KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2019 - 17:27
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935
Transferler
286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.614 4.912.235 4.992.849 4.992.849
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -148.446 835.144 9.056.851 4.912.235 39.655.784 39.655.784
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 42.745.687
Transferler
401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.670 4.866.985 4.828.315 4.828.315
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -206.098 1.236.200 16.676.915 4.866.985 47.574.002 47.574.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.486.173 14.888.744
Dönem Karı (Zararı)
4.866.985 4.912.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.511.586 -3.029.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -126.677 -91.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
264.649 326.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 173.179 272.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 91.470 53.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.050.983 -4.665.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.050.983 -4.665.758
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.401.425 1.401.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.315.924 10.241.798
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.369.347 -5.526.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
322.410 3.707.227
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.281.594 12.152.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.267 -91.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.671.323 12.124.870
Alınan Faiz
4.050.983 4.611.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -140.104 -392.264
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.096.029 -1.455.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.646 -2.520.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -95.646 -2.520.000
Kredilerden Nakit Girişleri
-95.646 -2.520.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.390.527 12.368.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.390.527 12.368.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.715.256 2.811.245
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.105.783 15.179.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.109.737 10.723.637
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 87.377.983 69.008.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 87.377.983 69.008.636
Peşin Ödenmiş Giderler
11 218.503 45.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
218.503 45.712
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.396.821 2.560.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.396.821 2.560.805
ARA TOPLAM
118.103.052 82.338.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.103.052 82.338.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 148.658 170.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 349.547 454.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 289.544 222.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
947.460 1.007.392
TOPLAM VARLIKLAR
119.050.512 83.346.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 95.646
Ticari Borçlar
9 69.111.708 38.830.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.111.708 38.830.114
Diğer Borçlar
10 422.071 267.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 585.905 223.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
881.402 744.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 383.783 338.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 497.619 406.149
ARA TOPLAM
71.001.086 40.161.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.001.086 40.161.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 475.424 439.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 475.424 439.247
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.424 439.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.476.510 40.600.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.574.002 42.745.687
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-206.098 -167.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-206.098 -167.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-206.098 -167.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.236.200 835.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.676.915 9.056.851
Net Dönem Karı veya Zararı
4.866.985 8.021.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.574.002 42.745.687
TOPLAM KAYNAKLAR
119.050.512 83.346.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.978.374 7.892.744 4.301.559 4.028.584
Satışların Maliyeti
16 -1.250.055 -400.888 -1.072.387 -255.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.728.319 7.491.856 3.229.172 3.773.384
BRÜT KAR (ZARAR)
6.728.319 7.491.856 3.229.172 3.773.384
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.580.524 -4.416.683 -2.090.987 -2.463.112
Pazarlama Giderleri
17 -775.732 -961.465 -381.421 -464.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 14.061.861 1.039.742 3.743.442 563.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.139.283 -1.468.005 -3.234.925 -441.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.294.641 1.685.445 1.265.281 966.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.294.641 1.685.445 1.265.281 966.798
Finansman Gelirleri
20 4.054.937 4.665.758 1.905.843 2.234.622
Finansman Giderleri
20 -81.168 -37.684 -63.180 -15.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.268.410 6.313.519 3.107.944 3.185.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.401.425 -1.401.284 -724.406 -642.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.458.502 -1.399.062 -982.522 -681.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 57.077 -2.222 258.116 38.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.866.985 4.912.235 2.383.538 2.543.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.866.985 4.912.235 2.383.538 2.543.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.866.985 4.912.235 2.383.538 2.543.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.670 80.614 29.633 106.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -48.338 100.768 37.041 132.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.668 -20.154 -7.408 -26.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.670 80.614 29.633 106.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.828.315 4.992.849 2.413.171 2.649.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.828.315 4.992.849 2.413.171 2.649.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3464 Değişim: 2,47%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9656 Değişim: 2,74%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
420,08 Değişim: 1,07%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.