KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.05.2020 - 20:12
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 636 0 0 -19.921 0 0 0 79.152 59.867 0 59.867
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.786 0 0 -64.282 725 0 303.813 21.521 79.152 1.568.053 0 1.568.053
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -439 0 0 -80.886 132 0 0 0 121.439 40.246 0 40.246
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.218 0 0 -19.716 1.393 0 622.167 21.521 121.439 1.996.717 0 1.996.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.582.514 10.347.964 23.930.478 13.536.859 6.231.575 19.768.434
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 474.674 1.312.944 1.787.618 448.076 1.037.142 1.485.218
Teminat Mektupları
464.074 850.764 1.314.838 437.476 599.155 1.036.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
586 0 586 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.348 379.199 390.547 14.219 282.471 296.690
Diğer Teminat Mektupları
452.140 471.565 923.705 423.257 316.684 739.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 150.988 150.988 0 155.662 155.662
Belgeli Akreditifler
0 150.988 150.988 0 155.662 155.662
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 311.192 321.792 10.600 282.325 292.925
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 10.836.519 692.841 11.529.360 10.225.505 505.437 10.730.942
Cayılamaz Taahhütler
658.092 692.841 1.350.933 912.320 505.437 1.417.757
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
110.643 686.271 796.914 118.861 491.775 610.636
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.344 0 3.344 2.844 0 2.844
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
371.170 0 371.170 356.095 0 356.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
172.935 6.570 179.505 434.520 13.662 448.182
Cayılabilir Taahhütler
10.178.427 0 10.178.427 9.313.185 0 9.313.185
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.178.427 0 10.178.427 9.313.185 0 9.313.185
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.863.278 4.688.996 7.552.274
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.863.278 4.688.996 7.552.274
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
149.294 3.490.109 3.639.403 78.652 767.339 845.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
71.557 1.748.125 1.819.682 37.166 385.629 422.795
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
77.737 1.741.984 1.819.721 41.486 381.710 423.196
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.630.661 3.345.843 4.976.504 1.805.664 1.950.563 3.756.227
Swap Para Alım İşlemleri
713.650 1.723.646 2.437.296 793.360 1.076.108 1.869.468
Swap Para Satım İşlemleri
797.011 1.622.197 2.419.208 992.304 874.455 1.866.759
Swap Faiz Alım İşlemleri
60.000 0 60.000 10.000 0 10.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
60.000 0 60.000 10.000 0 10.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
491.366 1.506.227 1.997.593 978.962 1.971.094 2.950.056
Para Alım Opsiyonları
244.721 753.649 998.370 489.523 986.705 1.476.228
Para Satım Opsiyonları
246.645 752.578 999.223 489.439 984.389 1.473.828
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
39.453.908 33.206.074 72.659.982 39.597.369 29.357.514 68.954.883
EMANET KIYMETLER
8.251.984 2.355.321 10.607.305 9.068.459 2.415.223 11.483.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
977.449 0 977.449 1.590.897 0 1.590.897
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.244.913 2.130.434 9.375.347 7.435.000 2.210.052 9.645.052
Tahsile Alınan Çekler
22.960 0 22.960 35.306 1.504 36.810
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.330 1.521 7.851 6.924 1.707 8.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332 223.366 223.698 332 201.960 202.292
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
30.964.312 30.850.753 61.815.065 30.291.363 26.942.291 57.233.654
Menkul Kıymetler
214.577 567.630 782.207 568.764 535.155 1.103.919
Teminat Senetleri
2.886.804 18.475.091 21.361.895 2.876.864 16.480.976 19.357.840
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.719.071 1.342.249 17.061.320 15.130.504 1.309.804 16.440.308
Diğer Rehinli Kıymetler
12.023.860 10.465.783 22.489.643 11.595.231 8.616.356 20.211.587
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.612 0 237.612 237.547 0 237.547
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
53.036.422 43.554.038 96.590.460 53.134.228 35.589.089 88.723.317


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
55.416 319.230
Alınan Faizler
467.922 430.201
Ödenen Faizler
-213.889 -262.629
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.504 47.207
Elde Edilen Diğer Kazançlar
46.252 49.017
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
18.473 18.083
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.624 -37.022
Ödenen Vergiler
-29.312 -21.384
Diğer
-232.910 95.757
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.151.316 -244.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
16.155 9.412
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
317.661 -110.853
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-330.911 -239.074
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.968 -11.200
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.682.532 -247.093
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
535.279 354.397
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.095.900 74.819
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-267.063 -136.924
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.931 -9.483
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
86 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.380.352 -2.330.461
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.105.772 2.098.772
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -11.250
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
13.587 121.790
Diğer
-3.225 -6.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-59.561 557.988
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.567.720 3.907.287
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.626.616 -3.348.856
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-665 -443
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
117.828 36.889
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.304.696 532.772
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.804.837 1.366.693
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.500.141 1.899.465


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
121.439 79.152
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-81.193 -19.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439 636
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-563 815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
124 -179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-80.754 -19.921
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-103.697 -25.540
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
169 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.774 5.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.246 59.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.457.334 3.462.170 6.919.504 4.224.283 4.566.552 8.790.835
Nakit ve Nakit Benzerleri
989.450 2.021.630 3.011.080 1.607.683 3.364.175 4.971.858
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 41.336 1.328.719 1.370.055 27.876 1.744.810 1.772.686
Bankalar
(4) 487.702 692.911 1.180.613 207.474 1.619.365 1.826.839
Para Piyasalarından Alacaklar
460.755 0 460.755 1.372.818 0 1.372.818
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-343 0 -343 -485 0 -485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 289.735 2.411 292.146 304.761 0 304.761
Devlet Borçlanma Senetleri
18.954 0 18.954 3.216 0 3.216
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
270.781 2.411 273.192 301.545 0 301.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.128.992 1.409.945 3.538.937 2.286.493 1.198.359 3.484.852
Devlet Borçlanma Senetleri
1.935.082 300.722 2.235.804 2.043.890 210.398 2.254.288
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 5.789 7.307 1.518 6.075 7.593
Diğer Finansal Varlıklar
192.392 1.103.434 1.295.826 241.085 981.886 1.222.971
Türev Finansal Varlıklar
(3) 49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.107.812 3.524.659 8.632.471 4.427.660 3.765.047 8.192.707
Krediler
(6) 5.325.026 3.279.823 8.604.849 4.605.241 3.547.451 8.152.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 57.791 244.836 302.627 60.730 217.596 278.326
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
57.791 244.836 302.627 60.730 217.596 278.326
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-275.005 0 -275.005 -238.311 0 -238.311
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 43.104 0 43.104 43.784 0 43.784
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 96.370 0 96.370 91.428 0 91.428
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
96.370 0 96.370 91.428 0 91.428
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 1.427 0 1.427 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 28.244 0 28.244 39.344 0 39.344
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 540.008 42.179 582.187 214.087 24.536 238.623
VARLIKLAR TOPLAMI
9.722.168 7.040.496 16.762.664 9.488.455 8.367.623 17.856.078
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 629.165 2.406.384 3.035.549 675.174 4.031.558 4.706.732
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
162.528 2.012.285 2.174.813 159.960 2.128.309 2.288.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 5.378.626 784.276 6.162.902 5.156.492 1.002.180 6.158.672
Bonolar
1.736.090 0 1.736.090 1.605.554 0 1.605.554
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.642.536 784.276 4.426.812 3.550.938 1.002.180 4.553.118
FONLAR
132.864 2.173.157 2.306.021 52.907 1.516.543 1.569.450
Müstakrizlerin Fonları
17.462 14.905 32.367 16.932 9.262 26.194
Diğer
115.402 2.158.252 2.273.654 35.975 1.507.281 1.543.256
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.648 0 7.648 7.711 0 7.711
KARŞILIKLAR
(7) 190.990 0 190.990 218.526 0 218.526
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
45.620 0 45.620 72.368 0 72.368
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
145.370 0 145.370 146.158 0 146.158
CARİ VERGİ BORCU
(8) 32.516 0 32.516 39.863 0 39.863
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
512.972 297.048 810.020 549.124 344.231 893.355
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.028.342 -31.625 1.996.717 1.940.830 15.641 1.956.471
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
208 2.218 2.426 208 2.657 2.865
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.520 -33.843 -18.323 49.447 12.984 62.431
Kar Yedekleri
622.167 0 622.167 280.484 0 280.484
Yasal Yedekler
68.485 0 68.485 51.400 0 51.400
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
553.682 0 553.682 229.084 0 229.084
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
142.960 0 142.960 363.204 0 363.204
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
121.439 0 121.439 341.683 0 341.683
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.098.357 7.664.307 16.762.664 8.811.299 9.044.779 17.856.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 475.059 421.501
Kredilerden Alınan Faizler
334.401 320.046
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 1.643
Bankalardan Alınan Faizler
9.325 23.768
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
21.987 11.268
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
107.851 63.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
148 227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
100.494 55.277
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.209 7.879
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.495 1.393
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -245.528 -326.004
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.910 -44.892
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.284 -20.688
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-189.491 -249.903
Kiralama Faiz Giderleri
-407 -351
Diğer Faiz Giderleri
-7.436 -10.170
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
229.531 95.497
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
158 19.092
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.193 46.512
Gayri Nakdi Kredilerden
6.243 5.881
Diğer
(12) 29.950 40.631
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-36.035 -27.420
Gayri Nakdi Kredilere
-1.469 -559
Diğer
(12) -34.566 -26.861
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 52.777 37.140
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
40.027 10.461
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
28.660 29.749
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-15.910 -3.070
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 12.489 42.177
FAALİYET BRÜT KÂRI
294.955 193.906
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -43.594 -13.048
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -10.298 -6.931
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-32.284 -25.056
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -52.792 -45.905
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
155.987 102.966
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 155.987 102.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -34.548 -23.814
Cari Vergi Karşılığı
-550 -13.199
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-36.520 -12.447
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.522 1.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 121.439 79.152
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846752


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 0,00% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2185 Değişim: 0,05%
Düşük 32,1590 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0876 Değişim: 0,23%
Düşük 34,9771 20.05.2024 Yüksek 35,1381
Açılış: 35,0069
2.522,53 Değişim: 0,87%
Düşük 2.500,11 20.05.2024 Yüksek 2.529,55
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.