KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2020 - 00:03
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 3.922.964 -3.922.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-29.545.917 -29.545.917 -29.545.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
152.485 152.485 152.485
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.270.003 6.320.169 110.015.040 -29.545.917 203.320.651 203.320.651
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -61.002.977 61.002.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-8.076.774 -8.076.774 -8.076.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.578 -77.578 -77.578
Sermaye Arttırımı
300.000.000 300.000.000 300.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487 2.133.487
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.516.658 6.320.169 49.012.063 -8.076.774 465.673.649 465.673.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.061.047 1.994.010
Dönem Karı (Zararı)
-8.076.774 -29.545.917
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.076.774 -29.545.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.295.775 30.591.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.213.313 15.188.984
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.866 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 8.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 42.866 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
644.430 1.097.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 729.395 922.836
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a -95.846 186.062
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.881 -11.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.306.916 35.685.834
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -55.986 -412.891
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 27.441.681 36.656.521
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-78.779 -593.163
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 35.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -5.884.291 -12.540.600
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -10.035.459 -8.840.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.060.513 1.653.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.785.535 -3.969.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.785.535 -3.969.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.628.483 -15.582.920
20.862.898 15.492.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.862.898 15.492.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.388.367 5.712.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.590.205 -5.879.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.201.838 11.592.360
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.279.514 2.698.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -209.800 -641.069
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.667 -63.705
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.128.812 8.847.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-964.654 -43.134
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -964.654 -43.134
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 11.124.384 9.128.001
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.030.918 -237.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.436.905 -28.683.186
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
300.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.500.000 146.349.951
Kredilerden Nakit Girişleri
46.500.000 146.349.951
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.090.909 -142.090.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.090.909 -142.090.909
Ödenen Faiz
-35.035.469 -33.355.119
Alınan Faiz
55.986 412.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.752.954 -17.841.625
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.752.954 -17.841.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.704.011 18.748.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.456.965 907.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.456.965 5.704.011
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
39.963.651 33.186.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.539.722 7.579.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 38.423.929 25.606.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 15.705.852 11.120.235
Peşin Ödenmiş Giderler
2.620.962 336.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.620.962 336.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17a 111.907 103.240
Diğer Dönen Varlıklar
26.027.235 15.946.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 26.027.235 15.946.483
ARA TOPLAM
95.886.572 66.396.581
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 73.843 131.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.960.415 66.528.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
501.159.697 514.812.202
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
22.545.529 23.507.986
Binalar
163.044.386 165.216.696
Tesis, Makine ve Cihazlar
303.360.051 314.482.385
Taşıtlar
277.462 313.889
Mobilya ve Demirbaşlar
1.363.909 1.241.521
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.096.859 578.224
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.188.711 6.716.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
108.559 177.090
Bilgisayar Yazılımları
96.423 164.959
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.136 12.131
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 43.589.754 37.683.582
Diğer Duran Varlıklar
20.531.909 22.306.922
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 20.531.909 22.306.922
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
571.673.211 581.790.711
TOPLAM VARLIKLAR
667.633.626 648.319.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.860.916 165.251.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 165.251.773
Banka Kredileri
5 0 165.251.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.860.916 0
Banka Kredileri
5 46.860.916 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.638.049 100.583.111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 50.642.812
Banka Kredileri
5 0 50.642.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.638.049 49.940.299
Banka Kredileri
5 46.434.242 48.579.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.203.807 1.361.016
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
48.382.291 27.598.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 20.653.785 8.860.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 27.728.506 18.737.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 977.450 789.856
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.599.484 1.613.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 3.599.484 1.613.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.597.303 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 2.597.303 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.810.942 472.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 1.810.942 472.968
ARA TOPLAM
151.866.435 297.312.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.866.435 297.312.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.643.234 174.492.013
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 111.322.189
Banka Kredileri
5 0 111.322.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.643.234 63.169.824
Banka Kredileri
5 37.736.959 56.624.592
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.906.275 6.545.232
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.450.308 4.820.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 4.601.145 3.982.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 849.163 838.282
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.093.542 179.312.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
201.959.977 476.624.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
465.673.649 171.694.514
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.202.771 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.516.658 -1.439.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.516.658 -1.439.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.516.658 -1.439.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.012.063 110.015.040
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.076.774 -61.002.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
465.673.649 171.694.514
TOPLAM KAYNAKLAR
667.633.626 648.319.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 122.209.462 67.112.693 78.611.189 40.394.516
Satışların Maliyeti
19 -114.271.362 -75.703.242 -70.603.499 -44.360.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.938.100 -8.590.549 8.007.690 -3.965.810
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.938.100 -8.590.549 8.007.690 -3.965.810
Genel Yönetim Giderleri
-3.525.178 -3.375.724 -1.671.557 -1.768.274
Pazarlama Giderleri
-737.915 -552.154 -377.505 -308.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 1.032.477 2.221.577 104.472 1.317.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -418.787 -3.604.402 -375.756 -2.280.447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.288.697 -13.901.252 5.687.344 -7.005.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 10.035.459 8.840.282 8.175.812 3.345.999
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.324.156 -5.060.970 13.863.156 -3.659.792
Finansman Gelirleri
22a 55.986 412.891 25.095 128.221
Finansman Giderleri
22b -28.341.207 -37.438.438 -11.777.373 -17.940.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.961.065 -42.086.517 2.110.878 -21.472.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.884.291 12.540.600 1.780.129 6.387.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b 5.884.291 12.540.600 1.780.129 6.387.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.076.774 -29.545.917 3.891.007 -15.084.498
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.076.774 -29.545.917 3.891.007 -15.084.498
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.076.774 -29.545.917 3.891.007 -15.084.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,03000000 -0,30000000 -0,01000000 -0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.578 152.485 -31.927 163.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.459 195.494 -40.932 209.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17b 21.881 -43.009 9.005 -46.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 21.881 -43.009 9.005 -46.082
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.578 152.485 -31.927 163.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.154.352 -29.393.432 3.859.080 -14.921.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.154.352 -29.393.432 3.859.080 -14.921.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866954


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.