KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2020 - 20:04
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.922.964 3.922.964 3.922.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.762 -69.762 -69.762
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 3.922.964 -3.922.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-61.002.977 -61.002.977 -61.002.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.592 -16.592 -16.592
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.451.166 80.575.588
Dönem Karı (Zararı)
-61.002.977 3.922.964
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-61.002.977 3.922.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.784.245 49.239.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2,9,20 30.417.021 29.285.712
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
94.431 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 94.431 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.563.129 1.131.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 1.258.818 970.012
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 299.392 221.357
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11c 4.919 -60.012
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.669.155 60.617.602
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23a -672.998 -1.734.956
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23b 75.487.205 63.187.920
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10.158 -34.911
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-155.210 -800.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
166.405 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
166.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -19.908.294 -12.242.289
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -11.217.602 -29.553.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.102.561 28.558.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.347.805 46.592.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.347.805 46.592.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 18.854.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 18.854.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.743.815 -6.004.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.320.558 -28.448.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.320.558 -28.448.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.626.141 -12.083.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.626.141 -12.083.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.240.148 9.647.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.240.148 9.647.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.883.829 81.720.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -1.030.948 -463.193
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -103.240 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-298.475 -682.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.609.068 26.253.053
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.018.089 30.905.683
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 12.018.089 30.905.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.409.021 -4.652.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.409.021 -4.652.630
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.105.080 -153.085.904
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
446.000.000 179.870.853
Kredilerden Nakit Girişleri
446.000.000 179.870.853
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-419.181.814 -281.181.818
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-419.181.814 -281.181.818
Ödenen Faiz
-73.596.264 -53.751.728
Alınan Faiz
672.998 1.976.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.044.846 -46.257.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.044.846 -46.257.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.748.857 65.006.120
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.704.011 18.748.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.704.011 18.748.857
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
33.186.116 29.849.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 7.579.685 4.816.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 25.606.431 25.033.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 11.120.235 16.958.481
Peşin Ödenmiş Giderler
336.496 483.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 336.496 483.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 103.240 2.166.881
Diğer Dönen Varlıklar
15.946.483 17.779.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 15.946.483 17.779.677
ARA TOPLAM
66.396.581 85.986.501
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 131.850 280.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.528.431 86.267.207
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 514.812.202 542.599.154
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.507.986 25.282.602
Binalar
165.216.696 169.561.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
314.482.385 332.233.448
Taşıtlar
313.889 386.752
Mobilya ve Demirbaşlar
1.241.521 1.496.842
Yapılmakta Olan Yatırımlar
578.224 4.166.697
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 6.716.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 177.090 709.250
Bilgisayar Yazılımları
164.959 521.710
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.131 187.540
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 37.683.582 17.770.608
Diğer Duran Varlıklar
22.306.922 13.920.096
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 22.306.922 13.920.096
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
581.790.711 575.093.689
TOPLAM VARLIKLAR
648.319.142 661.360.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
166.612.789 124.629.923
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 166.612.789 112.146.053
Banka Kredileri
166.612.789 112.146.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 12.483.870
Banka Kredileri
5 0 12.483.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 99.222.095 161.328.341
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.642.812 108.471.074
Banka Kredileri
50.642.812 108.471.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.579.283 52.857.267
Banka Kredileri
48.579.283 52.857.267
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
27.598.171 18.267.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 8.860.734 1.944.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 18.737.437 16.322.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 789.856 644.862
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.613.738 372.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.613.738 372.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.002.625 689.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 1.002.625 689.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
472.968 247.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 472.968 247.247
ARA TOPLAM
297.312.242 306.179.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.312.242 306.179.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 174.492.013 117.901.128
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.322.189 23.440.307
Banka Kredileri
111.322.189 23.440.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.169.824 94.460.821
Banka Kredileri
56.624.592 94.460.821
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.545.232
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.820.373 4.566.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 3.982.091 3.732.949
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 838.282 833.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.312.386 122.467.440
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
476.624.628 428.646.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
171.694.514 232.714.083
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.439.080 -1.422.488
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.439.080 -1.422.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.439.080 -1.422.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
17 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
110.015.040 106.092.076
Net Dönem Karı veya Zararı
-61.002.977 3.922.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
171.694.514 232.714.083
TOPLAM KAYNAKLAR
648.319.142 661.360.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 163.332.069 175.199.174
Satışların Maliyeti
18 -169.930.960 -142.690.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.598.891 32.508.377
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.598.891 32.508.377
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.834.819 -5.313.977
Pazarlama Giderleri
19 -1.144.588 -809.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21a 3.259.638 2.174.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21b -4.750.635 -4.772.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.069.295 23.786.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 11.217.602 29.553.142
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.851.693 53.339.338
Finansman Gelirleri
23b -76.732.576 -63.393.619
Finansman Giderleri
23a 672.998 1.734.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-80.911.271 -8.319.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.908.294 12.242.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 19.908.294 12.242.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.002.977 3.922.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.002.977 3.922.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.002.977 3.922.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,61000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.592 -69.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11b -21.272 -87.203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.680 17.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b 4.680 17.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.592 -69.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.019.569 3.853.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.019.569 3.853.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.