KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 19:14
KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 163.948.615 126.903.762
Satışların Maliyeti
20 -129.634.007 -114.100.793
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.314.608 12.802.969
BRÜT KAR (ZARAR)
34.314.608 12.802.969
Genel Yönetim Giderleri
-9.563.216 -12.850.074
Pazarlama Giderleri
-1.455.774 -3.540.156
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-110.000 -90.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.836.615 4.049.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.528.096 -1.294.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.494.137 -922.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 587.019 44.729.364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -5.923.967 -512.299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -1.016.316 -1.617.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.140.873 41.676.764
Finansman Gelirleri
22 14.698.006 35.725.530
Finansman Giderleri
22 -3.744.660 -24.798.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.094.219 52.603.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.328.428 -5.693.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.368.435 -8.494.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.040.007 2.801.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.765.791 46.910.343
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.765.791 46.910.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.765.791 46.910.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç A Grubu 19 0,15000000 0,29000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç B Grubu 19 0,10000000 0,20000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç C Grubu 19 0,01000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.934.293 273.892.265
Dönem Karı (Zararı)
23.765.791 46.910.343
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.765.791 46.910.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.666.802 15.899.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.519.711 8.797.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.245.035
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.245.035
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
872.121 10.149.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
662.915 2.640.196
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
209.206 7.509.021
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.044.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-599.375 13.896.568
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.816.241 3.370.817
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.216.866 10.525.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.529.601 4.195.494
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 5.529.601 -5.195.010
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.390.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.016.316 -430.919
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.016.316 -430.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.328.428 5.693.381
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.602.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.368.317 256.348.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.836.542 9.086.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-299.476 -6.639.170
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.835.261 15.908.849
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
539.394 -2.503.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.358.248 302.774
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.706 240.193.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.064.276 319.158.520
Alınan Faiz
810.230 -18.763.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-125.181 -712.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.815.032 -25.790.576
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.786.366 -18.986.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.786.366 -21.174.479
Alınan Temettüler
2.188.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.270 -381.188.014
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -54.515.327
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.515.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
698.597 -102.857.021
Kredilerden Nakit Girişleri
698.597 -102.857.021
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-617.966
Ödenen Temettüler
-239.173.706
Ödenen Faiz
-2.863.372
Alınan Faiz
22 3.006.011 15.358.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.371.197 -126.281.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.371.197 -126.281.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.619.737 556.549.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237.990.934 430.267.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 237.990.934 217.619.737
Finansal Yatırımlar
13 23.980.627 29.510.228
Ticari Alacaklar
7 158.848.727 139.012.184
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 - 7 22.343.297 21.237.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 136.505.430 117.774.285
Diğer Alacaklar
1.102.549 5.776.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 357.725 3.168.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
744.824 2.607.710
Stoklar
8 121.543.259 137.378.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.548.885 3.088.279
Diğer Dönen Varlıklar
19.982.347 15.009.350
ARA TOPLAM
565.997.328 547.394.468
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
565.997.328 547.394.468
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
339.900 339.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.501 24.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
315.399 315.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 32.720.607 33.736.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 12.243.996 12.243.996
Maddi Duran Varlıklar
12 519.495.441 517.696.961
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 9.398.118 9.712.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.194.506 13.332.429
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.131.565 6.269.488
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.492 12.492
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 8.726.621 7.686.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
596.131.681 594.761.918
TOPLAM VARLIKLAR
1.162.129.009 1.142.156.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 698.597 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
698.597 0
Banka Kredileri
698.597
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 77.122.430 77.465.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 77.122.430 77.465.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.431.380 1.733.382
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
75.691.050 75.731.684
Ticari Borçlar
7 66.623.399 75.981.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 - 7 21.367.063 19.742.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.256.336 56.238.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.958.566 1.963.795
Diğer Borçlar
2.806.755 2.269.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.806.755 2.269.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.994.419 2.780.358
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 8.272.936 4.719.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.851.086 9.548.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.232.589 1.138.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.618.497 8.409.291
ARA TOPLAM
170.328.188 174.728.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.328.188 174.728.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 8.292.643 8.255.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.292.643 8.255.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.292.643 8.255.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.903 72.903
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.253.625 20.684.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.612.152 19.043.007
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.641.473 1.641.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.619.171 29.012.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.947.359 203.740.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
962.181.650 938.415.859
Ödenmiş Sermaye
17 336.182.000 336.182.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-38.190.738 -38.190.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.825.712 -3.825.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.324.983 -3.324.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.324.983 -3.324.983
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-500.729 -500.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 176.822.302 176.822.302
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
467.428.007 361.085.704
Net Dönem Karı veya Zararı
23.765.791 106.342.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
962.181.650 938.415.859
TOPLAM KAYNAKLAR
1.162.129.009 1.142.156.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -4.190.768 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.236.460 460.899.926 -483.136.386
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.620 -5.620 8.421 46.910.343 46.913.144 46.913.144
Dönem Karı (Zararı)
46.910.343 46.910.343 46.910.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.620 -5.620 8.421 2.801 2.801
Kar Payları
-239.173.706 -239.173.706 -239.173.706
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-38.190.738 -16.324.589 -54.515.327 -54.515.327
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.321.277 1.321.277 -5.389.236 -1.321.277 -5.389.236 -5.389.236
Dönem Sonu Bakiyeler
17 336.182.000 -38.190.738 -2.474.273 -400.838 -2.875.111 0 176.822.302 355.478.450 46.910.343 874.327.246 874.327.246
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 336.182.000 -38.190.738 -3.324.983 -500.729 -3.825.712 176.822.302 361.085.704 106.342.303 938.415.859 938.415.859
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
106.342.303 -106.342.303 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
23.765.791 23.765.791 23.765.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 336.182.000 0 0 0 0 -38.190.738 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.324.983 0 0 0 0 -500.729 0 0 -3.825.712 0 176.822.302 467.428.007 23.765.791 962.181.650 962.181.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.765.791 46.910.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -5.620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -5.620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-5.620
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 8.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 8.421
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.765.791 46.913.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.765.791 46.913.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844588


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4319 Değişim: 1,84%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1871 Değişim: 0,99%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
492,88 Değişim: 0,77%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.