" />

KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:11
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 10.735 0 0 -2.522.303 -2.511.568 -2.511.568
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.522.303 488.815.340 488.815.340
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Transferler
0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -12.143 0 0 1.887.799 1.875.656 1.875.656
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -271.005 7.427.280 219.666.448 1.887.799 527.017.690 527.017.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.740.121 3.293.892
Dönem Karı (Zararı)
1.887.799 -2.522.303
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.887.799 -2.522.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.082.626 3.599.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.223.891 1.015.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
550.573 512.926
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 550.573 512.926
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
191.852 232.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.852 232.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-333.338 823.534
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -436.859 -41.294
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 103.521 864.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
449.648 1.014.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-228.078 2.216.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.181.477 -316.324
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
797 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.182.274 -316.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
182.787 235.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
182.787 235.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.028.375 2.446.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.781.941 -694.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.781.941 -694.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
524.178 545.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
524.178 545.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.742.347 3.293.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.226 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.824.125 -1.066.440
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.000 -25.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.742 -78.626
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -61.742 -78.626
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.737.383 -962.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.905.423 -128.067
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.507.968 -6.070.165
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-306.895 -238.040
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.201.073 -5.832.125
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 6.738.430
Ödenen Faiz
-60.745 -837.626
Alınan Faiz
17 436.859 41.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.821.419 2.099.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.821.419 2.099.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 338.947 604.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.160.366 2.704.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.160.366 338.947
Ticari Alacaklar
4.393.106 2.762.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.393.106 2.762.202
Diğer Alacaklar
133.249 194.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 133.249 194.894
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.107.162 4.193.441
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.380.029 2.297.113
ARA TOPLAM
15.173.912 9.786.597
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.173.912 9.786.597
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1 100.000 75.000
Diğer Alacaklar
156.624 156.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 156.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 476.199.383 474.462.000
Maddi Duran Varlıklar
7 3.822.486 4.464.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 813.433 1.247.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.688 185.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.688 185.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.561.401 7.503.497
Diğer Duran Varlıklar
9 30.341.887 30.545.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
519.094.902 518.640.821
TOPLAM VARLIKLAR
534.268.814 528.427.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.105 43.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.105 43.607
Banka Kredileri
4 73.105 43.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
485.481 1.561.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
485.481 1.561.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 485.481 1.561.476
Ticari Borçlar
1.474.174 3.256.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 57.835 57.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.416.339 3.199.077
Diğer Borçlar
193 26.304.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 22 26.304.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 92.097 141.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
462.846 306.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 462.846 306.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 372.146 234.280
ARA TOPLAM
2.960.042 31.848.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.960.042 31.848.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
556.766 681.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
556.766 681.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 556.766 681.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
518.862 430.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 518.862 430.448
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 3.215.454 2.778.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.291.082 3.891.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.251.124 35.739.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
527.017.690 492.687.459
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Pay Bazlı Ödemeler (-)
195.249 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-271.005 -258.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.005 -258.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.005 -258.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.666.448 218.299.773
Net Dönem Karı veya Zararı
1.887.799 1.366.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
527.017.690 492.687.459
TOPLAM KAYNAKLAR
534.268.814 528.427.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 23.744.045 18.720.688 9.607.019 7.217.593
Satışların Maliyeti
14 -12.650.994 -10.761.318 -4.892.509 -3.534.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.093.051 7.959.370 4.714.510 3.683.474
BRÜT KAR (ZARAR)
11.093.051 7.959.370 4.714.510 3.683.474
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.020.651 -4.778.758 -1.976.618 -1.804.258
Pazarlama Giderleri
-3.105.363 -3.461.492 -1.125.961 -1.085.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.185.569 589.460 629.035 305.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.348.692 -1.655.626 -309.794 -379.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.803.914 -1.347.046 1.931.172 720.313
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.803.914 -1.347.046 1.931.172 720.313
Finansman Gelirleri
16 755.134 1.252.925 396.564 766.488
Finansman Giderleri
17 -671.249 -2.428.182 -123.576 -1.148.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00008000 -0,00011000 0,00008000 0,00002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.143 10.735 5.778 23.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.143 10.735 5.778 23.438
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.143 10.735 5.778 23.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.875.656 -2.511.568 2.209.938 361.379
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.875.656 -2.511.568 2.209.938 361.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975879


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8221 Değişim: -0,08%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6145 Değişim: -0,20%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.548,24 Değişim: 0,12%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.550,69
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.