KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:21
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
692.859 8.909.456 -9.602.315 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-3.974.474 -3.974.474 -3.974.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.528 64.528 64.528
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.298.056 2.860.380 55.540.539 -3.974.474 170.929.751 170.929.751
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-4.593.667 -4.593.667 -4.593.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.597 -9.597 -9.597
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.323 6.320.169 106.092.076 -4.593.667 224.257.617 224.257.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.666.460 -33.008.744
Dönem Karı (Zararı)
-4.593.667 -3.974.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.593.667 -3.974.474
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.310.651 923.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.320.448 36.281
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -973
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
367.684 401.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
364.235 354.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11d 3.449 47.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.504.114 662.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -278.534
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 14.104.509 627.844
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
120.813 -27.646
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-442.674 62.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 118.405 -175.709
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.858.467 -29.900.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.566.523 -1.802.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.566.523 -1.802.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.032.905 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.032.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.197.171 -10.467.850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.319.665 -9.015.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.319.665 -9.015.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.775.875 -8.614.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.403.964 -9.526.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.371.911 911.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.575.451 -32.950.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-103.473 -47.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.805.518 -10.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.303.936 -18.930.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.129.560 -16.327.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.129.560 -16.327.707
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-174.376 -2.602.529
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-174.376 -2.602.529
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.314.385 51.758.301
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.806.480 128.347.240
Kredilerden Nakit Girişleri
26.806.480 128.347.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.090.909 -69.794.807
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.090.909 -69.794.807
Ödenen Faiz
-14.550.323 -6.863.386
Alınan Faiz
520.367 69.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.951.861 -180.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.951.861 -180.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.987.663 522.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.035.802 342.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.035.802 66.229.496
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
44.894.609 75.018.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 6.766.551 20.891.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 38.128.058 54.126.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
14.820.402 18.854.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 14.820.402 18.854.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 20.151.331 10.954.160
Peşin Ödenmiş Giderler
1.141.605 224.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.141.605 224.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 2.805.518 2.727.361
Diğer Dönen Varlıklar
12.307.592 14.026.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 12.307.592 14.026.528
ARA TOPLAM
98.156.859 188.035.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.156.859 188.035.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
155.589 155.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 155.589 155.589
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
562.143.992 567.355.002
Arazi ve Arsalar
9.784.691 9.784.692
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
26.719.474 27.194.694
Binalar
172.819.774 173.905.927
Tesis, Makine ve Cihazlar
349.233.850 353.876.657
Taşıtlar
441.399 459.615
Mobilya ve Demirbaşlar
1.703.635 1.763.921
Özel Maliyetler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.441.169 369.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.142.119 1.179.267
Bilgisayar Yazılımları
657.191 686.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
484.928 492.332
Peşin Ödenmiş Giderler
125.153 17.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 125.153 17.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 5.395.180 5.510.878
Diğer Duran Varlıklar
27.005.351 26.940.729
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 27.005.351 26.940.729
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
595.967.384 601.158.656
TOPLAM VARLIKLAR
694.124.243 789.193.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.418.821 117.545.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.383.429 97.427.005
Banka Kredileri
5a 97.383.429 97.427.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.035.392 20.118.365
Banka Kredileri
5a 48.035.392 20.118.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.902.716 158.903.730
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.574.705 87.042.966
Banka Kredileri
14.574.705 87.042.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.328.011 71.860.764
Banka Kredileri
5a 56.328.011 71.860.764
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
22.552.285 46.751.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 611.757 15.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 21.940.528 46.736.043
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.080.692 782.639
Diğer Borçlar
94 946.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8b 94 946.844
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
12.674.997 10.323.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 12.674.997 10.323.369
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.218.417 1.080.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 406.500 500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11b 811.917 580.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
119.601 682.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 119.601 682.244
ARA TOPLAM
253.967.623 337.015.628
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.967.623 337.015.628
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
211.496.685 219.285.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.010.741 0
Banka Kredileri
87.010.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.485.944 219.285.066
Banka Kredileri
5b 124.485.944 219.285.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.402.318 4.032.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 3.505.494 3.138.927
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11d 896.824 893.375
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.899.003 223.317.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
469.866.626 560.332.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
224.257.617 228.860.881
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.362.323 -1.352.726
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.323 -1.352.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.323 -1.352.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 2.860.380
Yasal Yedekler
17 6.320.169 2.860.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.092.076 55.540.539
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.593.667 54.011.326
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
224.257.617 228.860.881
TOPLAM KAYNAKLAR
694.124.243 789.193.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 45.393.837 7.417.710
Satışların Maliyeti
18 -34.763.949 -8.915.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.629.888 -1.497.424
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
10.629.888 -1.497.424
Genel Yönetim Giderleri
-1.713.072 -1.317.862
Pazarlama Giderleri
-216.991 -179.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 728.461 127.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -37.460 -652.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.390.826 -3.519.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 13.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.390.826 -3.506.265
Finansman Gelirleri
21a 278.534
Finansman Giderleri
21b -14.144.622 -643.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.475.262 -4.150.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-118.405 175.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b -118.405 175.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.593.667 -3.974.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.593.667 -3.974.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.250.897 -1.947.492
Ana Ortaklık Payları
-2.342.770 -2.026.982
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,05000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.597 64.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11c -12.304 80.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.707 -16.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b 2.707 -16.132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.597 64.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.603.264 -3.909.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.255.599 -1.915.874
Ana Ortaklık Payları
-2.347.665 -1.994.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679518


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 1,07% Hacim : 10.648 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.460
Açılış: 1.449
8,2619 Değişim: 0,34%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0496 Değişim: 0,23%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,62 Değişim: 0,79%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.