KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ( Holding Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:28
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.038.926 1.920.481
Dönem Karı (Zararı)
105.637 -411.004
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.624.663 2.535.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,20,25 1.087.837 935.588
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
129.723 86.551
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 20.981 3.134
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.581 794
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,27.1,27.2 75.547 28.308
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
15 0 54.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,27.2 19.614 264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.649 77.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.370 56.160
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 -5.955 10.399
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 13.787 10.383
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 447 352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
448.723 398.202
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.140.770 1.229.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -135.907 180.691
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.3 51.216 52.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.302 -17.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1,27.2 -21.302 -17.630
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1,27.2 -21.239 -379.186
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1 -19.145 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-96.662 -28.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-496.898 -62.212
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.180 -3.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.177 -306.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159 35.946
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-533.937 143.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
448.260 349.179
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
253.091 97.634
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
207.757 230.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.553 -608.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-453.738 -638.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.815 30.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.233.402 2.061.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-53.480 -43.442
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-13.953 -10.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-127.043 -87.787
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.418.212 37.091
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
55.622 785.847
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-528.624 -51.575
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 53.989
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -95
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.125 60.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-952.573 -831.367
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-81.762 19.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.725.109 -1.243.724
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.179 2.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.413.633 7.247.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.979.856 -8.030.239
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-60.249 71.241
Ödenen Temettüler
-255.670 -150.379
Ödenen Faiz
-562.768 -491.873
Alınan Faiz
168.840 107.505
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.345.823 713.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
158.627 217.054
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.504.450 930.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.285.070 2.354.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.789.520 3.285.070


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
105.637 -411.004
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.178 -11.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.282 -13.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
248 -930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.856 2.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.856 2.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
915.036 2.394.838
Yabancı Para Çevrim Farkları
951.249 2.351.089
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.578 83.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12.793 -22.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.572 -16.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.572 -16.669
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
907.858 2.383.458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.013.495 1.972.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
826.348 1.623.195
Ana Ortaklık Payları
187.147 349.259


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.800.315 3.291.294 2.358.707
Finansal Yatırımlar
6 107.946 20.487 44.458
Ticari Alacaklar
2.309.203 1.928.623 1.636.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.1 259.589 145.223 117.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 2.049.614 1.783.400 1.518.895
Diğer Alacaklar
107.954 116.035 144.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.1 0 1.040 1.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 107.954 114.995 143.935
Türev Araçlar
34.2 64.521 42.219 16.112
Stoklar
10 2.122.397 1.589.263 1.728.287
Peşin Ödenmiş Giderler
19.1 561.248 465.773 467.916
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.1 132.368 138.085 123.687
Diğer Dönen Varlıklar
20.1 874.144 799.052 667.662
ARA TOPLAM
12.080.096 8.390.831 7.188.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.080.096 8.390.831 7.188.422
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 342 26.577 37.595
Ticari Alacaklar
5.851 11.235 4.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 5.851 11.235 4.253
Diğer Alacaklar
25.682 17.442 24.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.2 25.682 17.442 24.462
Türev Araçlar
34.2 30.572 20.567 6.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 2.333.170 2.197.926 2.753.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 307.941 322.494 306.216
Maddi Duran Varlıklar
13 8.356.588 8.154.927 7.176.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.339.782 11.711.363 10.235.844
Şerefiye
15 1.834.897 1.669.307 1.328.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 10.504.885 10.042.056 8.907.017
Peşin Ödenmiş Giderler
19.2 254.888 195.668 209.184
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.2 551.155 397.649 314.399
Diğer Duran Varlıklar
20.2 1.781.316 1.540.281 1.084.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.987.287 24.596.129 22.152.717
TOPLAM VARLIKLAR
38.067.383 32.986.960 29.341.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.488.820 878.182 1.159.479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.189.616 1.305.862 1.224.799
Ticari Borçlar
2.231.604 1.788.907 1.448.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32.2 726 657 524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 2.230.878 1.788.250 1.447.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 94.506 75.134 59.433
Diğer Borçlar
882.812 685.952 675.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 882.812 685.952 675.100
Türev Araçlar
34.2 0 65 11.279
Ertelenmiş Gelirler
21.1 481.042 289.130 62.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.1 7.826 4.480 8.618
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.619 170.653 122.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 127.731 141.091 103.534
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.3 23.888 29.562 18.626
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.3 24.217 533.300 20.567
ARA TOPLAM
9.552.062 5.731.665 4.792.618
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.552.062 5.731.665 4.792.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 8.434.084 8.050.150 6.976.476
Ticari Borçlar
35.180 26.425 21.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 35.180 26.425 21.305
Diğer Borçlar
349.032 303.012 265.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 349.032 303.012 265.000
Türev Araçlar
34.2 0 0 98
Ertelenmiş Gelirler
21.2 21.508 5.663 6.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
167.865 155.397 135.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2 167.865 155.397 135.441
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.2 1.915.078 1.854.508 1.725.417
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.4 165.512 166.420 615.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.088.259 10.561.575 9.745.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.640.321 16.293.240 14.538.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.751.148 5.709.677 5.349.329
Ödenmiş Sermaye
22 243.535 182.000 182.000
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.319.349 1.360.483 1.360.483
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
8.728 8.577 2.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.875 -12.766 -9.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.875 -12.766 -9.035
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.875 -12.766 -9.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.113.973 792.667 25.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.101.588 767.558 14.327
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.385 25.109 13.943
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 -2.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 909.511 434.424 414.167
Diğer Yedekler
-101.487 -101.487 -101.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 2.345.838 3.356.054 3.721.784
Net Dönem Karı veya Zararı
-130.050 -376.046 -312.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.675.914 10.984.043 9.453.263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.427.062 16.693.720 14.802.592
TOPLAM KAYNAKLAR
38.067.383 32.986.960 29.341.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 17.378.246 14.149.931
Satışların Maliyeti
23 -11.577.288 -9.487.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.800.958 4.662.766
BRÜT KAR (ZARAR)
5.800.958 4.662.766
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.176.133 -1.008.086
Pazarlama Giderleri
24 -3.155.591 -2.619.081
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.726 -5.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 376.954 321.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -297.909 -273.066
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 135.907 -180.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.679.460 898.569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 79.752 416.825
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -115.515 -97.962
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.643.697 1.217.432
Finansman Gelirleri
28 1.331.799 1.000.503
Finansman Giderleri
29 -2.818.643 -2.576.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.853 -358.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.216 -52.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -166.657 -105.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.3 115.441 52.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.637 -411.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.637 -411.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
235.687 -34.958
Ana Ortaklık Payları
-130.050 -376.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 -0,53000000 -2,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2 182.000 65.771 1.360.483 0 2.495 -9.035 14.327 13.943 -2.849 414.167 -101.487 3.721.784 -312.270 5.349.329 9.453.263 14.802.592
Transferler
20.257 -332.527 312.270 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.665 753.231 11.166 -34.427 -376.046 349.259 1.623.195 1.972.454
Dönem Karı (Zararı)
-376.046 -376.046 -34.958 -411.004
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.665 753.231 11.166 -34.427 725.305 1.658.153 2.383.458
Sermaye Arttırımı
0 2.065 2.065
Kar Payları
-33.531 -33.531 -116.848 -150.379
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.082 934 37.276 328 44.620 22.368 66.988
Dönem Sonu Bakiyeler
2 182.000 65.771 1.360.483 0 8.577 -12.766 767.558 25.109 0 434.424 -101.487 3.356.054 -376.046 5.709.677 10.984.043 16.693.720
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
182.000 65.771 1.360.483 0 8.577 -12.766 767.558 25.109 0 434.424 -101.487 3.356.054 -376.046 5.709.677 10.984.043 16.693.720
Transferler
-3.739 475.087 -847.394 376.046 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.109 334.030 -12.724 -130.050 187.147 826.348 1.013.495
Dönem Karı (Zararı)
-130.050 -130.050 235.687 105.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.109 334.030 -12.724 317.197 590.661 907.858
Sermaye Arttırımı
4.000 -4.000 0 1.179 1.179
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2 57.535 -7.145 -78.704 -28.314 0 -28.314
Kar Payları
-37.395 -79.605 -117.000 -138.670 -255.670
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-513 -513 1.604 1.091
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
151 151 1.410 1.561
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 1.101.588 12.385 0 909.511 -101.487 2.345.838 -130.050 5.751.148 11.675.914 17.427.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668018


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.