KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:40
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.883 11.947 -13.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-484 -579 8.548 4.658 12.143 12.143
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.010 -20.010 -20.010
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.354 -1.160 -192 68.293 85.460 4.658 180.914 180.914
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
458 -15.131 14.673 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -255 -407 8.999 8.311 8.311
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-15.002 -15.002 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.035 -1.384 661 68.751 55.327 8.999 156.528 156.528


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-167.547 -51.638
Dönem Karı (Zararı)
8.999 4.658
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.999 4.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.765 76.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.553 10.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.284 1.807
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.284 1.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.209 3.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.525 3.453
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
684 -7
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.024 55.405
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.089 -2.130
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 29.233 55.278
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 8.769 2.706
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -2.889 -449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
704 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.134 5.293
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.731 3.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -38 -2.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-226.844 -142.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.894 -143.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150 1.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.592 -3.798
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.137 -945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.277 -6.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-723 -2.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.443 2.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.526 10.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-967 8.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.559 2.427
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-168.080 -61.451
Alınan Temettüler
0 283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -753 -684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.286 10.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.082 -10.849
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -490 -6.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39 2.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.631 -7.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.824 41.538
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
461.285 325.085
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-248.727 -234.160
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.861 -345
Ödenen Temettüler
16 0 -14.002
Ödenen Faiz
-23.961 -37.168
Alınan Faiz
3.088 2.128
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.195 -20.949
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.195 -20.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.421 59.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.616 38.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.617 13.421
Ticari Alacaklar
329.143 82.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 18.222 13.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 310.921 68.968
Diğer Alacaklar
603 453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 603 453
Türev Araçlar
25.1 144 1.369
Stoklar
10 137.079 137.387
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.504 1.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 9.957
Diğer Dönen Varlıklar
15 11.332 15.725
ARA TOPLAM
509.422 261.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
509.422 261.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.369 0
Maddi Duran Varlıklar
11 100.058 105.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.163 6.904
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.009 8.273
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.077 2.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 16.144 4.651
Diğer Duran Varlıklar
15 0 71
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.054 127.881
TOPLAM VARLIKLAR
641.476 389.521
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 305.896 118.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.754 7.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 12.754 7.241
Banka Kredileri
7 10.039 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.715 7.241
Ticari Borçlar
44.719 22.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 520 1.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 44.199 21.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.779 4.502
Diğer Borçlar
19.360 915
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 15.002 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.358 915
Türev Araçlar
25 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.432 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.542 2.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.705 825
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.837 2.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.054 10.048
ARA TOPLAM
400.536 166.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
400.536 166.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.929 51.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 74.929 51.042
Banka Kredileri
7 70.651 46.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 4.278 4.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.483 8.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.483 8.558
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.412 59.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
484.948 226.302
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.528 163.219
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.035 -1.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.035 -1.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-723 -61
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.384 -1.129
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
661 1.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 68.751 68.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 55.327 85.460
Net Dönem Karı veya Zararı
8.999 -14.673
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.528 163.219
TOPLAM KAYNAKLAR
641.476 389.521


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 350.862 296.311 146.171 101.497
Satışların Maliyeti
17 -221.309 -155.641 -101.515 -55.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.553 140.670 44.656 45.851
BRÜT KAR (ZARAR)
129.553 140.670 44.656 45.851
Genel Yönetim Giderleri
18 -25.673 -25.439 -8.565 -7.696
Pazarlama Giderleri
18 -58.424 -49.715 -21.646 -18.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.207 0 -508 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.063 2.514 1.409 -854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.361 -5.932 -5.235 6.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.951 62.098 10.111 25.521
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 39 3.175 36 19
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1 -3 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 1.134 -5.293 1.134 -986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.123 59.977 11.281 24.554
Finansman Gelirleri
20 4.149 3.777 1.020 853
Finansman Giderleri
20 -29.542 -56.028 -9.827 -19.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.730 7.726 2.474 5.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.731 -3.068 -2.500 -1.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -14.103 -9.769 -5.439 -3.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 11.372 6.701 2.939 2.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.999 4.658 -26 4.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.999 4.658 -26 4.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.999 4.658 -26 4.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 22 0,38090000 0,19720000 -0,00110000 0,19560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26 -484 30 -138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -33 -620 39 -176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7 136 -9 38
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 136 -9 38
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-662 7.969 -1.378 266
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -255 -579 -255 223
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-521 10.959 -1.439 55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114 -2.411 316 -12
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
114 -2.411 316 -12
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-688 7.485 -1.348 128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.311 12.143 -1.374 4.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.311 12.143 -1.374 4.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885131


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.775 Değişim: -0,17% Hacim : 5.638 Mio.TL Son veri saati : 10:01
Düşük 10.768 24.05.2024 Yüksek 10.785
Açılış: 10.784
32,2366 Değişim: 0,18%
Düşük 32,1499 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8729 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.422,45 Değişim: 0,52%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.424,97
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.