KAP ***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

15.12.2023 - 19:22
KAP ***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 286.561.882 179.439.842 104.375.440 9.666.970
Satışların Maliyeti
20 -145.862.596 -129.232.331 -58.884.658 -6.695.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.699.286 50.207.511 45.490.782 2.971.553
BRÜT KAR (ZARAR)
140.699.286 50.207.511 45.490.782 2.971.553
Genel Yönetim Giderleri
21 -17.766.743 -17.717.876 -6.793.334 -13.176.905
Pazarlama Giderleri
21 -81.939 -2.163 -38.500 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.153.288 -1.153.288 -384.429 -384.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 32.571.559 17.272.356 1.231.517 14.572.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -51.235.360 -24.275.480 -17.859.698 -18.289.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.033.515 24.331.060 21.646.338 -14.307.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 87.875.442 76.833.050 0 76.603.972
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -179.578 0 -179.578
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.908.957 100.984.532 21.646.338 62.117.214
Finansman Gelirleri
24 233.958 265.649 160.010 123.806
Finansman Giderleri
24 -2.433.577 -474.042 -884.240 -183.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
188.709.338 100.776.139 20.922.108 62.057.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.431.637 6.912.277 9.459.568 5.873.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 23.431.637 6.912.277 9.459.568 5.873.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
212.140.975 107.688.416 30.381.676 67.931.823
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
212.140.975 107.688.416 30.381.676 67.931.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.886.378 -5.513.500 -4.129.625 31.950.707
Ana Ortaklık Payları
226.027.353 113.201.916 34.511.301 35.981.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
953.218.440 589.908.842
Dönem Karı (Zararı)
198.254.597 102.174.916
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.051.327.435 500.734.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 3.562.010 4.629.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.299.258 600.308
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.299.258 600.308
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.563.876 8.123.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 931.964 427.844
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 8.874.842 3.481.081
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.757.070 4.214.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.211.915 213.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.211.915 213.066
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 106.458.615 71.024.676
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
909.231.761 416.143.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-296.115.717 -12.828.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 175.300.730 -29.793.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -69.189.457 -154.636.300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 10.303.214 -67.339.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.037.968 -9.153.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27,8 -37.160.808 261.354.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-346.331.428 -13.260.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10,18 -327.281.388 -30.315.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10,16 -19.050.040 17.054.794
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
953.466.315 590.080.944
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -170.474 -522
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -77.401 -171.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-952.951.283 -1.596.106.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-853.227.337 -416.695.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -853.227.337 -416.167.624
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -528.361
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -87.324.425 -75.862.037
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 160.234.118 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
10 0 -160.234.118
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13,6 -172.633.639 -943.314.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.636 1.006.471.825
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.248.551 7.684.891
Ödenen Faiz
24 -2.211.915 -213.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 999.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
303.793 273.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
303.793 273.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.222.511 1.265.455
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.526.304 1.539.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.526.304 1.222.511
Ticari Alacaklar
105.770.723 301.127.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 105.770.723 301.127.781
Diğer Alacaklar
89.155.520 19.966.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 89.125.216 12.996.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.304 6.969.856
Stoklar
8 18.307.678 28.610.892
Peşin Ödenmiş Giderler
363.136.279 35.772.166
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 363.136.279 35.772.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 171.110 636
Diğer Dönen Varlıklar
6.651.288 6.734.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 6.651.288 6.734.013
ARA TOPLAM
584.718.902 393.434.062
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 0 160.234.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
584.718.902 553.668.180
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
72.755 72.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 72.755 72.755
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 292.660.327 205.335.902
Maddi Duran Varlıklar
10 2.230.893.185 1.379.412.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 511.519.000 325.550.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 25.298.908 26.563.661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 26.338.682 18.492.102
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.086.782.857 1.955.426.508
TOPLAM VARLIKLAR
3.671.501.759 2.509.094.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.613.113 11.363.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.613.113 11.363.886
Banka Kredileri
5 11.613.113 11.363.886
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.636.844 7.692.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.636.844 7.692.359
Banka Kredileri
5 14.636.844 7.692.359
Ticari Borçlar
12.321.548 41.359.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 12.321.548 41.359.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.879.315 7.908.689
Diğer Borçlar
66.343.520 104.970.894
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 33.040.030 101.709.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 33.303.490 3.261.706
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.679.482 23.729.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.679.482 23.729.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 13.239 13.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.555.940 31.447.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 479.386 245.954
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 40.076.554 31.201.712
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.959.186 1.134.891
ARA TOPLAM
164.002.187 229.620.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.002.187 229.620.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.724.261 7.669.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.724.261 7.669.422
Banka Kredileri
5 2.724.261 7.669.422
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.134.073 1.025.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.134.073 1.025.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 567.338.232 452.911.254
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 3.328.355
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
572.196.566 464.934.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
736.198.753 694.555.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.916.225.075 1.809.347.374
Ödenmiş Sermaye
19 1.000.000.000 1.000.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.494.271.877 585.649.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.494.271.877 585.649.028
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 1.495.401.135 586.169.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.129.258 -520.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 37.692.698 30.692.698
Yasal Yedekler
19 37.692.698 30.692.698
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 186.005.903 -32.288.984
Net Dönem Karı veya Zararı
198.254.597 225.294.632
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.077.931 5.191.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.935.303.006 1.814.539.182
TOPLAM KAYNAKLAR
3.671.501.759 2.509.094.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -426.973 760.408.029 14.781.040 -20.938.010 28.073.007 782.897.093 8.765.953 791.663.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
36.710.017 -8.637.010 -28.073.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
102.174.916 102.174.916 0 102.174.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
999.000.000 999.000.000 0 999.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-20.798.359 9.873.138 -10.925.221 0 -10.925.221
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-16.258.167 -16.258.167 954.681 -15.303.486
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
224.168 -366.472.963 -366.248.795 0 -366.248.795
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 -202.805 393.935.066 30.692.698 -35.960.049 102.174.916 1.490.639.826 9.720.634 1.500.360.460
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 -520.346 586.169.374 30.692.698 -32.288.984 225.294.632 1.809.347.374 5.191.808 1.814.539.182
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.000.000 218.294.632 -225.294.632 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
198.254.597 198.254.597 0 198.254.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
255 255 13.886.123 13.886.378
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-608.912 909.231.761 908.622.849 908.622.849
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 -1.129.258 1.495.401.135 37.692.698 186.005.903 198.254.597 2.916.225.075 19.077.931 2.935.303.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
212.140.975 107.688.416 30.381.676 67.931.823
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
909.718.890 -377.193.141 686.016 -377.649.780
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.039.122.013 483.798.875 483.798.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
608.912 256.304 857.521 -314.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -793.541.697 0 -793.541.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-130.012.035 -67.706.623 -171.505 -67.592.463
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-129.890.252 -67.655.362 0 -67.655.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-121.783 -51.261 -171.505 62.899
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
909.718.890 -377.193.141 686.016 -377.649.780
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.121.859.865 -269.504.725 31.067.692 -309.717.957
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.886.378 -5.513.500 -4.129.625 31.950.707
Ana Ortaklık Payları
1.135.746.243 -263.991.225 35.197.317 -341.668.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226237


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.