KAP ***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2023 - 20:44
KAP ***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
168.500.000 49.355 3.245.000 -1.391.456 -1.391.456 -8.322.153 -8.322.153 16.975.488 -676.698.188 28.394.375 -469.247.579 -31.001.165 -500.248.744
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.658.264 26.736.111 -28.394.375 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-709.223 -709.223 8.322.153 8.322.153 130.760.997 138.373.927 23.889.077 162.263.004
Dönem Karı (Zararı)
0 0 130.760.997 130.760.997 23.889.077 154.650.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-709.223 -709.223 8.322.153 8.322.153 0 7.612.930 7.612.930
Kar Payları
0 -6.136.998 -6.136.998
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-6.807.706 6.807.706
Dönem Sonu Bakiyeler
168.500.000 49.355 3.245.000 -2.100.679 -2.100.679 0 0 11.826.046 -643.154.371 130.760.997 -330.873.652 -13.249.086 -344.122.738
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
168.500.000 49.355 3.245.000 -2.100.679 -2.100.679 0 0 11.826.046 -643.154.371 130.760.997 -330.873.652 -13.249.086 -344.122.738
Transferler
130.760.997 -130.760.997 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
312.468.500 6.725.152.197 1.056.194.184 7.781.346.381
Dönem Karı (Zararı)
312.468.500 312.468.500 1.056.194.184 1.368.662.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.415.666.377 -2.982.680 6.412.683.697 6.412.683.697 6.412.683.697 6.412.683.697
Sermaye Arttırımı
39.500.000 39.500.000 39.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.558.691.604 2.558.691.604 2.558.691.604
Dönem Sonu Bakiyeler
208.000.000 49.355 2.561.936.604 6.415.666.377 -5.083.359 6.410.583.018 6.410.583.018 11.826.046 -512.393.374 312.468.500 8.992.470.149 1.042.945.101 10.035.415.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
523.862.820 323.829.608
Dönem Karı (Zararı)
220.893.549 154.769.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
220.893.549 154.769.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
453.922.458 192.457.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 168.438.903 96.776.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.230.306 519.208
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.230.306 519.208
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.128.428 5.342.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 15.837.437 6.093.297
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.290.991 -751.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.480.169 153.876.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20, 21 -179.160.573 -99.496.780
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20, 21 164.680.404 253.373.441
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 40.470.604 24.677.566
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.892.557
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -8.892.557
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -39.446.473 -206.500.343
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -660.750.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 933.330.859 126.657.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.515.944 -40.882.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.694.616.751 -364.722.863
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-253.750 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.694.363.001 -364.722.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -52.195.310 -9.346.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.423.389 -5.783.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.730.024.136 418.709.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.825.626 7.050.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.735.849.762 411.658.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.381.892 4.640.182
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
856.414 2.108.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.542.936 -86.486.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.542.936 -38.191.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -48.295.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
564.300.063 306.344.251
Ödenen Faiz
20 0 -13.976
Alınan Faiz
20 85.786.061 43.299.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.188.588 -1.482.097
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 1.914.518 2.538.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -125.949.234 -26.856.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
215.500.246 -147.426.929
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
22 662.700.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.888.619 388.824
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.888.619 388.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-836.893.328 -326.447.351
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -798.070.633 -304.863.420
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -38.822.695 -21.583.931
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
386.804.955 178.631.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.658.305.297 -167.008.501
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.598.191.604 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.598.191.604 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
520.999.620 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4 520.999.620 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.598.396 -587.173.465
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 -570.383.393
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -9.598.396 -16.790.072
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 -433.141.382 483.627.071
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 8.645.100
Ödenen Faiz
-212.317.900 -187.108.832
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
194.171.751 115.001.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.397.668.363 9.394.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.397.668.363 9.394.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 235.697.400 226.303.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.633.365.763 235.697.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.703.069.781 269.886.357
Ticari Alacaklar
5 2.522.375.254 835.903.327
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,25 253.750 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.522.121.504 835.903.327
Diğer Alacaklar
6 31.670.912 431.928.922
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,25 31.000.000 420.409.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
670.912 11.519.739
Stoklar
7 74.195.959 22.000.649
Peşin Ödenmiş Giderler
8 27.954.488 20.481.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.954.488 20.481.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 50.094.797 1.365.020
Diğer Dönen Varlıklar
15 125.755.597 43.912.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
125.755.597 43.912.946
ARA TOPLAM
6.535.116.788 1.625.478.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.535.116.788 1.625.478.320
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 450.424 1.393.874
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 25 26.105 1.003.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
424.319 390.268
Maddi Duran Varlıklar
9 10.668.175.435 1.370.648.672
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.090.607 8.529.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
93.238.281 61.713.736
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 93.238.281 61.713.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 52.584.444 481.099.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.829.539.191 1.923.385.623
TOPLAM VARLIKLAR
17.364.655.979 3.548.863.943
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
457.278.353 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
457.278.353 0
Banka Kredileri
4 457.278.353 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.018.996 120.459.617
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 115.074.988
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4, 25 0 115.074.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 28.018.996 5.384.629
Banka Kredileri
4 21.532.300 1.476.763
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.486.696 3.907.866
Ticari Borçlar
5 2.617.001.280 886.977.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 25 1.544.926 7.370.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.615.456.354 879.606.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 31.176.432 11.285.880
Diğer Borçlar
6, 2.496.857.132 1.271.269.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 25 14.643.269 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.482.213.863 1.271.269.739
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 83.042.994 54.727.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
83.042.994 54.727.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 71.210.369 5.170.049
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.464.181 7.881.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.293.832 5.583.165
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.170.349 2.298.154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.483.511 26.121.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.483.511 26.121.503
ARA TOPLAM
5.810.533.248 2.383.892.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.810.533.248 2.383.892.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.509.862 813.828.260
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 25 0 801.827.590
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 25 0 801.827.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 51.509.862 12.000.670
Banka Kredileri
4 36.388.237 5.249.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.121.625 6.751.232
Diğer Borçlar
6 5.737.294 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.737.294 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 948.619.837 676.039.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
948.619.837 676.039.065
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 28.112.661 15.446.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.112.661 15.446.129
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 484.727.827 3.780.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.518.707.481 1.509.093.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.329.240.729 3.892.986.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.992.470.149 -330.873.652
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 168.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 49.355 49.355
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.561.936.604 3.245.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 6.410.583.018 -2.100.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.410.583.018 -2.100.679
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 6.415.666.377 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -5.083.359 -2.100.679
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 11.826.046 11.826.046
Yasal Yedekler
11.826.046 11.826.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-512.393.374 -643.154.371
Net Dönem Karı veya Zararı
312.468.500 130.760.997
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.042.945.101 -13.249.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.035.415.250 -344.122.738
TOPLAM KAYNAKLAR
17.364.655.979 3.548.863.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 12.105.547.615 3.700.025.016
Satışların Maliyeti
17 -11.315.879.589 -3.215.316.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
789.668.026 484.708.439
BRÜT KAR (ZARAR)
789.668.026 484.708.439
Genel Yönetim Giderleri
18 -123.987.387 -123.673.618
Pazarlama Giderleri
18 -12.789.136 -7.933.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 104.248.205 60.795.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -18.443.131 -18.551.395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
738.696.577 395.344.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 662.037.924 1.538.353
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -489 -133.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.400.734.012 396.749.747
Finansman Gelirleri
21 103.365.813 81.015.806
Finansman Giderleri
21 -1.322.652.749 -529.496.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
181.447.076 -51.731.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 39.446.473 206.500.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -141.768.437 -49.154.757
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 181.214.910 255.655.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
220.893.549 154.769.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
220.893.549 154.769.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-91.574.951 24.008.299
Ana Ortaklık Payları
312.468.500 130.760.997
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,50000000 0,78000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.560.452.835 -828.445
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 8.654.858.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -3.728.350 -1.075.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.090.677.651 247.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 -1.091.423.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 745.670 247.457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23 0 8.322.153
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.322.153
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 0 8.322.153
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.560.452.835 7.493.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.781.346.384 162.263.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.056.194.187 23.889.077
Ana Ortaklık Payları
6.725.152.197 138.373.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128893


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.