KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 19:15
KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 151.231.348 96.480.086
Satışların Maliyeti
15 -107.790.613 -74.415.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.440.735 22.064.482
BRÜT KAR (ZARAR)
43.440.735 22.064.482
Genel Yönetim Giderleri
-7.831.225 -7.755.349
Pazarlama Giderleri
-8.215.557 -6.208.206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-86.578 -63.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.174.217 4.861.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.211.703 -1.565.997
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.269.889 11.332.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 8.397.015 13.689.059
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -343.660 -121.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 20.715.218 9.309.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.038.462 34.210.241
Finansman Gelirleri
3.798.040 1.464.982
Finansman Giderleri
-8.909.440 -2.070.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.927.062 33.604.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.580.949 -3.321.576
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -6.450.964 -2.471.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -129.985 -850.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.346.113 30.283.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.346.113 30.283.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14 46.346.113 30.283.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 1.313.781 96.063.468 131.843.258 90.027.969 130.943.887 779.750.625 779.750.625
Transferler
10.376.338 120.567.997 -130.943.887 448 448
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
354.761 -2.231.604
Dönem Karı (Zararı)
30.283.375 30.283.375 30.283.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
354.761 -2.231.604 -1.876.843 -1.876.843
Kar Payları
-26.531.267 -118.468.733 -145.000.000 -145.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 1.668.542 93.831.864 115.688.329 92.127.233 30.283.375 663.157.605 663.157.605
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 3.141.945 82.148.757 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145
Transferler
9.923.942 116.048.517 -125.972.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
523.594 -1.050.167 46.346.113 45.819.540 45.819.540
Dönem Karı (Zararı)
46.346.113 46.346.113 46.346.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
523.594 -1.050.167 -526.573 -526.573
Kar Payları
-116.048.517 -116.048.517 -116.048.517
Dönem Sonu Bakiyeler
336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 3.665.539 81.098.590 154.585.842 76.864.194 46.346.113 691.629.168 691.629.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.330.972 130.636.524
Dönem Karı (Zararı)
46.346.113 30.283.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.622.358 -22.009.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.147.821 5.696.467
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-170.786 2.285.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
792.692 715.049
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-963.478 1.570.324
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-6.235.638 -11.284.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.937.183 -3.856.594
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.972.257 -4.518.522
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.909.440 661.928
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.022.074 -2.216.868
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.022.074 -2.216.868
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.715.218 -9.309.359
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-20.715.218 -9.309.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.436.354 -3.321.576
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.078.846 127.925.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.533.962 13.953.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.998.742 -32.303.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.998.742 -32.303.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-975.320 -14.382.744
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.333.313 -1.439.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.750.168 18.350.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.750.168 18.350.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.587.613 -1.864.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.082.738 145.610.035
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
116.082.738 145.610.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
124.802.601 136.198.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-963.478 -817.847
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 18.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.508.151 -4.762.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.681.031 -16.821.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.000 174.963
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.000 174.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.545.662 -35.849.255
Alınan Temettüler
8.063.804 11.639.103
Alınan Faiz
715.827 7.213.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.948.457 -116.387.377
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.859.190 535.381
Kredilerden Nakit Girişleri
63.859.190 535.381
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.132.056 -3.374.317
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.132.056 -3.374.317
Ödenen Temettüler
-116.048.517 -118.468.733
Ödenen Faiz
-8.271.447 390.969
Alınan Faiz
3.644.373 4.529.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.298.516 -2.572.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.298.516 -2.572.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.473.644 41.705.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.175.128 39.133.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.346.113 30.283.375
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-526.574 -1.876.843
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.105.439 -2.349.057
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
25 -1.105.439 -2.349.057
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
523.593 354.761
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 523.593 354.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.272 117.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 55.272 117.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-526.574 -1.876.843
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.819.539 28.406.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.819.539 28.406.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.175.128 69.473.644
Finansal Yatırımlar
33.224.627 31.470.200
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
10 33.224.627 31.470.200
Ticari Alacaklar
170.719.698 165.185.736
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.128.326 26.871.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 145.591.372 138.313.821
Diğer Alacaklar
17.524.393 12.525.651
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 84.534 269.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.439.859 12.256.516
Stoklar
7 92.074.505 91.099.185
Peşin Ödenmiş Giderler
17.771.306 5.437.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.771.306 5.437.993
Diğer Dönen Varlıklar
10.378.859 10.316.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.378.859 10.316.925
ARA TOPLAM
385.868.516 385.509.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
385.868.516 385.509.334
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
93.340.490 94.445.929
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 93.340.490 94.445.929
Ticari Alacaklar
247.085 246.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.885 8.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
238.200 237.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 258.173.030 236.934.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 14.578.298 14.578.298
Maddi Duran Varlıklar
9 427.683.712 422.548.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.776.659 10.863.672
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Haklar
3.713.718 3.800.731
Peşin Ödenmiş Giderler
1.958.644 1.858.225
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.958.644 1.858.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
806.757.918 781.475.385
TOPLAM VARLIKLAR
1.192.626.434 1.166.984.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.830.833 183.761.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.830.833 183.761.427
Banka Kredileri
11 178.830.833 183.761.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.203.800 27.093.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.203.800 27.093.000
Banka Kredileri
11 29.203.800 27.093.000
Ticari Borçlar
83.728.416 86.478.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 27.729.095 24.576.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 55.999.321 61.901.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.035.539 3.982.820
Diğer Borçlar
118.144.684 7.614.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 116.089.686 6.948
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.054.998 7.607.345
Ertelenmiş Gelirler
11.234.563 18.794.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11.234.563 18.794.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 6.253.153 5.310.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.134.600 4.983.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.180.872 1.066.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.953.728 3.917.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.195.454 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.195.454
ARA TOPLAM
435.761.042 338.017.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.761.042 338.017.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.415.043 45.155.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.415.043 45.155.000
Banka Kredileri
11 42.415.043 45.155.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.949.693 17.157.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.689.989 15.897.297
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.259.704 1.259.704
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 4.871.488 4.796.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.236.224 67.108.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
500.997.266 405.126.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
691.629.168 761.858.145
Ödenmiş Sermaye
12 336.182.000 336.182.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.113.110 -7.113.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.647.319 -3.647.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.647.319 -3.647.319
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.465.791 -3.465.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.764.129 85.290.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.665.539 3.141.945
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
81.098.590 82.148.757
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
81.098.590 82.148.757
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
154.585.842 144.661.900
Yasal Yedekler
154.585.842 144.661.900
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.864.194 76.864.194
Net Dönem Karı veya Zararı
46.346.113 125.972.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
691.629.168 761.858.145
TOPLAM KAYNAKLAR
1.192.626.434 1.166.984.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682063


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.