.989 7.069.120 7.240.109
Devlet Borçlanma Senetleri
50.081 198.248 248.329 170.486 92.378 262.864
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 208.681 208.681 0 220.294 220.294
Diğer Finansal Varlıklar
16.056 7.258.783 7.274.839 503 6.756.448 6.756.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 34.485.971 29.617.908 64.103.879 36.087.714 28.554.393 64.642.107
Devlet Borçlanma Senetleri
33.944.685 16.157.301 50.101.986 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 607 16.217 15.610 607 16.217
Diğer Finansal Varlıklar
525.676 13.460.000 13.985.676 537.822 12.384.990 12.922.812
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 13.499.696 6.144.364 19.644.060 11.645.690 4.764.601 16.410.291
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.486.421 6.144.364 16.630.785 9.551.895 4.731.384 14.283.279
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.013.275 0 3.013.275 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
149.962.881 67.667.390 217.630.271 143.880.604 63.238.520 207.119.124
Krediler
(I-f) 144.717.803 64.833.636 209.551.439 142.634.804 61.199.371 203.834.175
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 16.482.378 4.744.922 21.227.300 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
16.178.441 3.531.493 19.709.934 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
303.937 1.213.429 1.517.366 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.237.300 -1.911.168 -13.148.468 -10.568.299 -1.721.610 -12.289.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 163.650 0 163.650 636.017 0 636.017
Satış Amaçlı
163.650 0 163.650 636.017 0 636.017
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.600.377 5.396.416 6.996.793 1.625.290 5.111.016 6.736.306
İştirakler (Net)
(I-h) 8.421 0 8.421 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.421 0 8.421 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.591.956 5.396.416 6.988.372 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.591.956 5.396.416 6.988.372 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.989.568 6.997 4.996.565 4.857.006 6.976 4.863.982
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
947.532 15 947.547 933.963 16 933.979
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
947.532 15 947.547 933.963 16 933.979
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 0 2.438 2.438
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 2.251.972 4.464.652 6.716.624 1.842.217 3.584.333 5.426.550
VARLIKLAR TOPLAMI
219.673.404 174.258.927 393.932.331 204.174.163 156.326.949 360.501.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 106.451.437 142.029.211 248.480.648 96.271.886 127.782.641 224.054.527
ALINAN KREDİLER
(II-c) 324.671 31.983.937 32.308.608 302.890 31.068.206 31.371.096
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.777.399 10.459.484 17.236.883 612.415 8.199.349 8.811.764
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 5.172.593 6.522.412 11.695.005 4.905.531 8.612.669 13.518.200
Bonolar
2.982.641 0 2.982.641 2.372.587 0 2.372.587
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.189.952 6.522.412 8.712.364 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.591.834 3.259.483 10.851.317 7.203.320 1.655.523 8.858.843
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.889.877 2.909.433 9.799.310 6.355.281 1.602.458 7.957.739
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
701.957 350.050 1.052.007 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 575.079 0 575.079 574.553 0 574.553
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.645.959 122.199 1.768.158 1.362.723 168.354 1.531.077
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
455.227 0 455.227 434.942 0 434.942
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.190.732 122.199 1.312.931 927.781 168.354 1.096.135
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 610.955 2.954 613.909 735.341 23.651 758.992
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
248.619 0 248.619 704.309 0 704.309
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 5.918.959 5.918.959 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.918.959 5.918.959 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 6.306.847 4.026.676 10.333.523 6.917.863 3.635.927 10.553.790
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 55.903.518 -2.001.895 53.901.623 54.116.424 266.003 54.382.427
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.947.651 719.030 3.666.681 2.884.029 831.140 3.715.169
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.690.529 -2.720.925 -1.030.396 1.289.985 -565.137 724.848
Kar Yedekleri
39.354.663 0 39.354.663 33.924.314 0 33.924.314
Yasal Yedekler
1.772.027 0 1.772.027 1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.306.183 0 37.306.183 32.128.715 0 32.128.715
Diğer Kar Yedekleri
276.453 0 276.453 263.572 0 263.572
Kar veya Zarar
1.310.047 0 1.310.047 5.417.468 0 5.417.468
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.310.047 0 1.310.047 5.417.468 0 5.417.468
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
191.608.911 202.323.420 393.932.331 173.707.255 186.793.857 360.501.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 8.072.797 8.614.792
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 5.854.750 6.798.390
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.689 120.363
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 102.097 145.073
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
46.663 459
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 2.048.556 1.525.419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.590 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.497.448 1.211.903
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
545.518 313.516
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.042 25.088
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -3.093.984 -5.241.312
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -2.201.020 -3.955.169
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -301.107 -426.086
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-153.980 -408.308
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -329.593 -424.068
Kiralama Faiz Giderleri
-23.216 -23.078
Diğer Faiz Giderleri
-85.068 -4.603
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.978.813 3.373.480
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.125.870 1.126.299
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.362.133 1.430.352
Gayri Nakdi Kredilerden
112.622 145.060
Diğer
1.249.511 1.285.292
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-236.263 -304.053
Gayri Nakdi Kredilere
-1.036 -141
Diğer
-235.227 -303.912
TEMETTÜ GELİRLERİ
235 3.993
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -433.651 293.590
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-17.943 64.633
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
401.928 2.670.866
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-817.636 -2.441.909
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 381.821 207.513
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.053.088 5.004.875
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -1.438.492 -1.266.304
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.124.049 -494.864
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-760.224 -637.591
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -1.191.951 -960.763
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.538.372 1.645.353
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
174.485 151.261
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.712.857 1.796.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -402.810 -384.082
Cari Vergi Karşılığı
-214.029 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-604.354 -1.049.796
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
415.573 665.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 1.310.047 1.412.532
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.310.047 1.412.532
Grubun Karı (Zararı)
1.310.047 1.412.532
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00252000 0,00320000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840901


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.