KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2023 - 14:33
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 0 0 4.407.500
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 0 0 4.407.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -14.540 1.981 0 126.150 -26.106 -94.233 0 0 0 331.210 0 0 324.462
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -36.348 16.740 0 1.363.744 -122.008 -891.348 0 2.756.677 65.531 331.210 0 0 4.731.962
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 492.241 -59.854 18.775 0 1.763.458 -59.427 -1.093.842 0 2.756.677 1.985.063 0 0 0 6.903.091
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.100.000 0 0 0 492.241 -59.854 18.775 0 1.763.458 -59.427 -1.093.842 0 2.756.677 1.985.063 0 0 0 6.903.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -22.174 2.942 0 104.424 -85.400 -76.056 0 0 0 661.333 0 0 585.069
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 492.241 -82.028 21.717 0 1.867.882 -144.827 -1.169.898 0 2.756.677 1.985.063 661.333 0 0 7.488.160


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
32.770.331 29.025.563 61.795.894 28.542.129 32.033.454 60.575.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 9.097.322 2.153.232 11.250.554 7.133.749 2.241.158 9.374.907
Teminat Mektupları
6.676.837 1.373.274 8.050.111 5.491.064 1.333.012 6.824.076
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
65.238 1.152 66.390 68.477 1.125 69.602
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
71.593 4.606 76.199 75.873 4.424 80.297
Diğer Teminat Mektupları
6.540.006 1.367.516 7.907.522 5.346.714 1.327.463 6.674.177
Banka Kredileri
80.491 80.491 0 42.802 42.802
İthalat Kabul Kredileri
80.491 80.491 42.802 42.802
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 593.463 593.463 1.824 669.708 671.532
Belgeli Akreditifler
0 593.463 593.463 1.824 669.708 671.532
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
2.420.485 106.004 2.526.489 1.640.861 195.636 1.836.497
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
V-III-1 3.914.632 2.427.985 6.342.617 2.458.774 2.012.769 4.471.543
Cayılamaz Taahhütler
3.914.632 2.427.985 6.342.617 2.458.774 2.012.769 4.471.543
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.173.815 2.427.985 3.601.800 548.216 2.012.769 2.560.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.370.738 0 1.370.738 1.148.216 1.148.216
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
815.664 0 815.664 488.216 488.216
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
239.370 0 239.370 212.182 212.182
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.140 0 1.140 1.085 1.085
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
313.905 0 313.905 60.859 60.859
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
19.758.377 24.444.346 44.202.723 18.949.606 27.779.527 46.729.133
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
19.758.377 24.444.346 44.202.723 18.949.606 27.779.527 46.729.133
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.699.401 4.422.353 9.121.754 3.116.073 3.013.976 6.130.049
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.655.785 71.682 4.727.467 3.100.030 64.368 3.164.398
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
43.616 4.350.671 4.394.287 16.043 2.949.608 2.965.651
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.622.397 15.185.572 25.807.969 5.389.954 13.615.940 19.005.894
Swap Para Alım İşlemleri
809.695 7.432.222 8.241.917 371.848 7.719.515 8.091.363
Swap Para Satım İşlemleri
512.702 7.753.350 8.266.052 2.198.106 5.896.425 8.094.531
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.650.000 0 4.650.000 1.410.000 0 1.410.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.650.000 0 4.650.000 1.410.000 0 1.410.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.436.579 4.836.421 9.273.000 10.443.579 11.149.611 21.593.190
Para Alım Opsiyonları
1.114.760 3.520.021 4.634.781 7.882.582 3.041.187 10.923.769
Para Satım Opsiyonları
3.321.819 1.316.400 4.638.219 2.560.997 8.108.424 10.669.421
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
279.424.869 30.330.657 309.755.526 250.555.819 28.634.194 279.190.013
EMANET KIYMETLER
7.476.215 2.979.393 10.455.608 6.582.258 2.847.627 9.429.885
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
63.850 0 63.850 61.441 61.441
Emanete Alınan Menkul Değerler
218 2.894.881 2.895.099 218 2.734.197 2.734.415
Tahsile Alınan Çekler
7.314.082 59.654 7.373.736 6.425.422 75.459 6.500.881
Tahsile Alınan Ticari Senetler
98.065 24.858 122.923 95.177 37.971 133.148
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
270.351.669 27.351.264 297.702.933 242.376.576 25.786.567 268.163.143
Menkul Kıymetler
2.713 0 2.713 2.962 2.962
Teminat Senetleri
17.255 41.997 59.252 15.220 46.154 61.374
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
0
Diğer Rehinli Kıymetler
270.331.701 27.309.267 297.640.968 242.358.394 25.740.413 268.098.807
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.596.985 0 1.596.985 1.596.985 1.596.985
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
312.195.200 59.356.220 371.551.420 279.097.948 60.667.648 339.765.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
610.480 1.521.727
Alınan Faizler
1.003.526 939.168
Ödenen Faizler
-795.062 -614.053
Alınan Temettüler
2.710 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
281.514 62.783
Elde Edilen Diğer Kazançlar
601.764 820.040
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
125.249 99.004
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-311.654 -113.098
Ödenen Vergiler
-5 -54.443
Diğer
-297.562 382.326
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-90.374 -2.789.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-40.241 -95.164
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
959.196 -252.876
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.446.481 -2.720.138
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-358.765 -188.273
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-41.605 -85.365
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.192.595 1.375.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-59.140 -15.145
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-295.933 -808.152
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
520.106 -1.267.915
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
306.632 513.337
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-196.768 -55.578
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
112.585 22.676
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-56.569 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
470.804 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 546.239
Diğer
-23.420 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-23.247 2.130
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-23.247 2.130
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
360.619 -70.404
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.164.110 -822.852
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.091.188 5.786.786
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.255.298 4.963.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
661.333 331.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-76.264 -6.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.232 -12.559
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.597 -18.132
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.924 2.573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.441 3.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57.032 5.811
Yabancı Para Çevrim Farkları
104.424 126.150
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-115.364 -32.505
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.338 1.672
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-98.291 -119.880
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.537 30.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
585.069 324.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.187.966 5.109.690 12.297.656 2.825.809 9.510.255 12.336.064
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.081.030 3.851.011 9.932.041 1.557.086 8.169.019 9.726.105
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 732.664 3.360.786 4.093.450 1.006.093 5.023.371 6.029.464
Bankalar
V-I-2 1.151.150 491.085 1.642.235 100.874 3.150.945 3.251.819
Para Piyasalarından Alacaklar
4.201.094 0 4.201.094 450.256 0 450.256
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.878 -860 -4.738 -137 -5.297 -5.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 0 93.706 93.706 5.783 45.637 51.420
Devlet Borçlanma Senetleri
0 88.890 88.890 5.783 38.692 44.475
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.816 4.816 0 6.945 6.945
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 423.937 1.011.788 1.435.725 867.607 1.011.447 1.879.054
Devlet Borçlanma Senetleri
349.381 967.247 1.316.628 795.980 971.201 1.767.181
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.781 44.541 58.322 13.781 40.246 54.027
Diğer Finansal Varlıklar
60.775 0 60.775 57.846 0 57.846
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 682.999 153.185 836.184 395.333 284.152 679.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
682.999 153.185 836.184 395.333 284.152 679.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.499.339 5.393.584 24.892.923 18.134.037 4.399.134 22.533.171
Krediler
V-I-6 18.377.184 5.430.895 23.808.079 17.035.570 4.429.475 21.465.045
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
26 0 26 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 1.745.200 0 1.745.200 1.744.224 0 1.744.224
Devlet Borçlanma Senetleri
1.745.200 0 1.745.200 1.744.224 0 1.744.224
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-623.071 -37.311 -660.382 -645.757 -30.341 -676.098
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
212.734 0 212.734 218.226 0 218.226
Satış Amaçlı
212.734 212.734 218.226 0 218.226
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
591.267 2.406.998 2.998.265 534.637 2.235.375 2.770.012
İştirakler (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-10 591.267 2.406.998 2.998.265 534.637 2.235.375 2.770.012
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
591.267 2.406.998 2.998.265 534.637 2.235.375 2.770.012
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 899.546 105 899.651 876.173 163 876.336
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 80.642 0 80.642 71.038 0 71.038
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
80.642 80.642 71.038 0 71.038
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-16 496.104 16.241 512.345 398.348 91.999 490.347
VARLIKLAR TOPLAMI
28.967.598 12.926.618 41.894.216 23.058.268 16.236.926 39.295.194
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 23.520.067 9.008.098 32.528.165 19.888.222 10.500.817 30.389.039
ALINAN KREDİLER
V-II-2 48.826 1.860 50.686 91.899 14.705 106.604
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 281.646 0 281.646
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 17.849 163.790 181.639 8.723 157.087 165.810
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.849 163.790 181.639 8.723 157.087 165.810
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 151.916 105 152.021 128.610 164 128.774
KARŞILIKLAR
V-II-5 156.405 941 157.346 193.903 881 194.784
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
131.885 0 131.885 174.582 0 174.582
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
24.520 941 25.461 19.321 881 20.202
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 277.870 277.870 196.055 0 196.055
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 100.219 100.219 55.906 0 55.906
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 892.974 65.136 958.110 824.575 48.910 873.485
ÖZKAYNAKLAR
7.482.099 6.061 7.488.160 6.819.344 83.747 6.903.091
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
410.212 21.718 431.930 432.387 18.775 451.162
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
702.319 -149.162 553.157 758.118 -147.929 610.189
Kar Yedekleri
2.756.677 0 2.756.677 2.756.677 0 2.756.677
Yasal Yedekler
164.453 164.453 164.453 0 164.453
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.592.224 2.592.224 2.592.224 0 2.592.224
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.512.891 133.505 2.646.396 1.772.162 212.901 1.985.063
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.919.532 65.531 1.985.063 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
593.359 67.974 661.333 1.772.162 147.370 1.919.532
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.648.225 9.245.991 41.894.216 28.488.883 10.806.311 39.295.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.043.355 965.007
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 919.653 858.948
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16 14.023
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 21.636 535
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
29.596 13.240
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 69.938 74.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.070 2.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
27.698 4.920
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
41.170 66.881
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.516 3.586
FAİZ GİDERLERİ (-)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.323 Değişim: -0,23% Hacim : 141.710 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0015 Değişim: 0,30%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 31,0114
Açılış: 30,9102
33,5749 Değişim: 0,38%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5935
Açılış: 33,4481
2.021,19 Değişim: 0,46%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.025,37
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.