KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:52
KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 23 23.313.811 18.689.686
Satışların Maliyeti
23 -14.531.841 -11.957.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.781.970 6.732.347
BRÜT KAR (ZARAR)
8.781.970 6.732.347
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.770.749 -1.557.701
Pazarlama Giderleri
24 -4.930.372 -3.957.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 816.855 554.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -663.959 -408.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.233.745 1.362.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 909.544 231.251
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -221.957 -178.481
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -123.732 -81.065
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.797.600 1.334.698
Finansman Gelirleri
28 1.230.218 3.093.380
Finansman Giderleri
28 -2.082.369 -4.052.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.945.449 376.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-649.512 -277.172
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -450.702 -261.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -198.810 -15.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.295.937 98.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.295.937 98.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 274.433 110.570
Ana Ortaklık Payları
1.021.504 -11.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 30 1,72520000 -0,01970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.157.114 2.818.246
Dönem Karı (Zararı)
1.295.937 98.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.547.813 2.808.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5, 15, 16, 17, 25 1.743.205 1.496.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34 148.884 156.292
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34 81.121 72.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 314.465 259.787
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
237.332 636.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34 34.210 16.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 123.732 81.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 649.512 277.172
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -263.098 -30.836
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-521.550 -156.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
841.074 150.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-337.466 -651.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.718 -280.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-402.022 -423.476
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.610.696 982.444
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.584 523.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.684.824 3.057.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -47.418 -52.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-480.292 -187.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.526.174 -1.372.787
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -114.189 -105.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
411.051 105.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16,17 -1.823.036 -1.610.169
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 0 236.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.489.217 -4.115.991
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.427.127 1.491.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.662.159 -4.807.590
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -136.284 0
Ödenen Temettüler
-450.144 -382.564
Ödenen Faiz
7 -531.131 -552.684
Alınan Faiz
257.692 292.337
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 -394.318 -157.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.141.723 -2.670.532
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-101.957 2.027.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.039.766 -642.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.756.359 5.399.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.796.125 4.756.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.814.721 4.770.052
Finansal Yatırımlar
9 380.280 21.163
Ticari Alacaklar
10 2.727.201 2.413.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 290.784 230.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.436.417 2.183.786
Diğer Alacaklar
11 165.655 102.028
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 102.678 28.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.977 73.651
Türev Araçlar
8 3.492 0
Stoklar
12 2.257.493 1.943.100
Peşin Ödenmiş Giderler
13 639.946 496.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 229.259 168.428
Diğer Dönen Varlıklar
21 465.909 439.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
465.909 439.255
ARA TOPLAM
12.683.956 10.354.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.683.956 10.354.695
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
798 792
Ticari Alacaklar
10 1.619 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.619 1.437
Diğer Alacaklar
11 76.654 52.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 21.394 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
55.260 52.866
Türev Araçlar
8 0 47.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 62.013 71.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 145.224 113.362
Maddi Duran Varlıklar
16 12.006.521 10.753.432
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 396.115 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.524.195 16.956.534
Şerefiye
17 3.221.352 2.612.996
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.302.843 14.343.538
Peşin Ödenmiş Giderler
13 358.813 407.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 694.454 675.375
Diğer Duran Varlıklar
21 6.113 997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.272.519 29.080.495
TOPLAM VARLIKLAR
45.956.475 39.435.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 757.458 830.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31, 7a 0 328.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
757.458 502.372
Banka Kredileri
7a 757.458 502.372
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.539.089 1.524.416
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31, 7a 0 196.784
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7a 0 196.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.539.089 1.327.632
Banka Kredileri
7a 882.925 1.294.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 130.523 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 525.641 32.894
Ticari Borçlar
10 5.293.722 3.600.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 486.304 282.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.807.418 3.318.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 81.955 77.035
Diğer Borçlar
11 1.423.121 1.472.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.423.121 1.472.436
Türev Araçlar
8 13.360 29.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 44.010 58.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 29.714 17.051
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 174.064 194.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
115.224 113.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
58.840 81.511
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 213.122 100.458
ARA TOPLAM
9.569.615 7.905.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.569.615 7.905.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 8.253.494 6.873.565
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.253.494 6.873.565
Banka Kredileri
7a 1.622.498 797.835
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 315.528 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 6.315.468 6.075.730
Ticari Borçlar
10 10.864 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.864 44.207
Diğer Borçlar
11 473.497 391.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
473.497 391.376
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.128 975
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 188.435 143.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
188.435 143.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 3.073.271 2.741.615
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 211.759 206.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.213.448 10.401.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.783.063 18.307.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.970.407 11.175.082
Ödenmiş Sermaye
22 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.434.374 2.765.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.978 -23.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.978 -23.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.522.459 3.443.292
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.712.414 4.118.158
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.189.955 -674.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 372.939 342.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.984.648 3.996.332
Net Dönem Karı veya Zararı
1.021.504 -11.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 11.203.005 9.952.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.173.412 21.128.044
TOPLAM KAYNAKLAR
45.956.475 39.435.190


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.361.784 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.811.700 5.853.895 15.665.595
Transferler
-25.010 25.010 149.420 -149.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003 1.756.374 -703.635 -11.684 1.042.058 1.126.930 2.168.988
Dönem Karı (Zararı)
-11.684 -11.684 110.570 98.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003 1.756.374 -703.635 1.053.742 1.016.360 2.070.102
Sermaye Arttırımı
42.890 42.890
Kar Payları
22 -251.910 -251.910 -130.654 -382.564
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 3.903.478 3.903.478
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 586.736 586.736 -823.189 -236.453
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.502 -13.502 -20.388 -33.890
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.082 9.952.962 21.128.044
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.082 9.952.962 21.128.044
Transferler
-30.008 30.008 -11.684 11.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.514 1.594.256 -515.089 1.021.504 2.096.157 1.399.355 3.495.512
Dönem Karı (Zararı)
1.021.504 1.021.504 274.433 1.295.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.514 1.594.256 -515.089 1.074.653 1.124.922 2.199.575
Kar Payları
22 -300.832 -300.832 -149.312 -450.144
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.295.937 98.886
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.251 1.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -10.112 1.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.861 -326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.861 -326
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.207.826 2.068.825
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.864.074 2.860.567
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.864.074 2.860.567
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.309 216.312
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32 -572.837 -1.229.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
143.898 221.554
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
143.898 221.554
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.199.575 2.070.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.495.512 2.168.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.399.355 1.126.930
Ana Ortaklık Payları
2.096.157 1.042.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822265


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7742 Değişim: 0,02%
Düşük 32,7106 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,0930 Değişim: 0,01%
Düşük 34,9843 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.450,37 Değişim: -0,31%
Düşük 2.443,17 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.