KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 17:14
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687
Transferler
401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.330 6.881.280 6.853.950 0 6.853.950
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -194.758 1.236.200 16.676.915 6.881.280 49.599.637 0 49.599.637
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658
Transferler
483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.194 14.824.908 14.920.102 0 14.920.102
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -70.470 1.719.961 25.868.361 14.824.908 67.342.760 0 67.342.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.055.648 12.783.825
Dönem Karı (Zararı)
14.824.908 6.881.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.004.163 -3.134.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -117.446 -178.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
613.662 266.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 474.009 170.370
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
139.653 96.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.791.022 -5.212.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.791.022 -5.212.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.298.969 1.989.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.956.683 5.731.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.115.382 194.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
536.992 -162.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.779.255 5.745.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.548 -46.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.127.612 9.478.113
Alınan Temettüler
1.791.022 5.212.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-371.008 -140.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.348.050 -1.766.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.049.638 16.203
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.000.000 16.203
Kredilerden Nakit Girişleri
8 7.000.000 16.203
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
49.638 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.006.010 12.800.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.006.010 12.800.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.186.711 10.715.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.180.701 23.515.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.180.701 24.216.173
Finansal Yatırımlar
5 9 8
Ticari Alacaklar
9 128.082.073 90.966.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 128.082.073 90.966.691
Peşin Ödenmiş Giderler
11 188.593 54.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 188.593 54.064
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.059.541 3.531.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 3.059.541 3.531.132
ARA TOPLAM
154.510.917 118.768.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.510.917 118.768.068
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 115.721 132.185
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 953.270 1.095.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 220.605 266.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 330.136 302.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.779.443 1.957.082
TOPLAM VARLIKLAR
156.290.360 120.725.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.050.285 74.868
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 50.285 42.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 50.285 42.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.000.000 32.481
Banka Kredileri
7.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 32.481
Ticari Borçlar
9 77.180.019 64.663.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 77.180.019 64.663.376
Diğer Borçlar
10 272.705 317.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 272.705 317.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.880.423 737.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.098.715 903.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 608.765 553.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 489.950 350.296
ARA TOPLAM
87.482.147 66.697.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.482.147 66.697.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.040.574 1.109.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.040.574 1.079.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 0 29.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 424.879 495.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.465.453 1.604.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.947.600 68.302.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.342.760 52.422.658
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.470 -165.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.470 -165.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.470 -165.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.719.961 1.236.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.868.361 16.676.915
Net Dönem Karı veya Zararı
14.824.908 9.675.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.342.760 52.422.658
TOPLAM KAYNAKLAR
156.290.360 120.725.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 29.528.618 13.969.266 8.903.780 5.990.892
Satışların Maliyeti
17 -8.229.596 -2.369.921 0 -1.119.866
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.299.022 11.599.345 8.903.780 4.871.026
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.299.022 11.599.345 8.903.780 4.871.026
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.166.631 -6.711.066 -2.289.088 -2.130.542
Pazarlama Giderleri
18 -2.279.042 -1.241.839 -919.594 -466.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 28.449.654 16.026.586 5.286.687 1.964.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -21.611.011 -15.594.989 -2.076.299 -2.455.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.691.992 4.078.037 8.905.486 1.783.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.691.992 4.078.037 8.905.486 1.783.396
Finansman Gelirleri
21 1.791.021 5.247.417 561.245 1.192.480
Finansman Giderleri
21 -1.439.870 -454.838 -998.250 -373.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.043.143 8.870.616 8.468.481 2.602.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.218.235 -1.989.336 -1.960.292 -587.911
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.228.473 -2.030.232 -1.900.034 -571.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 10.238 40.896 -60.258 -16.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.824.908 6.881.280 6.508.189 2.014.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.824.908 6.881.280 6.508.189 2.014.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.824.908 6.881.280 6.508.189 2.014.295
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
95.194 -27.330 83.867 11.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 118.993 -34.163 104.834 14.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.799 6.833 -20.967 -2.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.194 -27.330 83.867 11.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.920.102 6.853.950 6.592.056 2.025.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.920.102 6.853.950 6.592.056 2.025.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.