KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -116.153 3.895 0 1.287.933 -770.120 -476.604 0 24.456.460 752.895 6.020.273 40.613.433 139 40.613.572
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 501.659 0 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 501.659 0 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.348.962 -116.153 3.895 0 1.287.933 -659.151 -476.604 0 24.456.460 752.895 6.020.273 41.226.061 139 41.226.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -136.823 -9 0 0 237.750 -333.177 71.819 0 0 0 -160.440 0 -160.440
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.056 -80.056 1.693.860 1.693.860 4 1.693.864
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -6.020.273 -1.600.000 0 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -4.420.273 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.212.139 -116.162 3.895 0 1.525.683 -992.328 -404.785 0 28.956.789 672.839 1.693.860 41.159.481 143 41.159.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
206.050.509 475.958.637 682.009.146
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 22.032.249 31.470.718 53.502.967
Teminat Mektupları
19.154.026 15.961.579 35.115.605
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
499.542 2.577.566 3.077.108
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.226.777 3.226.777
Diğer Teminat Mektupları
18.654.484 10.157.236 28.811.720
Banka Kredileri
0 4.653.047 4.653.047
İthalat Kabul Kredileri
0 4.653.047 4.653.047
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.252 7.831.037 7.833.289
Belgeli Akreditifler
2.252 7.248.320 7.250.572
Diğer Akreditifler
0 582.717 582.717
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 12.587 12.587
Diğer Garantilerimizden
30.527 3.007.826 3.038.353
Diğer Kefaletlerimizden
2.845.444 4.642 2.850.086
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 50.826.736 21.983.077 72.809.813
Cayılamaz Taahhütler
49.972.498 21.601.109 71.573.607
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.790.574 17.835.299 29.625.873
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.000 0 7.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.362.642 3.763.572 11.126.214
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.554.397 0 7.554.397
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.199 0 6.199
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.228.211 0 19.228.211
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
73.949 0 73.949
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.949.526 2.238 3.951.764
Cayılabilir Taahhütler
854.238 381.968 1.236.206
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
686.295 0 686.295
Diğer Cayılabilir Taahhütler
167.943 381.968 549.911
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
133.191.524 422.504.842 555.696.366
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.792.455 31.818.132 38.610.587
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 12.676.318 15.173.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.295.230 19.141.814 23.437.044
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
126.399.069 390.686.710 517.085.779
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
14.034.967 20.688.998 34.723.965
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.765.146 10.567.209 17.332.355
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.269.821 10.121.789 17.391.610
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.987.430 264.216.255 352.203.685
Swap Para Alım İşlemleri
30.812.161 95.826.565 126.638.726
Swap Para Satım İşlemleri
53.386.269 67.886.176 121.272.445
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.894.500 50.251.757 52.146.257
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.894.500 50.251.757 52.146.257
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
24.286.467 90.631.344 114.917.811
Para Alım Opsiyonları
11.200.383 14.736.696 25.937.079
Para Satım Opsiyonları
13.086.084 13.030.110 26.116.194
Faiz Alım Opsiyonları
0 31.432.269 31.432.269
Faiz Satım Opsiyonları
0 31.432.269 31.432.269
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
90.205 15.150.113 15.240.318
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
754.521.838 229.903.617 984.425.455
EMANET KIYMETLER
49.522.448 13.608.171 63.130.619
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.661.026 0 4.661.026
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.739.301 1.154.660 16.893.961
Tahsile Alınan Çekler
23.018.472 1.756.642 24.775.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.609.677 2.778.614 8.388.291
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
493.972 7.918.255 8.412.227
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
157.718.728 73.750.043 231.468.771
Menkul Kıymetler
999.028 638.478 1.637.506
Teminat Senetleri
1.078.766 599.922 1.678.688
Emtia
0 5.880 5.880
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
118.227.263 51.120.734 169.347.997
Diğer Rehinli Kıymetler
37.413.671 21.385.029 58.798.700
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
547.280.662 142.545.403 689.826.065
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
960.572.347 705.862.254 1.666.434.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.693.865
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-49.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-136.832
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-136.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
237.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-284.882
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
92.076
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.644.394


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 7.158.466
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 5.741.880
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
92.176
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 93.585
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
41.440
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 1.071.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
823.771
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
246.340
Finansal Kiralama Gelirleri
108.757
Diğer Faiz Gelirleri
9.307
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -3.835.700
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -2.963.977
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -257.764
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-239.117
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -348.769
Diğer Faiz Giderleri
-26.073
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.322.766
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
810.264
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.012.215
Gayri Nakdi Kredilerden
74.147
Diğer
938.068
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-201.951
Gayri Nakdi Kredilere
-113
Diğer
-201.838
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-567.052
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.666
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -197.217
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.344
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
697.169
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-901.730
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 304.050
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.674.477
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-703.365
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -794.735
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.176.377
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.176.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -482.512
Cari Vergi Karşılığı
-309.870
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-320.565
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
147.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 1.693.865
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.693.865
Grubun Karı (Zararı)
1.693.860
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 5
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00423000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.051.055 74.547.620 116.598.675
Nakit ve Nakit Benzerleri
(I-a) 7.221.361 40.611.215 47.832.576
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.500.491 31.629.558 36.130.049
Bankalar
(I-d) 641.073 8.981.657 9.622.730
Para Piyasalarından Alacaklar
2.079.797 0 2.079.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 64.412 92.924 157.336
Devlet Borçlanma Senetleri
9.969 0 9.969
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27.153 92.924 120.077
Diğer Finansal Varlıklar
27.290 0 27.290
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 23.254.029 22.821.696 46.075.725
Devlet Borçlanma Senetleri
23.028.749 15.645.797 38.674.546
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.013 353 13.366
Diğer Finansal Varlıklar
212.267 7.175.546 7.387.813
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-g) 3.797.478 7.351.485 11.148.963
Devlet Borçlanma Senetleri
3.797.478 6.272.272 10.069.750
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.079.213 1.079.213
Türev Finansal Varlıklar
7.764.207 3.673.147 11.437.354
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.614.252 3.423.503 11.037.755
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
149.955 249.644 399.599
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-50.432 -2.847 -53.279
KREDİLER (Net)
(I-f) 138.415.322 84.156.982 222.572.304
Krediler
139.313.302 79.950.045 219.263.347
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
139.313.302 79.950.045 219.263.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 1.479.351 4.216.580 5.695.931
Finansal Kiralama Alacakları
1.768.772 4.742.201 6.510.973
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-289.421 -525.621 -815.042
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
4.430.388 0 4.430.388
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.807.719 -9.643 -6.817.362
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-656.367 -9.643 -666.010
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.810.658 0 -2.810.658
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.340.694 0 -3.340.694
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-n) 241.956 0 241.956
Satış Amaçlı
241.956 0 241.956
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.923 0 3.923
İştirakler (Net)
(I-h) 3.923 0 3.923
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.923 0 3.923
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.467.855 7.884 3.475.739
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
480.691 2.036 482.727
Şerefiye
0 0 0
Diğer
480.691 2.036 482.727
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-l) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-m) 164.632 4.371 169.003
DİĞER AKTİFLER
(I-o) 2.116.933 2.793.048 4.909.981
VARLIKLAR TOPLAMI
186.942.367 161.511.941 348.454.308
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 93.464.478 117.708.469 211.172.947
ALINAN KREDİLER
(II-c) 725.787 34.685.152 35.410.939
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.975.069 21.117.791 26.092.860
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 6.355.106 7.155.925 13.511.031
Bonolar
3.832.901 0 3.832.901
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.522.205 7.155.925 9.678.130
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.428.252 1.634.375 6.062.627
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.418.817 1.634.375 6.053.192
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 9.435 0 9.435
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.233.654 14.222 1.247.876
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
306.646 92 306.738
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
927.008 14.130 941.138
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.011.210 91.690 1.102.900
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 101.895 101.895
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 3.527.461 3.527.461
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.527.461 3.527.461
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.331.705 2.732.443 9.064.148
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 41.303.974 -144.350 41.159.624
Ödenmiş Sermaye
4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
3.607.551 0 3.607.551
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.907.551 0 1.907.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.093.817 6.055 2.099.872
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
278.975 -150.405 128.570
Kar Yedekleri
28.956.789 0 28.956.789
Yasal Yedekler
1.621.374 0 1.621.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
27.065.472 0 27.065.472
Diğer Kar Yedekleri
269.943 0 269.943
Kar veya Zarar
2.366.699 0 2.366.699
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
672.839 0 672.839
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.693.860 0 1.693.860
Azınlık Payları
(II-l) 143 0 143
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
159.829.235 188.625.073 348.454.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
97.878
Alınan Faizler
6.386.312
Ödenen Faizler
-3.793.961
Alınan Temettüler
1.666
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.007.768
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-695.583
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
403.210
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-618.083
Ödenen Vergiler
-666.244
Diğer
-1.927.207
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.295.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-117.321
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
884.196
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.838.733
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.239.149
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-979.397
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.631.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.720.046
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-356.417
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.197.749
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.951.332
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-139.703
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
14.235
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.642.183
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.615.040
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.191.978
Diğer
-1.088.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.245.748
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.500.971
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.146.719
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.600.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
463.629
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.028.536
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 12.697.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 10.668.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.