KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.03.2021 - 21:15
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.806 1.507 0 3.257 105.531 536 0 0 0 346.123 455.148 176 455.324
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 299
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.875 -1.785 0 3.270 -44.162 196 0 0 0 483.881 439.525 1.569 441.094
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.996.393 10.102.237 29.098.630 13.472.382 6.215.998 19.688.380
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 712.948 1.404.440 2.117.388 448.076 1.037.142 1.485.218
Teminat Mektupları
702.284 964.347 1.666.631 437.476 599.155 1.036.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
270 0 270 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.298 325.207 336.505 14.219 282.471 296.690
Diğer Teminat Mektupları
690.716 639.140 1.329.856 423.257 316.684 739.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 133.618 133.618 0 155.662 155.662
Belgeli Akreditifler
0 133.618 133.618 0 155.662 155.662
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.664 306.475 317.139 10.600 282.325 292.925
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 14.403.635 465.432 14.869.067 10.176.921 505.437 10.682.358
Cayılamaz Taahhütler
861.548 465.432 1.326.980 887.320 505.437 1.392.757
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
324.648 464.024 788.672 118.861 491.775 610.636
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.293 0 3.293 2.844 0 2.844
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
358.021 0 358.021 356.095 0 356.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
175.586 1.408 176.994 409.520 13.662 423.182
Cayılabilir Taahhütler
13.542.087 0 13.542.087 9.289.601 0 9.289.601
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
13.542.087 0 13.542.087 9.289.601 0 9.289.601
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
314.420 1.319.559 1.633.979 78.652 767.339 845.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
158.442 660.338 818.780 37.166 385.629 422.795
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
155.978 659.221 815.199 41.486 381.710 423.196
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.259.181 5.645.350 8.904.531 1.789.771 1.934.986 3.724.757
Swap Para Alım İşlemleri
337.850 3.522.056 3.859.906 793.360 1.060.531 1.853.891
Swap Para Satım İşlemleri
1.819.331 2.123.294 3.942.625 976.411 874.455 1.850.866
Swap Faiz Alım İşlemleri
551.000 0 551.000 10.000 0 10.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
551.000 0 551.000 10.000 0 10.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
306.209 1.267.456 1.573.665 978.962 1.971.094 2.950.056
Para Alım Opsiyonları
151.634 636.321 787.955 489.523 986.705 1.476.228
Para Satım Opsiyonları
154.575 631.135 785.710 489.439 984.389 1.473.828
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
41.552.560 36.341.723 77.894.283 39.597.369 29.357.514 68.954.883
EMANET KIYMETLER
10.969.614 4.020.802 14.990.416 9.068.459 2.415.223 11.483.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.314.024 0 1.314.024 1.590.897 0 1.590.897
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.635.857 3.766.824 13.402.681 7.435.000 2.210.052 9.645.052
Tahsile Alınan Çekler
13.410 0 13.410 35.306 1.504 36.810
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.992 1.718 7.710 6.924 1.707 8.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 252.260 252.591 332 201.960 202.292
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
30.345.321 32.320.921 62.666.242 30.291.363 26.942.291 57.233.654
Menkul Kıymetler
110.761 265.030 375.791 568.764 535.155 1.103.919
Teminat Senetleri
2.764.598 20.842.275 23.606.873 2.876.864 16.480.976 19.357.840
Emtia
243.641 0 243.641 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.339.073 1.347.518 15.686.591 15.130.504 1.309.804 16.440.308
Diğer Rehinli Kıymetler
12.887.248 9.866.098 22.753.346 11.595.231 8.616.356 20.211.587
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.625 0 237.625 237.547 0 237.547
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
60.548.953 46.443.960 106.992.913 53.069.751 35.573.512 88.643.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 400.205 718.427
Alınan Faizler
1.780.939 1.822.884
Ödenen Faizler
-1.252.054 -1.151.333
Alınan Temettüler
89 61.069
Alınan Ücret ve Komisyonlar
282.634 253.783
Elde Edilen Diğer Kazançlar
168.858 147.507
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
66.298 49.986
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-212.906 -191.970
Ödenen Vergiler
-135.609 -113.514
Diğer
(1) -298.044 -159.985
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.394.769 1.177.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-116.520 11.365
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-188.635 39.409
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.396.977 -1.227.156
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-578.839 244.170
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.150.970 1.168.051
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 3.037.172 941.634
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) -1.994.564 1.895.900
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
(1) -2.234.334 -1.288.031
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.549 -19.689
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.107 345
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.511.492 -9.528.820
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.424.863 8.163.609
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-151.802 -31.862
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
38.757 134.063
Diğer
(1) -16.218 -5.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 1.468.970 1.585.228
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
50.891.469 32.775.702
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-49.394.449 -31.189.466
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-28.050 -1.008
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
434.570 251.466
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.325.358 2.444.563
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 3.822.975 1.378.412
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.497.617 3.822.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
485.450 346.299
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-44.356 109.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.660 -299
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.400 -2.315
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.288 1.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.028 84
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-40.696 109.324
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.593 3.257
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-56.618 135.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
251 688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.078 -29.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
441.094 455.324


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.916.891 4.962.970 8.879.861 4.245.006 4.573.654 8.818.660
Nakit ve Nakit Benzerleri
510.820 2.344.342 2.855.162 1.618.714 3.371.277 4.989.991
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 321.521 1.986.475 2.307.996 28.089 1.748.127 1.776.216
Bankalar
(4) 89.622 357.867 447.489 218.297 1.623.150 1.841.447
Para Piyasalarından Alacaklar
100.051 0 100.051 1.372.818 0 1.372.818
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-374 0 -374 -490 0 -490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 434.913 0 434.913 304.761 0 304.761
Devlet Borçlanma Senetleri
985 0 985 3.216 0 3.216
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
433.928 0 433.928 301.545 0 301.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.894.022 2.597.902 5.491.924 2.296.185 1.198.359 3.494.544
Devlet Borçlanma Senetleri
1.817.123 868.399 2.685.522 2.043.890 210.398 2.254.288
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 4.474 5.992 1.518 6.075 7.593
Diğer Finansal Varlıklar
1.075.381 1.725.029 2.800.410 250.777 981.886 1.232.663
Türev Finansal Varlıklar
(3) 77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.059.927 2.853.924 10.913.851 4.427.660 3.780.079 8.207.739
Krediler
(6) 8.193.813 2.582.134 10.775.947 4.605.241 3.547.451 8.152.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 199.716 271.790 471.506 60.730 232.630 293.360
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
199.716 271.790 471.506 60.730 232.630 293.360
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-333.602 0 -333.602 -238.311 -2 -238.313
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 79.024 0 79.024 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
79.024 0 79.024 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.674 26.054 340.728 314.507 22.375 336.882
İştirakler (Net)
(8) 6.704 26.054 32.758 6.537 22.375 28.912
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.704 26.054 32.758 6.537 22.375 28.912
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 50.597 0 50.597 47.190 0 47.190
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 114.905 0 114.905 93.034 0 93.034
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
114.905 0 114.905 93.034 0 93.034
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 52.408 0 52.408 40.795 0 40.795
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 631.281 166.525 797.806 222.747 25.558 248.305
VARLIKLAR TOPLAMI
13.219.707 8.009.473 21.229.180 9.462.938 8.401.666 17.864.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 643.544 1.974.526 2.618.070 675.174 4.031.558 4.706.732
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
989.042 3.107.842 4.096.884 159.960 2.128.309 2.288.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 6.421.227 1.031.786 7.453.013 5.144.869 1.002.180 6.147.049
Bonolar
2.367.725 0 2.367.725 1.605.554 0 1.605.554
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.053.502 1.031.786 5.085.288 3.539.315 1.002.180 4.541.495
FONLAR
135.622 2.372.806 2.508.428 38.077 1.500.222 1.538.299
Müstakrizlerin Fonları
26.483 81.400 107.883 16.932 9.262 26.194
Diğer
109.139 2.291.406 2.400.545 21.145 1.490.960 1.512.105
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.194 0 8.194 8.062 0 8.062
KARŞILIKLAR
(7) 298.374 0 298.374 225.705 0 225.705
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
94.780 0 94.780 79.018 0 79.018
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
203.594 0 203.594 146.687 0 146.687
CARİ VERGİ BORCU
(8) 80.125 0 80.125 43.658 0 43.658
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 172 0 172 295 0 295
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
372.693 1.239.669 1.612.362 564.754 355.847 920.601
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.369.946 40.053 2.409.999 1.942.377 26.528 1.968.905
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.710 872 -1.838 -835 2.657 1.822
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.856 32.138 27.282 49.447 18.531 67.978
Kar Yedekleri
628.271 0 628.271 286.588 0 286.588
Yasal Yedekler
73.823 0 73.823 56.738 0 56.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
554.448 0 554.448 229.850 0 229.850
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
497.965 7.043 505.008 357.470 5.340 362.810
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.787 5.340 21.127 12.711 3.976 16.687
Dönem Net Kâr veya Zararı
482.178 1.703 483.881 344.759 1.364 346.123
Azınlık Payları
3.789 0 3.789 2.220 0 2.220
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.441.613 9.787.567 21.229.180 8.813.643 9.050.961 17.864.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.001.012 1.836.877
Kredilerden Alınan Faizler
1.461.843 1.298.035
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.632 5.251
Bankalardan Alınan Faizler
23.821 44.793
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
44.862 134.254
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
459.361 348.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.498 4.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
423.392 315.699
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
33.471 27.795
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
493 6.209
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.089.878 -1.293.909
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-122.809 -179.950
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-92.519 -76.689
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-843.073 -976.992
Kiralama Faiz Giderleri
-1.654 -1.524
Diğer Faiz Giderleri
-29.823 -58.754
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
911.134 542.968
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
156.575 149.693
Alınan Ücret ve Komisyonlar
279.906 255.739
Gayri Nakdi Kredilerden
27.721 19.636
Diğer
(12) 252.185 236.103
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-123.331 -106.046
Gayri Nakdi Kredilere
-3.386 -2.291
Diğer
(12) -119.945 -103.755
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 89 61.069
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 164.395 141.973
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
89.861 59.395
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.359 51.916
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
77.893 30.662
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 143.786 176.462
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.375.979 1.072.165
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -163.726 -179.068
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -110.972 -43.592
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-188.971 -158.281
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -278.703 -275.959
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
633.607 415.265
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.870 630
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 635.477 415.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -150.027 -69.596
Cari Vergi Karşılığı
-148.657 -111.564
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-29.036 -9.240
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
27.666 51.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 485.450 346.299
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 485.450 346.299
Grubun Karı (Zararı)
483.881 346.123
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.569 176
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40500000 0,29000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917114


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.175 Değişim: 1,24% Hacim : 88.349 Mio.TL Son veri saati : 15:40
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.196
Açılış: 9.100
31,2265 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9180 Değişim: 0,19%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.037,92 Değişim: -0,13%
Düşük 2.035,74 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.