KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:13
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687
Transferler
0 0 401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -38.670 0 0 4.866.985 4.828.985 0 4.828.315
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -206.098 1.236.200 16.676.915 4.866.985 47.574.002 0 47.574.002
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658
Transferler
0 0 483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 11.327 0 0 8.406.076 8.417.403 0 8.417.403
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -154.337 1.719.961 25.868.361 8.406.076 60.840.061 0 60.840.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.814.049 17.486.173
Dönem Karı (Zararı)
8.406.076 4.866.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.061.552 -2.511.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -131.098 -126.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
315.919 264.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 310.946 173.179
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.973 91.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.645.308 -4.050.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.645.308 -4.050.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.398.935 1.401.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.364.825 12.315.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.490.516 -18.369.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-664.907 322.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.939.170 30.281.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.572 81.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.020.301 14.671.323
Alınan Faiz
5.645.308 4.050.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -362.131 -140.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.076.925 -1.096.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.538.480 -95.646
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.500.000 -95.646
Kredilerden Nakit Girişleri
8 7.500.000 -95.646
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
38.480 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.275.569 17.390.527
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.275.569 17.390.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.186.711 10.715.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.911.142 28.105.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.911.142 24.216.173
Finansal Yatırımlar
5 9 8
Ticari Alacaklar
9 128.457.207 90.966.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 128.457.207 90.966.691
Peşin Ödenmiş Giderler
11 187.367 54.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 187.367 54.064
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.359.506 3.531.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 4.359.506 3.531.132
ARA TOPLAM
153.915.231 118.768.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.915.231 118.768.068
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 121.209 132.185
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 1.022.179 1.095.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 220.605 266.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 312.518 302.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.836.222 1.957.082
TOPLAM VARLIKLAR
155.751.453 120.725.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-5 7.583.901 74.868
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.502 42.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.502 42.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.536.399 32.481
Banka Kredileri
7.500.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
36.399 32.481
Ticari Borçlar
9 83.390.220 64.663.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 83.390.220 64.663.376
Diğer Borçlar
10 281.487 317.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 281.487 317.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.251.514 737.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
893.909 903.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 538.640 553.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 355.269 350.296
ARA TOPLAM
93.401.031 66.697.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.401.031 66.697.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.064.709 1.109.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.054.238 1.079.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.054.238 1.079.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 10.471 29.705
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 10.471 29.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 445.652 495.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 445.652 495.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.510.361 1.604.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.911.392 68.302.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.840.061 52.422.658
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-154.337 -165.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.337 -165.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.337 -165.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.719.961 1.236.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.868.361 16.676.915
Net Dönem Karı veya Zararı
8.406.076 9.675.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.840.061 52.422.658
TOPLAM KAYNAKLAR
155.751.453 120.725.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 20.624.837 7.978.374 14.394.775 4.301.559
Satışların Maliyeti
17 -8.229.596 -1.250.055 -8.068.656 -1.072.387
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.395.241 6.728.319 6.326.119 3.229.172
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.395.241 6.728.319 6.326.119 3.229.172
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.877.543 -4.580.524 -2.192.928 -2.090.987
Pazarlama Giderleri
18 -1.359.448 -775.732 -688.696 -381.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 23.162.967 14.061.861 4.119.051 3.743.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -19.534.712 -13.139.283 -1.797.299 -3.234.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.786.505 2.294.641 5.766.247 1.265.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.786.505 2.294.641 5.766.247 1.265.281
Finansman Gelirleri
21 1.319.135 4.054.937 662.413 1.905.843
Finansman Giderleri
21 -441.621 -81.168 -437.951 -63.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.664.019 6.268.410 5.990.709 3.107.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.257.943 -1.401.425 -1.198.869 -724.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.328.439 -1.458.502 -1.338.709 -982.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 70.496 57.077 139.840 258.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.406.076 4.866.985 4.791.840 2.383.538
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.406.076 4.866.985 4.791.840 2.383.538
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.406.076 4.866.985 4.791.840 2.383.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.327 -38.670 -35.396 29.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 14.159 -48.338 -44.245 37.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.832 9.668 8.849 -7.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.327 -38.670 -35.396 29.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.417.403 4.828.315 4.756.444 2.413.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.417.403 4.828.315 4.756.444 2.413.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4762 Değişim: -0,01%
Düşük 13,4447 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2390 Değişim: -0,02%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
801,07 Değişim: -0,01%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 804,35
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.