KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.02.2021 - 21:47
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -972 1.507 0 0 105.531 536 0 0 0 341.683 448.285 0 448.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.649 -1.785 0 0 -44.162 196 0 0 0 450.644 403.244 0 403.244
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
19.036.058 10.100.829 29.136.887 13.536.859 6.231.575 19.768.434
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 712.848 1.404.440 2.117.288 448.076 1.037.142 1.485.218
Teminat Mektupları
702.184 964.347 1.666.531 437.476 599.155 1.036.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
270 0 270 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.298 325.207 336.505 14.219 282.471 296.690
Diğer Teminat Mektupları
690.616 639.140 1.329.756 423.257 316.684 739.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 133.618 133.618 0 155.662 155.662
Belgeli Akreditifler
0 133.618 133.618 0 155.662 155.662
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.664 306.475 317.139 10.600 282.325 292.925
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 14.443.400 464.024 14.907.424 10.225.505 505.437 10.730.942
Cayılamaz Taahhütler
886.548 464.024 1.350.572 912.320 505.437 1.417.757
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
324.648 464.024 788.672 118.861 491.775 610.636
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.293 0 3.293 2.844 0 2.844
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
358.021 0 358.021 356.095 0 356.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
200.586 0 200.586 434.520 13.662 448.182
Cayılabilir Taahhütler
13.556.852 0 13.556.852 9.313.185 0 9.313.185
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
13.556.852 0 13.556.852 9.313.185 0 9.313.185
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.863.278 4.688.996 7.552.274
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.863.278 4.688.996 7.552.274
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
314.420 1.319.559 1.633.979 78.652 767.339 845.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
158.442 660.338 818.780 37.166 385.629 422.795
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
155.978 659.221 815.199 41.486 381.710 423.196
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.259.181 5.645.350 8.904.531 1.805.664 1.950.563 3.756.227
Swap Para Alım İşlemleri
337.850 3.522.056 3.859.906 793.360 1.076.108 1.869.468
Swap Para Satım İşlemleri
1.819.331 2.123.294 3.942.625 992.304 874.455 1.866.759
Swap Faiz Alım İşlemleri
551.000 0 551.000 10.000 0 10.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
551.000 0 551.000 10.000 0 10.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
306.209 1.267.456 1.573.665 978.962 1.971.094 2.950.056
Para Alım Opsiyonları
151.634 636.321 787.955 489.523 986.705 1.476.228
Para Satım Opsiyonları
154.575 631.135 785.710 489.439 984.389 1.473.828
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
41.552.560 36.341.723 77.894.283 39.597.369 29.357.514 68.954.883
EMANET KIYMETLER
10.969.614 4.020.802 14.990.416 9.068.459 2.415.223 11.483.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.314.024 0 1.314.024 1.590.897 0 1.590.897
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.635.857 3.766.824 13.402.681 7.435.000 2.210.052 9.645.052
Tahsile Alınan Çekler
13.410 0 13.410 35.306 1.504 36.810
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.992 1.718 7.710 6.924 1.707 8.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 252.260 252.591 332 201.960 202.292
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
30.345.321 32.320.921 62.666.242 30.291.363 26.942.291 57.233.654
Menkul Kıymetler
110.761 265.030 375.791 568.764 535.155 1.103.919
Teminat Senetleri
2.764.598 20.842.275 23.606.873 2.876.864 16.480.976 19.357.840
Emtia
243.641 0 243.641 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.339.073 1.347.518 15.686.591 15.130.504 1.309.804 16.440.308
Diğer Rehinli Kıymetler
12.887.248 9.866.098 22.753.346 11.595.231 8.616.356 20.211.587
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.625 0 237.625 237.547 0 237.547
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
60.588.618 46.442.552 107.031.170 53.134.228 35.589.089 88.723.317


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 363.556 707.954
Alınan Faizler
1.776.880 1.820.858
Ödenen Faizler
-1.253.810 -1.153.918
Alınan Temettüler
89 80.369
Alınan Ücret ve Komisyonlar
179.247 177.916
Elde Edilen Diğer Kazançlar
180.977 153.301
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
66.298 49.986
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-184.333 -163.399
Ödenen Vergiler
-127.883 -109.120
Diğer
(1) -273.909 -148.039
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.371.831 1.160.054
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-101.029 -9.840
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-188.644 39.438
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.396.977 -1.227.156
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-582.541 251.637
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.150.970 1.168.051
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 3.048.330 937.924
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) -2.008.275 1.868.008
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
(1) -2.217.257 -1.271.588
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.059 -19.481
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
213 222
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.480.196 -9.527.547
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.424.863 8.163.609
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-151.802 -16.828
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
23.723 134.063
Diğer
(1) -15.999 -5.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 1.457.347 1.590.410
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
50.879.846 32.780.864
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-49.394.449 -31.189.466
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-28.050 -988
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
434.089 251.314
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.334.096 2.438.144
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 3.804.837 1.366.693
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.470.741 3.804.837


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
450.644 341.683
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-47.400 106.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.434 535
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.114 -1.246
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.288 1.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
968 -151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-43.966 106.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-56.618 135.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
251 688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.401 -29.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
403.244 448.285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.847.694 4.948.828 8.796.522 4.224.283 4.566.552 8.790.835
Nakit ve Nakit Benzerleri
498.102 2.330.200 2.828.302 1.607.683 3.364.175 4.971.858
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 321.352 1.979.585 2.300.937 27.876 1.744.810 1.772.686
Bankalar
(4) 77.057 350.615 427.672 207.474 1.619.365 1.826.839
Para Piyasalarından Alacaklar
100.051 0 100.051 1.372.818 0 1.372.818
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-358 0 -358 -485 0 -485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 419.422 0 419.422 304.761 0 304.761
Devlet Borçlanma Senetleri
985 0 985 3.216 0 3.216
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
418.437 0 418.437 301.545 0 301.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.853.034 2.597.902 5.450.936 2.286.493 1.198.359 3.484.852
Devlet Borçlanma Senetleri
1.817.123 868.399 2.685.522 2.043.890 210.398 2.254.288
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 4.474 5.992 1.518 6.075 7.593
Diğer Finansal Varlıklar
1.034.393 1.725.029 2.759.422 241.085 981.886 1.222.971
Türev Finansal Varlıklar
(3) 77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.059.927 2.853.924 10.913.851 4.427.660 3.765.047 8.192.707
Krediler
(6) 8.193.813 2.582.134 10.775.947 4.605.241 3.547.451 8.152.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 199.716 271.790 471.506 60.730 217.596 278.326
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
199.716 271.790 471.506 60.730 217.596 278.326
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-333.602 0 -333.602 -238.311 0 -238.311
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 79.024 0 79.024 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
79.024 0 79.024 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 47.888 0 47.888 43.784 0 43.784
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 113.501 0 113.501 91.428 0 91.428
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
113.501 0 113.501 91.428 0 91.428
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 51.239 0 51.239 39.344 0 39.344
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 627.328 166.070 793.398 214.087 24.536 238.623
VARLIKLAR TOPLAMI
13.202.471 7.980.310 21.182.781 9.488.455 8.367.623 17.856.078
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 643.544 1.974.526 2.618.070 675.174 4.031.558 4.706.732
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.006.546 3.107.842 4.114.388 159.960 2.128.309 2.288.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 6.421.227 1.031.786 7.453.013 5.156.492 1.002.180 6.158.672
Bonolar
2.367.725 0 2.367.725 1.605.554 0 1.605.554
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.053.502 1.031.786 5.085.288 3.550.938 1.002.180 4.553.118
FONLAR
145.888 2.412.318 2.558.206 52.907 1.516.543 1.569.450
Müstakrizlerin Fonları
26.483 81.400 107.883 16.932 9.262 26.194
Diğer
119.405 2.330.918 2.450.323 35.975 1.507.281 1.543.256
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.194 0 8.194 7.711 0 7.711
KARŞILIKLAR
(7) 289.443 0 289.443 218.526 0 218.526
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
87.217 0 87.217 72.368 0 72.368
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
202.226 0 202.226 146.158 0 146.158
CARİ VERGİ BORCU
(8) 77.266 0 77.266 39.863 0 39.863
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
354.819 1.206.108 1.560.927 549.124 344.231 893.355
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.334.228 25.487 2.359.715 1.940.830 15.641 1.956.471
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.441 872 -569 208 2.657 2.865
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6.150 24.615 18.465 49.447 12.984 62.431
Kar Yedekleri
622.167 0 622.167 280.484 0 280.484
Yasal Yedekler
68.485 0 68.485 51.400 0 51.400
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
553.682 0 553.682 229.084 0 229.084
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
472.165 0 472.165 363.204 0 363.204
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
450.644 0 450.644 341.683 0 341.683
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.403.829 9.778.952 21.182.781 8.811.299 9.044.779 17.856.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.996.953 1.834.851
Kredilerden Alınan Faizler
1.461.843 1.298.035
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.632 5.251
Bankalardan Alınan Faizler
23.817 44.793
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
44.862 134.254
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
455.306 346.310
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.435 2.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
419.400 315.699
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
33.471 27.795
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
493 6.208
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.091.634 -1.296.462
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-122.809 -179.950
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-92.891 -77.321
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-843.857 -978.479
Kiralama Faiz Giderleri
-1.654 -1.492
Diğer Faiz Giderleri
-30.423 -59.220
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
905.319 538.389
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
37.720 59.452
Alınan Ücret ve Komisyonlar
176.519 179.872
Gayri Nakdi Kredilerden
28.455 20.266
Diğer
(12) 148.064 159.606
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-138.799 -120.420
Gayri Nakdi Kredilere
-3.349 -2.259
Diğer
(12) -135.450 -118.161
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 89 80.369
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 159.907 138.759
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
89.861 57.571
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.359 51.916
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
73.405 29.272
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 155.905 184.080
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.258.940 1.001.049
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -163.690 -179.055
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -105.599 -40.289
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-160.398 -129.710
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -238.039 -247.542
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
591.214 404.453
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 591.214 404.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -140.570 -62.770
Cari Vergi Karşılığı
-139.096 -104.970
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-28.641 -8.617
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
27.167 50.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 450.644 341.683
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 450.644 341.683
Grubun Karı (Zararı)
450.644 341.683
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,37800000 0,28600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913672


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.965 Değişim: 2,10% Hacim : 190.286 Mio.TL Son veri saati : 16:50
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1938 Değişim: 0,05%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9551 Değişim: -0,10%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.512,23 Değişim: 0,07%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.