KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 21:07
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-4.593.667 -4.593.667 -4.593.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.597 -9.597 -9.597
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.323 6.320.169 106.092.076 -4.593.667 224.257.617 224.257.617
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 3.922.964 -3.922.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-14.461.419 -14.461.419 -14.461.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.896 -10.896 -10.896
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.433.384 6.320.169 110.015.040 -14.461.419 218.241.768 218.241.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.592.427 18.922.421
Dönem Karı (Zararı)
-14.461.419 -4.593.667
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.461.419 -4.593.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.232.239 21.310.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.581.201 7.320.448
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.796.361 367.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 621.540 364.235
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a -5.428 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11a 1.180.249 3.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.504.751 13.504.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -284.670 -278.534
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 19.484.192 14.104.509
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
374.839 120.813
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-69.610 -442.674
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -6.155.791 118.405
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.494.283 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.494.283 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.882.717 5.114.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.941.033 29.822.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.941.033 29.822.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.032.905
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.032.905
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.619.197 -9.197.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.704.715 -24.319.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.704.715 -24.319.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.336.104 1.371.913
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.336.104 1.371.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.479.938 3.403.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.479.938 3.403.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.653.537 21.831.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -17.400 -103.473
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.710 -2.805.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.512.840 -2.303.936
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.519.222 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 5.519.222 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.382 -2.129.560
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.382 -2.129.560
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -174.376
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 0 -174.376
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.174.317 -81.314.385
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.500.000 26.806.480
Kredilerden Nakit Girişleri
71.500.000 26.806.480
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.918.003 -94.090.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.918.003 -94.090.909
Ödenen Faiz
-15.994.259 -14.550.323
Alınan Faiz
237.945 520.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.069.050 -64.695.900
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.069.050 -64.695.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.748.857 65.006.120
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.679.807 310.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.679.807 18.748.857
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
17.978.083 29.849.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.242.612 4.816.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 15.735.471 25.033.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 35.577.678 16.958.481
Peşin Ödenmiş Giderler
1.464.998 483.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.464.998 483.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 912.010 2.166.881
Diğer Dönen Varlıklar
10.298.911 17.779.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 10.298.911 17.779.677
ARA TOPLAM
76.911.487 85.986.501
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
65.333 65.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.976.820 86.051.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
535.515.727 542.814.527
Arazi ve Arsalar
9.661.935 9.686.874
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
24.803.645 25.282.602
Binalar
168.475.157 169.561.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
330.197.620 332.233.448
Taşıtlar
368.541 386.752
Mobilya ve Demirbaşlar
1.424.223 1.496.842
Yapılmakta Olan Yatırımlar
584.606 4.166.697
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.502.419
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
664.250 709.250
Bilgisayar Yazılımları
476.979 521.710
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
187.271 187.540
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 23.926.399 17.770.608
Diğer Duran Varlıklar
27.197.479 13.920.096
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 27.197.479 13.920.096
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
594.900.855 575.309.062
TOPLAM VARLIKLAR
671.877.675 661.360.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.495.366 124.629.923
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.487.326 112.146.053
Banka Kredileri
5 39.487.326 112.146.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.008.040 12.483.870
Banka Kredileri
5 13.008.040 12.483.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.104.560 161.328.341
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.005.264 108.471.074
Banka Kredileri
5 124.005.264 108.471.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.099.296 52.857.267
Banka Kredileri
5 52.099.296 52.857.267
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
37.346.914 18.267.360
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 5.750.688 1.944.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 31.596.226 16.322.671
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.122.989 644.862
Diğer Borçlar
95 95
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8b 95 95
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
692.097 372.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 692.097 372.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.882.242 689.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 2.882.242 689.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
769.641 247.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 769.641 247.247
ARA TOPLAM
271.413.904 306.179.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.413.904 306.179.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.053.941 117.901.128
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.816.622 23.440.307
Banka Kredileri
5 32.930.742 23.440.307
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.885.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.237.319 94.460.821
Banka Kredileri
5 136.237.319 94.460.821
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.168.062 4.566.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 4.337.089 3.732.949
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 830.973 833.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.222.003 122.467.440
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
453.635.907 428.646.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.241.768 232.714.083
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.433.384 -1.422.488
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.433.384 -1.422.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.433.384 -1.422.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
17 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
110.015.040 106.092.076
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.461.419 3.922.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.241.768 232.714.083
TOPLAM KAYNAKLAR
671.877.675 661.360.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 26.718.177 45.393.837
Satışların Maliyeti
18 -31.342.916 -34.763.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.624.739 10.629.888
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.624.739 10.629.888
Genel Yönetim Giderleri
-1.607.450 -1.713.072
Pazarlama Giderleri
-243.682 -216.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 159.701 728.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -579.291 -37.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.895.461 9.390.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.494.283 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.401.178 9.390.826
Finansman Gelirleri
21a 284.670 278.534
Finansman Giderleri
21b -19.497.629 -14.144.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.614.137 -4.475.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.152.718 -118.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 6.152.718 -118.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.461.419 -4.593.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.461.419 -4.593.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.086.095 -2.250.897
Ana Ortaklık Payları
-7.375.324 -2.342.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,14000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.896 -9.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11b -13.969 -12.304
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.073 2.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b 3.073 2.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.896 -9.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.472.315 -4.603.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.091.434 -2.255.599
Ana Ortaklık Payları
-7.380.881 -2.347.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760050


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.