KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:16
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 34.771.919 -44.852 7.144.690 162.655.732 20.496.640 309.024.129 309.024.129
Transferler
0 0 0 282.590 20.214.050 -20.496.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -34.642 0 0 -2.464.951 -2.499.593 -2.499.593
Dönem Sonu Bakiyeler
84.000.000 34.771.919 -79.494 7.427.280 182.869.782 -2.464.951 306.524.536 306.524.536
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472
Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Transferler
0 0 0 0 0 -16.017.591 16.017.591 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -64.970 0 0 -6.929.365 -6.994.335 -6.994.335
Sermaye Arttırımı
0 0 52.286 0 0 0 0 52.286 52.286
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -116.888 7.427.280 166.852.191 -6.929.365 356.057.423 356.057.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.211.302 16.730.756
Dönem Karı (Zararı)
-6.929.365 -2.464.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
568.177 2.442.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 676.135 337.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
330.851 2.686.154
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 330.851 232.061
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 2.454.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.109 81.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.109 81.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-541.918 -662.473
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -541.918 -662.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.685 16.781.494
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 3.423.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-406.433 -270.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-406.433 -270.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.509.070 -4.304.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.509.070 -4.304.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.945.656 3.691.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.945.656 3.691.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.128.532 14.241.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.128.532 14.241.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.202.503 16.758.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.799 -28.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.123.442 -43.220.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.249 392.741
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.249 392.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-910.715 -345.039
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -887.592 -345.039
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.123 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -60.250.976 -43.267.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.227.489 5.035.275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.286 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.286 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.296.918 5.766.953
Kredilerden Nakit Girişleri
6.296.918 5.766.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.663.632 -1.394.157
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.663.632 -1.394.157
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
42.000.000 0
Ödenen Faiz
-435.438 -80.340
Alınan Faiz
977.355 742.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.107.255 -21.454.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -22.107.255 -21.454.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.542.452 29.062.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.435.197 7.607.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.435.197 25.542.452
Ticari Alacaklar
289.330 213.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5a 289.330 213.748
Diğer Alacaklar
94.818 113.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 94.818 113.548
Peşin Ödenmiş Giderler
108.831 166.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9a 108.831 166.164
Diğer Dönen Varlıklar
2.542.930 1.757.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8b 2.542.930 1.757.306
ARA TOPLAM
6.471.106 27.793.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.471.106 27.793.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
79.354 66.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 79.354 66.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 392.271.006 332.020.030
Maddi Duran Varlıklar
7 6.646.095 6.382.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.471 122.381
Peşin Ödenmiş Giderler
662.411 1.875.355
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9b 662.411 1.875.355
Diğer Duran Varlıklar
26.722.862 16.723.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8c 26.722.862 16.723.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
426.422.199 357.189.881
TOPLAM VARLIKLAR
432.893.305 384.983.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 7.188.927 4.444.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 7.188.927 4.444.615
Ticari Borçlar
11.118.058 3.172.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5b 11.118.058 3.172.402
Diğer Borçlar
42.023.013 46.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 42.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8d 23.013 46.971
Ertelenmiş Gelirler
4.970 220.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.970 220.375
Kısa Vadeli Karşılıklar
390.096 180.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
366.280 169.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10a 23.816 10.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
686.295 1.574.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8e 686.295 1.574.697
ARA TOPLAM
61.411.359 9.639.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.411.359 9.639.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.713.535 8.824.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.713.535 8.824.561
Ertelenmiş Gelirler
6.021 6.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.021 6.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
321.593 176.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
321.593 176.812
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.383.374 3.336.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8f 6.383.374 3.336.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.424.523 12.343.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.835.882 21.983.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.057.423 362.999.472
Ödenmiş Sermaye
11 154.000.000 154.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.286 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-116.888 -51.918
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.888 -51.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.888 -51.918
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.852.191 182.869.782
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.929.365 -16.017.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.057.423 362.999.472
TOPLAM KAYNAKLAR
432.893.305 384.983.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.079.411 5.353.349 2.113.614 1.783.931
Satışların Maliyeti
12 -2.424.606 -1.993.591 -742.689 -540.775
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.654.805 3.359.758 1.370.925 1.243.156
BRÜT KAR (ZARAR)
3.654.805 3.359.758 1.370.925 1.243.156
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.131.808 -4.581.244 -1.916.197 -1.417.241
Pazarlama Giderleri
-1.803.732 -71.625 -882.315 -857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 689.298 577.395 291.084 152.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.532.978 -3.045.211 -979.478 -2.575.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.124.415 -3.760.927 -2.115.981 -2.598.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 173.047 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -1.261 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.124.415 -3.589.141 -2.115.981 -2.598.090
Finansman Gelirleri
16 3.767.044 3.560.223 2.034.551 191.398
Finansman Giderleri
17 -5.571.994 -2.436.033 -3.454.302 133.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.929.365 -2.464.951 -3.535.732 -2.272.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.929.365 -2.464.951 -3.535.732 -2.272.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.929.365 -2.464.951 -3.535.732 -2.272.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.929.365 -2.464.951 -3.535.732 -2.272.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00045000 -0,00029000 -0,00023000 -0,00027000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.970 -34.642 16.031 -6.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.970 -34.642 16.031 -6.129
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.970 -34.642 16.031 -6.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.994.335 -2.499.593 -3.519.701 -2.279.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.994.335 -2.499.593 -3.519.701 -2.279.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716364


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.