" />

KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 19:20
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
458 -15.131 14.673 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -255 -407 8.999 8.311 8.311
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-15.002 -15.002 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.035 -1.384 661 68.751 55.327 8.999 156.528 156.528
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-36.191 38.106 -1.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44 3.881 2.956 6.793 6.793
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
22 -15.002 -15.002 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -718 -1.455 197 32.555 78.436 2.956 137.180 137.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.724 -167.547
Dönem Karı (Zararı)
2.956 8.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.384 49.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.329 13.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -4.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.924 6.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.615 5.525
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-691 684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.772 32.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.066 -3.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 40.489 29.233
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 6.163 8.769
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -814 -2.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
165 704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.134
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -8.184 2.731
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-622 -38
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-267.294 -226.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.975 -255.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-493 -150
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.333 4.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-734 1.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75 25.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.664 -723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.853 3.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.023 -4.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-137 -967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.886 -3.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-217.954 -168.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -592 -753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13.822 1.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.827 -5.082
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
648 39
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -8.475 -4.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.512 188.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 618.850 461.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -619.017 -248.727
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.937 -2.861
Ödenen Temettüler
16 -25.846 0
Ödenen Faiz
-37.628 -23.961
Alınan Faiz
9.066 3.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.063 16.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.063 16.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 279.347 13.421
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.284 29.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.284 279.347
Ticari Alacaklar
283.308 59.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 21.112 13.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 262.196 45.912
Diğer Alacaklar
1.054 560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.054 560
Türev Araçlar
24,2 49 0
Stoklar
10 173.084 139.751
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.422 535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 462 14.283
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.992 19.859
ARA TOPLAM
484.655 513.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
484.655 513.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Maddi Duran Varlıklar
11 99.902 100.774
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.991 5.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.354 7.988
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.101 2.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 15.182 3.966
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.764 120.588
TOPLAM VARLIKLAR
612.419 634.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 317.130 309.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
58.220 15.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 58.220 15.245
Banka Kredileri
55.229 11.628
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.991 3.617
Ticari Borçlar
41.754 38.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.414 1.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 40.340 36.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.850 6.514
Diğer Borçlar
5.258 17.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 4.158 15.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.100 2.405
Türev Araçlar
24,2 0 4.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.005 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.743 4.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.857 1.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.886 2.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.020 13.916
ARA TOPLAM
444.980 409.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
444.980 409.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.653 69.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.653 69.673
Banka Kredileri
17.897 67.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
756 2.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 191 191
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.415 9.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.415 9.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.259 79.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
475.239 489.030
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.180 145.389
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikm (Kayıpları)
-718 -674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.258 -5.139
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.455 -1.455
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
197 -3.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 32.555 68.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 78.436 55.332
Net Dönem Karı veya Zararı
2.956 1.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.180 145.389
TOPLAM KAYNAKLAR
612.419 634.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 344.464 350.862 161.737 146.171
Satışların Maliyeti
17 -229.712 -221.309 -106.066 -101.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.752 129.553 55.671 44.656
BRÜT KAR (ZARAR)
114.752 129.553 55.671 44.656
Genel Yönetim Giderleri
-28.876 -25.673 -9.149 -8.565
Pazarlama Giderleri
-54.163 -58.424 -20.481 -21.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.104 -1.207 -231 -508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.750 5.063 1.553 1.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.537 -13.361 -22 -5.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.822 35.951 27.341 10.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
627 39 28 36
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5 -1 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.134 1.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.444 37.123 27.369 11.281
Finansman Gelirleri
19 12.815 4.149 796 1.020
Finansman Giderleri
19 -42.486 -29.542 -19.086 -9.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.227 11.730 9.079 2.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.183 -2.731 -518 -2.500
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.005 -14.103 -3.799 -5.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 12.188 11.372 3.281 2.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.956 8.999 8.561 -26
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.956 8.999 8.561 -26
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.956 8.999 8.561 -26
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 21 0,12510000 0,38090000 0,36240000 -0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44 -26 -34 30
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -55 -33 -42 39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 7 8 -9
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 7 8 -9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.881 -662 127 -1.378
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -255 0 -255
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.864 -521 169 -1.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-983 114 -42 316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-983 114 -42 316
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.837 -688 93 -1.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.793 8.311 8.654 -1.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.793 8.311 8.654 -1.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973759


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.054 Değişim: -0,32% Hacim : 44.113 Mio.TL Son veri saati : 13:06
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8700 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6748 Değişim: -0,03%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.551,69 Değişim: 0,26%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.