" />

KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:16
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 34.771.919 -44.852 7.144.690 162.655.732 20.496.640 309.024.129 309.024.129
Transferler
282.590 20.214.050 -20.496.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.676 938.748 927.072 927.072
Dönem Sonu Bakiyeler
84.000.000 34.771.919 -56.528 7.427.280 182.869.782 938.748 309.951.201 309.951.201
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472
Transferler
-16.017.591 16.017.591 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.123 -2.001.454 -2.048.577 -2.048.577
Sermaye Arttırımı
52.286 52.286 52.286
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 -99.041 7.479.566 166.852.191 -2.001.454 361.003.181 361.003.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.410.991 1.071.444
Dönem Karı (Zararı)
-2.001.454 938.748
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.001.454 938.748
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
838.080 7.924
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 239.451 111.105
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44.607 92.231
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 44.607 92.231
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
102.234 100.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.234 100.928
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
14,15 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
451.788 -296.340
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
451.788 -296.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.574.365 124.772
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.423.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.931 -155.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -83.931 -155.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.523.022 -3.560.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.523.022 -3.560.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.030.097 531.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.030.097 531.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.221 -114.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
151.221 -114.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.410.991 1.071.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.162.420 -9.425.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 392.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 392.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.852 -10.772
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.852 -10.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -22.152.568 -9.806.920
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
363.291 1.504.629
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.682.754 2.405.863
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.682.754 2.405.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-867.674 -1.198.836
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -867.674 -1.198.836
Ödenen Faiz
-926.996 0
Alınan Faiz
15 475.207 297.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.388.138 -6.849.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -19.388.138 -6.849.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.542.452 29.062.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.154.314 22.212.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.154.314 25.542.452
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
253.072 213.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5a 253.072 213.748
Diğer Alacaklar
239.645 113.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 239.645 113.548
Peşin Ödenmiş Giderler
227.832 166.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9a 227.832 166.164
Diğer Dönen Varlıklar
3.140.670 1.757.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8b 3.140.670 1.757.306
ARA TOPLAM
10.015.533 27.793.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.015.533 27.793.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
72.384 66.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 72.384 66.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 353.561.290 331.408.722
Maddi Duran Varlıklar
7 6.180.360 6.382.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.007 733.689
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.007 733.689
Peşin Ödenmiş Giderler
430.620 1.875.355
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9b 430.620 1.875.355
Diğer Duran Varlıklar
19.114.007 16.723.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8c 19.114.007 16.723.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
379.454.668 357.189.881
TOPLAM VARLIKLAR
389.470.201 384.983.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.026.871 4.444.615
Ticari Borçlar
9.202.499 3.172.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5b 9.202.499 3.172.402
Diğer Borçlar
48.000 46.971
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8d 48.000 46.971
Ertelenmiş Gelirler
4.253 220.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.253 220.375
Kısa Vadeli Karşılıklar
260.812 180.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
249.688 169.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10a 11.124 10.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.372.445 1.574.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8e 1.372.445 1.574.697
ARA TOPLAM
15.914.880 9.639.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.914.880 9.639.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.408.439 8.824.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.408.439 8.824.561
Ertelenmiş Gelirler
6.021 6.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.021 6.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
312.754 176.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
312.754 176.812
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.824.926 3.336.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8f 3.824.926 3.336.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.552.140 12.343.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.467.020 21.983.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
361.003.181 362.999.472
Ödenmiş Sermaye
11 154.000.000 154.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.286 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-99.041 -51.918
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.041 -51.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.041 -51.918
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.852.191 182.869.782
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.001.454 -16.017.591
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
361.003.181 362.999.472
TOPLAM KAYNAKLAR
389.470.201 384.983.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.936.362 1.764.980
Satışların Maliyeti
12 -639.761 -565.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.296.601 1.199.579
BRÜT KAR (ZARAR)
1.296.601 1.199.579
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.436.771 -1.635.140
Pazarlama Giderleri
-414.744 -31.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 140.182 318.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -238.155 -303.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.652.887 -452.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 173.047
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -64.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.652.887 -343.443
Finansman Gelirleri
16 841.106 3.029.827
Finansman Giderleri
17 -1.189.673 -1.747.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.001.454 938.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.001.454 938.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.001.454 938.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -2.001.454 938.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına zarar 18 -0,00013000 0,00011000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.123 -11.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.123 -11.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-47.123 -11.676
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.123 -11.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.048.577 927.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.048.577 927.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679909


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9148 Değişim: 0,06%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8624 Değişim: -0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,03 Değişim: 0,16%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.