" />

KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:16
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -12.703 0 0 -2.860.244 -2.872.947 -2.872.947
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -265.441 7.427.280 218.299.773 -2.860.244 488.453.961 488.453.961
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Transferler
0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -17.921 0 0 -316.361 -334.282 -334.282
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.666.448 -316.361 524.807.752 524.807.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.466.038 2.016.122
Dönem Karı (Zararı)
-316.361 -2.860.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-316.361 -2.860.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.071.879 2.177.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 815.557 612.538
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
766.747 736.251
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 766.747 736.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
229.497 -17.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
229.497 -17.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.837 164.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -99.308 -21.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 75.471 185.925
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
283.915 682.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-289.480 2.698.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.132.585 338.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.139 -10.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.192.724 349.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
69.244 222.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
69.244 222.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.996.864 1.313.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-677.435 591.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-677.435 591.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
454.432 232.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
454.432 232.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.466.038 2.016.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.096.865 -486.693
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-25.000 -25.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.992 -45.232
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -54.992 -45.232
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.016.873 -416.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.932.771 -1.750.466
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.156.860 -3.916.783
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-358.670 -146.746
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-798.190 -3.770.037
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 2.312.460
Ödenen Faiz
-46.954 -167.791
Alınan Faiz
17 99.308 21.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.301.944 -221.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.301.944 -221.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 338.947 604.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.640.891 383.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.640.891 338.947
Ticari Alacaklar
4.128.040 2.762.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.128.040 2.762.202
Diğer Alacaklar
220.399 194.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 220.399 194.894
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.190.967 4.193.441
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.397.350 2.297.113
ARA TOPLAM
14.577.647 9.786.597
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.577.647 9.786.597
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1 100.000 75.000
Diğer Alacaklar
156.624 156.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 156.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 475.478.873 474.462.000
Maddi Duran Varlıklar
7 4.050.547 4.464.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 958.206 1.247.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.437 185.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.437 185.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.509.107 7.503.497
Diğer Duran Varlıklar
9 30.350.959 30.545.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.732.753 518.640.821
TOPLAM VARLIKLAR
533.310.400 528.427.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.330 43.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.330 43.607
Banka Kredileri
4 21.330 43.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
680.938 1.561.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
680.938 1.561.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 680.938 1.561.476
Ticari Borçlar
2.578.680 3.256.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 117.177 57.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.461.503 3.199.077
Diğer Borçlar
193 26.304.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 22 26.304.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.766 141.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 110.766 141.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
500.491 306.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 500.491 306.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
328.925 234.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 328.925 234.280
ARA TOPLAM
4.221.323 31.848.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.221.323 31.848.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.459 681.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.459 681.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 598.459 681.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
512.606 430.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 512.606 430.448
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.170.260 2.778.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 3.170.260 2.778.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.281.325 3.891.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.502.648 35.739.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
524.807.752 492.687.459
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Pay Bazlı Ödemeler (-)
195.249 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-276.783 -258.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.783 -258.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.783 -258.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.666.448 218.299.773
Net Dönem Karı veya Zararı
-316.361 1.366.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
524.807.752 492.687.459
TOPLAM KAYNAKLAR
533.310.400 528.427.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 14.137.026 11.503.095 6.648.849 4.104.002
Satışların Maliyeti
14 -7.758.485 -7.227.199 -4.254.850 -2.566.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.378.541 4.275.896 2.393.999 1.537.835
BRÜT KAR (ZARAR)
6.378.541 4.275.896 2.393.999 1.537.835
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.044.033 -2.974.500 -2.188.677 -964.790
Pazarlama Giderleri
-1.979.402 -2.376.344 -952.963 -1.054.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.556.534 284.105 1.222.889 55.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.038.898 -1.276.516 -995.294 -1.079.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-127.258 -2.067.359 -520.046 -1.505.368
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-127.258 -2.067.359 -520.046 -1.505.368
Finansman Gelirleri
17 358.570 486.437 284.858 240.845
Finansman Giderleri
17 -547.673 -1.279.322 -168.991 -442.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
-316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00001400 0,00012000 -0,00001700 -0,00007000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.921 -12.703 -84.446 79.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.921 -12.703 -84.446 79.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.921 -12.703 -84.446 79.119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.282 -2.872.947 -488.625 -1.627.707
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-334.282 -2.872.947 -488.625 -1.627.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0936 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3024 Değişim: 0,29%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.627,05 Değişim: 0,49%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.628,47
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.