KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.07.2018 - 18:11
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -114.043 1.948.323 0 0 -777.134 83.374 0 23.790.063 0 6.039.069 0 0 40.424.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 0 110.969 0 0 0 0 0 0 0 633.051
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 0 110.969 0 0 0 0 0 0 0 633.051
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.348.962 -114.043 1.889.999 0 0 -666.165 83.374 0 23.790.063 0 6.039.069 0 0 41.057.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -136.822 -235 420.029 0 0 -1.802.029 638.177 0 0 0 3.311.609 0 0 2.430.729
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -4.607 0 0 0 0 0 0 0 4.607 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -6.039.069 0 0 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 0 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -4.439.069 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -114.278 2.310.028 0 0 -2.468.194 721.551 0 28.233.739 0 3.311.609 0 0 41.888.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
246.420.939 587.457.515 833.878.454
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 22.795.086 36.113.374 58.908.460
Teminat Mektupları
19.761.738 16.771.077 36.532.815
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
466.680 2.526.529 2.993.209
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.619.856 3.619.856
Diğer Teminat Mektupları
19.295.058 10.624.692 29.919.750
Banka Kredileri
0 5.381.518 5.381.518
İthalat Kabul Kredileri
0 5.381.518 5.381.518
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.188 10.022.971 10.025.159
Belgeli Akreditifler
2.188 9.395.224 9.397.412
Diğer Akreditifler
0 627.747 627.747
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 11.482 11.482
Diğer Garantilerimizden
21.742 3.921.044 3.942.786
Diğer Kefaletlerimizden
3.009.418 5.282 3.014.700
TAAHHÜTLER
(III-1) 51.478.668 27.913.949 79.392.617
Cayılamaz Taahhütler
50.731.078 27.261.629 77.992.707
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.672.420 13.506.746 25.179.166
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.000 0 7.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.520.155 3.355.953 10.876.108
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.527.119 0 7.527.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.003 0 7.003
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.657.804 0 19.657.804
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
62.146 0 62.146
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.277.431 10.398.930 14.676.361
Cayılabilir Taahhütler
747.590 652.320 1.399.910
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
747.590 652.320 1.399.910
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
172.147.185 523.430.192 695.577.377
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.331.205 40.854.866 52.186.071
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 14.534.136 17.031.361
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.833.980 26.320.730 35.154.710
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
160.815.980 482.575.326 643.391.306
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.946.411 24.961.750 41.908.161
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.582.503 13.408.452 20.990.955
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.363.908 11.553.298 20.917.206
Para ve Faiz Swap İşlemleri
111.312.927 327.981.721 439.294.648
Swap Para Alım İşlemleri
37.338.903 114.961.450 152.300.353
Swap Para Satım İşlemleri
70.673.024 78.381.203 149.054.227
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.650.500 67.319.534 68.970.034
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.650.500 67.319.534 68.970.034
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
32.480.919 109.982.048 142.462.967
Para Alım Opsiyonları
14.739.620 20.142.238 34.881.858
Para Satım Opsiyonları
17.741.299 17.382.564 35.123.863
Faiz Alım Opsiyonları
0 36.228.623 36.228.623
Faiz Satım Opsiyonları
0 36.228.623 36.228.623
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
75.723 19.649.807 19.725.530
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
764.221.510 258.560.204 1.022.781.714
EMANET KIYMETLER
41.076.682 16.440.837 57.517.519
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.731.407 0 4.731.407
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.395.138 1.514.254 6.909.392
Tahsile Alınan Çekler
24.437.806 2.120.245 26.558.051
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.018.436 3.388.776 9.407.212
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
493.895 9.417.562 9.911.457
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
161.311.332 77.953.221 239.264.553
Menkul Kıymetler
1.732.691 712.565 2.445.256
Teminat Senetleri
863.815 528.437 1.392.252
Emtia
0 6.795 6.795
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
120.374.067 54.043.159 174.417.226
Diğer Rehinli Kıymetler
38.340.759 22.662.265 61.003.024
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 561.833.496 164.166.146 725.999.642
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.010.642.449 846.017.719 1.856.660.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.311.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-880.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
282.972
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-301
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
538.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-255.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.163.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.310.294
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
818.176
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
328.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.430.729


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 14.337.988 7.580.341
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 11.505.916 6.016.003
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
199.781 107.605
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 263.505 188.990
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
103.520 62.082
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 2.256.743 1.201.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.807.309 998.293
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
449.434 203.094
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.523 4.274
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -7.598.850 -3.940.229
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -5.900.313 -3.014.835
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -581.450 -354.129
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-424.899 -209.797
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -639.299 -334.717
Diğer Faiz Giderleri
-52.889 -26.751
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.739.138 3.640.112
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.594.675 851.959
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.013.722 1.075.610
Gayri Nakdi Kredilerden
157.477 83.351
Diğer
1.856.245 992.259
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-419.047 -223.651
Gayri Nakdi Kredilere
-211 -98
Diğer
-418.836 -223.553
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.026.812 -491.570
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.050 1.717
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -158.042 -14.529
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-28.500 -27.758
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.802.735 1.023.485
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.932.277 -1.010.256
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 692.950 398.431
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.844.959 4.386.120
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-e) -2.444.383 -1.746.221
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -1.587.173 -822.854
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.813.403 1.817.045
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
225.985 106.815
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.039.388 1.923.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -727.779 -321.465
Cari Vergi Karşılığı
-495.670 -271.965
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-913.798 -594.177
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
681.689 544.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.311.609 1.602.395
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-h) 3.311.609 1.602.395
Grubun Karı (Zararı)
3.311.609 1.602.395
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00828000 0,00401000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
55.552.890 75.555.759 131.108.649
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.432.461 42.274.111 56.706.572
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 11.456.288 31.902.751 43.359.039
Bankalar
(I-d) 1.510.450 10.371.360 11.881.810
Para Piyasalarından Alacaklar
1.465.723 0 1.465.723
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 2.311 118.859 121.170
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 118.859 118.859
Diğer Finansal Varlıklar
2.311 0 2.311
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 22.854.495 21.019.927 43.874.422
Devlet Borçlanma Senetleri
22.703.079 15.961.939 38.665.018
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.848 607 13.455
Diğer Finansal Varlıklar
138.568 5.057.381 5.195.949
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-g) 3.932.752 7.317.715 11.250.467
Devlet Borçlanma Senetleri
3.932.752 6.018.123 9.950.875
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.299.592 1.299.592
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 14.400.120 4.825.147 19.225.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.178.092 4.503.537 17.681.629
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.222.028 321.610 1.543.638
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-69.249 0 -69.249
KREDİLER (Net)
(I-f) 129.813.594 66.362.707 196.176.301
Krediler
132.360.306 66.362.707 198.723.013
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
132.360.306 66.362.707 198.723.013
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
5.574.443 0 5.574.443
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.121.155 0 -8.121.155
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-721.620 0 -721.620
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-3.592.957 0 -3.592.957
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.806.578 0 -3.806.578
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 82.099 0 82.099
Satış Amaçlı
82.099 0 82.099
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.246.774 3.622.512 4.869.286
İştirakler (Net)
(I-h) 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.241.253 3.622.512 4.863.765
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.241.253 3.622.512 4.863.765
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.514.103 7.019 3.521.122
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
510.159 28 510.187
Şerefiye
0 0 0
Diğer
510.159 28 510.187
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 351.488 0 351.488
DİĞER AKTİFLER
(I-p) 1.236.581 3.079.841 4.316.422
VARLIKLAR TOPLAMI
192.307.688 148.627.866 340.935.554
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 86.499.673 111.946.609 198.446.282
ALINAN KREDİLER
(II-c) 647.770 39.386.832 40.034.602
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
183.017 21.305.995 21.489.012
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 6.439.866 7.138.015 13.577.881
Bonolar
4.790.669 0 4.790.669
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.649.197 7.138.015 8.787.212
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 9.524.529 1.701.775 11.226.304
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.503.190 1.701.775 11.204.965
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
21.339 0 21.339
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 57 0 57
Finansal Kiralama
60 0 60
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-3 0 -3
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.003.060 1.174 1.004.234
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
306.639 0 306.639
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
696.421 1.174 697.595
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 723.895 37.507 761.402
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 4.127.282 4.127.282
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.127.282 4.127.282
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.284.309 3.095.903 8.380.212
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 41.104.203 784.083 41.888.286
Ödenmiş Sermaye
4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
3.686.298 0 3.686.298
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.986.298 0 1.986.298
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.787.835 1.615.448 4.403.283
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-915.278 -831.365 -1.746.643
Kar Yedekleri
28.233.739 0 28.233.739
Yasal Yedekler
1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.429.072 0 26.429.072
Diğer Kar Yedekleri
272.640 0 272.640
Kar veya Zarar
3.311.609 0 3.311.609
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.311.609 0 3.311.609
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
151.410.379 189.525.175 340.935.554


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-504.071
Alınan Faizler
13.205.779
Ödenen Faizler
-7.405.242
Alınan Temettüler
1.452
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.026.643
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-1.543.177
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
825.796
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.135.986
Ödenen Vergiler
-477.263
Diğer
-6.002.073
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.618.682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-121.169
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.729.219
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.002.829
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.616.000
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.566.676
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.823.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.321.200
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.081.994
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.114.611
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.486.554
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-55.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-313.999
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
23.672
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.287.821
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.982.668
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.466.590
Diğer
-1.302.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
386.516
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.813.170
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.820.811
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.600.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.843
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
789.411
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.803.984
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 10.935.232
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 16.739.216



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697681


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: 0,00% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5445 Değişim: 0,29%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5856
Açılış: 32,4515
34,5727 Değişim: 0,08%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.492,18 Değişim: 0,23%
Düşük 2.482,04 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.