" />

KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:52
KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 28.333.587 20.323.648 11.787.025 8.739.913
Satışların Maliyeti
-18.094.195 -12.798.355 -7.418.898 -5.217.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.239.392 7.525.293 4.368.127 3.521.931
BRÜT KAR (ZARAR)
10.239.392 7.525.293 4.368.127 3.521.931
Genel Yönetim Giderleri
-1.821.078 -1.440.804 -649.982 -509.566
Pazarlama Giderleri
-5.105.151 -3.756.343 -1.972.759 -1.446.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 499.256 474.979 163.685 -687.214 -131.772 -259.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 3.373.888 2.115.911 1.777.299 1.451.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 770.859 407.708 170.764 20.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -244.170 -51.744 -217.252 -23.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -195.132 -223.967 -22.804 -153.806
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4 3.705.445 2.247.908 1.708.007 1.294.705
Finansman Gelirleri
21 1.483.452 1.375.998 469.866 519.319
Finansman Giderleri
21 -2.012.129 -1.837.218 -844.450 -592.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 3.176.768 1.786.688 1.333.423 1.221.554
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -751.211 -512.521 -244.073 -276.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-817.199 -494.948 -299.773 -259.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
65.988 -17.573 55.700 -16.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.425.557 1.274.167 1.089.350 944.868
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 0 -4.422 0 201
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.425.557 1.269.745 1.089.350 945.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.158.820 580.910 532.907 496.083
Ana Ortaklık Payları
1.266.737 688.835 556.443 448.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 2,13940000 1,17080000 0,93980000 0,75790000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00000000 -0,00750000 0,00000000 0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.448.420 4.402.418
Dönem Karı (Zararı)
2.425.557 1.269.745
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.425.557 1.274.167
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -4.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.999.827 2.830.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.674.244 1.521.139
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 224.714 83.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 77.182 59.905
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 638.849 331.948
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
178.223 406.698
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29 -57.121 4.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 195.132 223.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
751.211 512.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -261.615 -27.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -420.992 -286.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.709.020 544.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.208.115 -889.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
151.271 -134.403
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-789.117 -559.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.525.945 1.656.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.029.036 471.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.134.404 4.644.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-40.506 -38.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-645.478 -204.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.544.505 -1.189.482
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3, 29 -2.054.434 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -87.000 -126.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
347.720 76.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -1.750.791 -1.139.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.449.288 -1.242.789
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 8.426.816 4.361.796
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -7.938.821 -4.790.359
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -125.457 -136.746
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.864 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-66.986 0
Ödenen Temettüler
-2.210.945 -604.393
Ödenen Faiz
7a -767.528 -486.562
Alınan Faiz
160.952 179.557
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 70.817 233.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
454.627 1.970.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
372.171 617.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
826.798 2.587.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.508.135 5.796.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.334.933 8.383.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.339.568 8.524.950
Finansal Yatırımlar
6 2.176 23.164
Ticari Alacaklar
4.942.393 2.745.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 508.181 322.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.434.212 2.422.194
Diğer Alacaklar
9 269.604 162.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 204.037 115.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.567 47.159
Türev Araçlar
8 130.607 135.109
Stoklar
3.735.777 2.708.747
Peşin Ödenmiş Giderler
17 911.309 660.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
306.583 289.661
Diğer Dönen Varlıklar
18 540.264 457.722
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
45.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
495.264 457.722
ARA TOPLAM
20.178.281 15.707.463
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 0 15.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.178.281 15.722.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
804 799
Ticari Alacaklar
2.142 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.142 1.792
Diğer Alacaklar
9 85.734 67.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 17.409 19.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.325 48.263
Türev Araçlar
8 13.379 8.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 14.734.393 12.592.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 316.569 327.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.616.647 20.466.958
Şerefiye
14 5.796.238 3.299.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.820.409 17.167.708
Peşin Ödenmiş Giderler
17 317.192 430.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.379.451 942.314
Diğer Duran Varlıklar
18 841 821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.467.152 34.838.810
TOPLAM VARLIKLAR
62.645.433 50.561.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.865.952 2.327.687
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.865.952 2.327.687
Banka Kredileri
7a 1.865.751 2.327.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 201 193
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 768.483 656.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
768.483 656.805
Banka Kredileri
7a 631.135 513.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 81.333 112.362
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 56.015 30.783
Ticari Borçlar
9.846.499 6.196.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 592.456 569.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.254.043 5.627.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
154.015 113.117
Diğer Borçlar
9 2.856.870 2.305.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.856.870 2.305.485
Türev Araçlar
8 236.546 78.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 120.328 130.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
231.203 127.950
Kısa Vadeli Karşılıklar
358.420 174.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
284.366 139.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
74.054 35.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 490.316 430.938
ARA TOPLAM
16.928.632 12.542.103
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.928.632 12.542.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.931.158 9.180.122
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.931.158 9.180.122
Banka Kredileri
7a 1.974.458 1.816.654
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 280.747 257.907
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 9.675.953 7.105.561
Ticari Borçlar
92.463 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
92.463 49.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.155 1.155
Diğer Borçlar
9 5.989 4.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.989 4.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 161.928 57.241
Türev Araçlar
8 262.962 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 15.333 7.531
Uzun Vadeli Karşılıklar
258.332 230.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
258.332 230.367
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.650.532 3.257.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 3.681 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.383.533 13.004.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.312.165 25.546.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.162.355 12.805.764
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
204.017 1.364.733
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.923 -32.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.923 -32.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.660.325 4.409.983
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.601.761 6.481.026
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.941.436 -2.071.043
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.027.799 5.213.040
Net Dönem Karı veya Zararı
1.266.737 814.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.170.913 12.208.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.333.268 25.014.728
TOPLAM KAYNAKLAR
62.645.433 50.561.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.879 1.034.161 13.177.295 11.203.005 24.380.300
Transferler
1.034.161 -1.034.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.295.318 -883.643 688.835 1.100.510 1.550.880 2.651.390
Dönem Karı (Zararı)
688.835 688.835 580.910 1.269.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.295.318 -883.643 411.675 969.970 1.381.645
Kar Payları
24 -1.069.641 -1.069.641 -152.016 -1.221.657
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -27.978 7.007.732 -2.073.598 372.939 5.213.040 688.835 13.208.164 12.601.869 25.810.033
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728
Transferler
814.759 -814.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228 2.120.735 -870.393 1.266.737 2.517.307 3.080.347 5.597.654
Dönem Karı (Zararı)
1.266.737 1.266.737 1.158.820 2.425.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228 2.120.735 -870.393 1.250.570 1.921.527 3.172.097
Kar Payları
24 -1.160.716 -1.160.716 -436.615 -1.597.331
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 318.217 318.217
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.601.761 -2.941.436 258.823 -25.187 223.330
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.276.157 -1.637.860 -178.151 -845.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
259.681 338.611 32.658 170.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
259.681 338.611 32.658 170.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.172.097 1.381.645 243.488 1.039.279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.597.654 2.651.390 1.332.838 1.984.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.080.347 1.550.880 658.908 1.303.029
Ana Ortaklık Payları
2.517.307 1.100.510 673.930 681.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974935


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0746 Değişim: 0,11%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0776 Değişim: 0,25%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.559,45 Değişim: -0,08%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.