KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 15:46
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935
Transferler
286.432 5.421.600 -5.728.651 -20.619 -20.619
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.281 2.543.207 2.649.488 2.649.488
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -122.779 835.144 9.036.232 2.543.207 37.291.804 37.291.804
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 42.745.687
Transferler
401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.303 2.483.447 2.415.144 2.415.144
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -235.731 1.236.200 16.676.915 2.483.447 45.160.831 45.160.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.817.760 3.435.692
Dönem Karı (Zararı)
2.483.447 2.543.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.584.254 -242.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -28.852 -45.198
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.465 549.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 59.724 91.224
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 31.741 458.690
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.138.492 -1.369.149
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.138.492 -1.369.149
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -475.980 642.722
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-32.395 -20.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-159.458 96.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.035.316 -3.749.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
585.561 2.498.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.996.447 1.258.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
293.850 90.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.260.265 2.397.758
Alınan Faiz
3.138.492 1.366.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -76.052 -291.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 15.585 -37.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.646 -2.520.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -95.646 -2.520.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -95.646 -2.520.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.722.114 915.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.722.114 915.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.715.256 2.811.245
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.437.370 3.726.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3-4 12.453.896 10.723.637
Finansal Yatırımlar
6 8 8
Ticari Alacaklar
10 98.043.952 69.008.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 98.043.952 69.008.636
Peşin Ödenmiş Giderler
12 312.238 45.712
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8 45.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
73.559 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.647.190 2.560.805
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.647.190 2.560.805
ARA TOPLAM
112.530.843 82.338.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.530.843 82.338.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
7 159.540 170.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 414.209 454.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 21.760 222.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
755.220 1.007.392
TOPLAM VARLIKLAR
113.286.063 83.346.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 95.646
Ticari Borçlar
10 65.584.060 38.830.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 65.584.060 38.830.114
Diğer Borçlar
11 579.418 267.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 579.418 267.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 677.019 223.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 817.961 744.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 380.071 338.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 437.890 406.149
ARA TOPLAM
67.658.458 40.161.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.658.458 40.161.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 466.774 439.247
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
466.774 439.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.125.232 40.600.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.160.831 42.745.687
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-235.731 -167.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.731 -167.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.731 -167.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.236.200 835.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.676.915 9.056.851
Net Dönem Karı veya Zararı
2.483.447 8.021.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.160.831 42.745.687
TOPLAM KAYNAKLAR
113.286.063 83.346.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.676.815 4.028.584
Satışların Maliyeti
17 -177.668 -255.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.499.147 3.773.384
BRÜT KAR (ZARAR)
3.499.147 3.773.384
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.489.537 -2.463.112
Pazarlama Giderleri
18 -394.311 -464.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.318.419 563.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.904.358 -441.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.029.360 966.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.029.360 966.798
Finansman Gelirleri
21 2.149.094 2.234.622
Finansman Giderleri
21 -17.988 -15.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.160.466 3.185.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -677.019 -642.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -475.980 -681.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -201.039 38.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.483.447 2.543.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.483.447 2.543.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.483.447 2.543.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.303 106.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-85.379 132.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.076 -26.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.303 106.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.415.144 2.649.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.415.144 2.649.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8369 Değişim: 0,21%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,2139 Değişim: 0,35%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2431
Açılış: 35,0901
2.442,15 Değişim: -0,64%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.