KAP ***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 12:01
KAP ***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 157.601 64.325 -2.351.933 -2.674.769 2.195.224 0 2.195.224
Transferler
1.500.000 1.481.782 -2.674.769 2.674.769 2.981.782 2.981.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.045.226 -2.045.226 0 -2.045.226
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
-5.000.000 5.000.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 1.639.383 64.325 -26.702 -2.045.226 3.131.780 0 3.131.780
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 139.383 -67.516 64.325 -26.702 -2.551.443 2.558.047 0 2.558.047
Transferler
-2.551.443 2.551.443 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.900.572 -1.900.572 0 -1.900.572
Sermaye Arttırımı
8 402.259 402.259 0 402.259
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 541.642 -67.516 64.325 0 -2.578.145 -1.900.572 1.059.734 0 1.059.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.541.227 -3.609.066
Dönem Karı (Zararı)
-1.900.571 -2.045.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
222.312 97.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 10.433 4.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
191.410 87.784
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.577
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 191.410 60.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 20.469 5.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-488.955 -1.555.954
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -520.158 -1.500.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.152 -50.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.345 -24.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.345 -24.993
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.534 48.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.862 -29.153
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
63.862 -29.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.167.214 -3.504.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.652 -44.779
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-326.361 -60.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.472 931.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-65.849 -4.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
32.377 935.692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
402.259 2.981.782
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8 402.259 2.981.782
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.172.440 304.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.172.440 304.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.684.019 1.295.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 511.579 1.600.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.031.737 2.684.019
Finansal Yatırımlar
4 70.943 103.320
Ticari Alacaklar
3.011 24.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 22.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.011 1.593
Diğer Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0
Peşin Ödenmiş Giderler
5 52.625 29.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 47.652 23.536
Diğer Dönen Varlıklar
24.000 2.400
ARA TOPLAM
1.229.968 2.867.435
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.229.968 2.867.435
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 37.953 7.203
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 33.992 9.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 25.091 45.560
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.036 61.775
TOPLAM VARLIKLAR
1.327.004 2.929.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
42.262 27.728
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.275 137.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 39.315 106.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.960 30.934
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
98.099 81.889
ARA TOPLAM
192.636 246.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.636 246.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
74.634 124.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 74.634 124.452
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.634 124.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
267.270 371.163
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.059.734 2.558.047
Ödenmiş Sermaye
8 5.000.000 5.000.000
Sermaye Avansı
8 541.643 139.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.516 -67.516
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-67.516 -67.516
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.325 64.325
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
64.325 64.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.578.145 -26.702
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.900.573 -2.551.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.059.734 2.558.047
TOPLAM KAYNAKLAR
1.327.004 2.929.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 56.221 79.411 4.062 26.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.221 79.411 4.062 26.710
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
56.221 79.411 4.062 26.710
Genel Yönetim Giderleri
10 -2.288.636 -2.244.721 -964.515 -661.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.232.415 -2.165.310 -961.263 -634.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.232.415 -2.165.310 -961.263 -634.810
Finansman Gelirleri
356.658 126.019 191.464 47.559
Finansman Giderleri
-4.345 -695 -4.015 -100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.880.102 -2.039.986 -773.814 -587.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.470 -5.240 -34.209 636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -20.470 -5.240 -34.209 636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.900.572 -2.045.226 -808.023 -586.715
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.900.572 -2.045.226 -808.023 -586.715
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.900.572 -2.045.226 -808.023 -586.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.900.572 -2.045.226 -808.023 -586.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.900.572 -2.045.226 -808.023 -586.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715688


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.