KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:37
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-139.515 1.086.167
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.893 -57.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.969 -1.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-418 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-17.269 -70.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.825 14.303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.825 14.303
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.145.064 1.421.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
988.664 2.251.192
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.588.850 -145.378
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.692.481 -846.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
260.031 162.466
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
260.031 162.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.133.171 1.364.554
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
993.656 2.450.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
909.597 1.841.907
Ana Ortaklık Payları
84.059 608.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.956.280 16.162.782
Finansal Yatırımlar
1.270.411 131.552
Ticari Alacaklar
8.138.333 5.992.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 26.412 27.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.111.921 5.965.232
Diğer Alacaklar
539.012 368.015
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 198.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
341.012 368.015
Türev Araçlar
24.2 1.694.354 526.271
Stoklar
6 15.863.587 11.422.692
Peşin Ödenmiş Giderler
1.997.595 2.087.615
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 406.448 392.550
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 1.055.515 966.691
ARA TOPLAM
52.921.535 38.050.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.921.535 38.050.962
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
74.315 97.456
Ticari Alacaklar
3.922 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.922 0
Diğer Alacaklar
148.507 119.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 33.353 12.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
115.154 107.218
Türev Araçlar
24.2 46.520 44.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 881.348 733.456
Maddi Duran Varlıklar
9 26.974.012 25.939.696
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.605.561 3.465.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.223.293 40.525.256
Şerefiye
11.2 12.853.802 12.915.043
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 27.369.491 27.610.213
Peşin Ödenmiş Giderler
634.008 338.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 2.986.350 2.484.060
Diğer Duran Varlıklar
12.2 16.302 17.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.594.138 73.765.229
TOPLAM VARLIKLAR
128.515.673 111.816.191
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 8.334.174 5.086.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 8.858.811 7.982.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.858.811 7.982.490
Banka Kredileri
7.813.674 7.017.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.045.137 964.748
Ticari Borçlar
28.931.034 23.327.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 126.764 33.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.804.270 23.293.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
613.818 599.587
Diğer Borçlar
3.836.299 3.803.237
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.2 0 18.377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.836.299 3.784.860
Türev Araçlar
24.2 175.539 446.805
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
409.655 425.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 317.862 258.116
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.246.420 1.496.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 754.941 671.421
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
491.479 824.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 205.845 130.200
ARA TOPLAM
52.929.457 43.556.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.929.457 43.556.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 28.019.173 21.793.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.019.173 21.793.953
Banka Kredileri
24.950.673 18.842.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.068.500 2.951.582
Ticari Borçlar
2.247 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.247 2.091
Diğer Borçlar
34.450 34.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.450 34.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 686.943 619.888
Türev Araçlar
24.2 655.421 708.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.209 106.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
980.195 832.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 980.195 832.032
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 4.768.568 4.834.720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 5.417 5.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.233.623 28.937.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.163.080 72.493.289
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.078.428 8.988.269
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
97.540 97.540
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.334 -10.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.334 -10.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.628 -44.603
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.294 34.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.889.311 3.715.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.875.650 6.591.208
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.986.339 -2.875.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 163.810 637.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.725.370 2.955.192
Net Dönem Karı veya Zararı
-77.430 1.290.783
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.274.165 30.334.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.352.593 39.322.902
TOPLAM KAYNAKLAR
128.515.673 111.816.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28.213.975 15.348.174
Satışların Maliyeti
-19.732.380 -11.206.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.481.595 4.141.926
BRÜT KAR (ZARAR)
8.481.595 4.141.926
Genel Yönetim Giderleri
-1.424.154 -717.290
Pazarlama Giderleri
-4.991.273 -2.791.730
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.629 -3.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 739.143 311.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -1.557.676 -472.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -94.899 -86.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.148.107 382.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 49.311 1.263.553
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -573.907 -12.401
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
623.511 1.633.548
Finansman Gelirleri
18 2.201.299 888.674
Finansman Giderleri
19 -2.781.758 -1.197.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.052 1.324.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-182.567 -196.430
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -511.636 -252.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 329.069 56.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-139.515 1.128.355
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 0 -42.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
-139.515 1.086.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-62.085 401.830
Ana Ortaklık Payları
-77.430 684.337
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,31790000 2,98320000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 0,00000000 -0,17320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.103.603 660.448
Dönem Karı (Zararı)
-139.515 1.086.167
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-139.515 1.128.355
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -42.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.530.698 640.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.161.191 805.921
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
941.054 -18.382
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.548 12.208
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
337.523 -28.075
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 83.070 -2.515
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
465.913 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.115 161.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
340.358 126.135
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.899 5.594
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-359.372 29.564
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.220.361 665.007
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
203.686 119.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-310.859 -45.947
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-310.859 -45.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 94.899 86.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
182.567 196.430
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.257 -77.961
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -24.257 -77.961
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1 0 -715.233
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
65.171 -537.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.493.502 -758.049
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.436.693 -1.020.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.285 -8.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.773.552 -857.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.826.304 716.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.760 217.778
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-41.379 -71.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.707 265.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-97.134 329.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.427 -63.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.897.681 968.213
Ödenen Faiz
-428.213 -199.553
Alınan Faiz
146.110 84.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-58.051 -33.947
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.903 -4.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-449.021 -153.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.481.501 -109.637
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 381.804
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-182.275 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.303 166.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.352.529 -658.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.345.447 -2.344.256
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.285.973 2.269.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.795.159 -3.328.672
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-356.070 -273.599
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9.420 66.344
Ödenen Temettüler
0 -750.748
Ödenen Faiz
-719.362 -473.607
Alınan Faiz
155.847 121.020
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.235.202 25.621
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.967.549 -1.793.445
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
818.032 84.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.785.581 -1.709.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.149.625 12.857.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.935.206 11.148.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.747 -348.898 350.645 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.300 -56.348 354.680 -372.555 684.337 608.814 1.841.907 2.450.721
Dönem Karı (Zararı)
684.337 684.337 401.830 1.086.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.300 -56.348 354.680 -372.555 -75.523 1.440.077 1.364.554
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.000 -30.000 -105.261 -135.261
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -29.622 54.853 3.234.817 -1.652.423 637.105 2.507.099 684.337 6.338.471 20.171.677 26.510.148
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-473.295 1.764.078 -1.290.783 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
975 -12.952 284.442 -110.976 -77.430 84.059 909.597 993.656
Dönem Karı (Zararı)
-77.430 -77.430 -62.085 -139.515
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
975 -12.952 284.442 -110.976 161.489 971.682 1.133.171
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
23.835 23.835
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.100 6.100 6.100 12.200
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -43.628 21.294 6.875.650 -2.986.339 163.810 4.725.370 -77.430 9.078.428 31.274.165 40.352.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028610


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.405 Değişim: 2,35% Hacim : 59.489 Mio.TL Son veri saati : 15:27
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2949 Değişim: -0,04%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1244 Değişim: 0,55%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.394,75 Değişim: -0,85%
Düşük 2.388,89 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.