KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

23.03.2023 - 18:46
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 63.143 -3.098 6.090 0 612.942 -55.906 -476.097 0 0 0 552.304 699.378 2.548 701.926
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.000 0 485.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15.000 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 -14.940 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -15
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 65.531 552.304 4.407.500 8.366 4.415.866
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 344.477 -38.046 4.016 0 525.864 36.475 -296.727 0 0 0 1.919.532 2.495.591 3.358 2.498.949
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 492.241 -59.854 18.775 0 1.763.458 -59.427 -1.093.842 0 2.756.677 65.531 1.919.532 6.903.091 11.745 6.914.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
28.529.167 44.556.619 73.085.786 20.218.475 29.084.717 49.303.192
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 7.120.447 2.712.677 9.833.124 3.507.322 5.240.948 8.748.270
Teminat Mektupları
5.477.762 1.316.222 6.793.984 3.471.185 1.604.773 5.075.958
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
68.477 1.125 69.602 75.826 0 75.826
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
75.873 4.424 80.297 44.005 3.307 47.312
Diğer Teminat Mektupları
5.333.412 1.310.673 6.644.085 3.351.354 1.601.466 4.952.820
Banka Kredileri
0 42.802 42.802 0 48.414 48.414
İthalat Kabul Kredileri
0 42.802 42.802 0 48.414 48.414
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.824 1.158.017 1.159.841 0 2.184.148 2.184.148
Belgeli Akreditifler
1.824 1.158.017 1.159.841 0 2.184.148 2.184.148
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.640.861 195.636 1.836.497 36.137 1.403.613 1.439.750
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 2.458.774 2.012.769 4.471.543 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Cayılamaz Taahhütler
2.458.774 2.012.769 4.471.543 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
548.216 2.012.769 2.560.985 547.198 1.309.156 1.856.354
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.148.216 0 1.148.216 639.474 0 639.474
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
488.216 0 488.216 360.826 0 360.826
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
212.182 0 212.182 148.513 0 148.513
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.085 0 1.085 909 0 909
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
60.859 0 60.859 67.850 0 67.850
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 18.949.946 39.831.173 58.781.119 14.946.383 22.534.613 37.480.996
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.123.882 1.123.882 0 1.515.344 1.515.344
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 637.917 637.917 0 769.422 769.422
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 485.965 485.965 0 745.922 745.922
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.949.946 38.707.291 57.657.237 14.946.383 21.019.269 35.965.652
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.116.413 4.034.743 7.151.156 1.805.601 2.796.978 4.602.579
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.100.200 574.760 3.674.960 1.645.966 628.283 2.274.249
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
16.213 3.459.983 3.476.196 159.635 2.168.695 2.328.330
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.389.954 23.522.937 28.912.891 9.143.322 11.611.129 20.754.451
Swap Para Alım İşlemleri
371.848 12.160.826 12.532.674 102.997 6.761.962 6.864.959
Swap Para Satım İşlemleri
2.198.106 10.484.975 12.683.081 2.050.325 4.849.167 6.899.492
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.410.000 438.568 1.848.568 3.495.000 0 3.495.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.410.000 438.568 1.848.568 3.495.000 0 3.495.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.443.579 11.149.611 21.593.190 3.997.460 6.611.162 10.608.622
Para Alım Opsiyonları
7.882.582 3.041.187 10.923.769 794.281 4.455.526 5.249.807
Para Satım Opsiyonları
2.560.997 8.108.424 10.669.421 3.203.179 2.155.636 5.358.815
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
409.403.902 28.699.548 438.103.450 337.254.155 20.669.188 357.923.343
EMANET KIYMETLER
133.898.290 2.875.588 136.773.878 137.342.634 2.225.378 139.568.012
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
412.028 0 412.028 10.594.318 0 10.594.318
Emanete Alınan Menkul Değerler
125.104.007 2.734.197 127.838.204 152.070 1.646.542 1.798.612
Tahsile Alınan Çekler
7.860.208 75.459 7.935.667 6.406.986 553.346 6.960.332
Tahsile Alınan Ticari Senetler
95.177 37.971 133.148 120.189.260 25.490 120.214.750
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
426.870 27.961 454.831 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
273.908.627 25.823.960 299.732.587 199.911.521 18.443.810 218.355.331
Menkul Kıymetler
9.765.650 0 9.765.650 14.036 0 14.036
Teminat Senetleri
15.220 46.154 61.374 43.026 42.926 85.952
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
2.219.760 0 2.219.760 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 334 0 334
Diğer Rehinli Kıymetler
261.907.997 25.777.806 287.685.803 199.854.125 18.400.884 218.255.009
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.596.985 0 1.596.985 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
437.933.069 73.256.167 511.189.236 357.472.630 49.753.905 407.226.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.281.958 369.324
Alınan Faizler
5.144.695 3.312.285
Ödenen Faizler
-2.948.342 -2.507.466
Alınan Temettüler
322 238
Alınan Ücret ve Komisyonlar
611.347 332.188
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.987.708 1.310.511
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
419.814 288.844
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-669.535 -393.299
Ödenen Vergiler
-220.626 -152.313
Diğer
V-VI-I -1.043.425 -1.821.664
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.189.016 1.661.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.935 60.599
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-541.730 -1.809.605
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.514.758 -7.281.481
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
V-VI-I -1.430.054 -1.429.573
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-65.201 -14.336
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.139.144 13.709.191
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
950.904 296.628
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-I -309.354 -1.870.237
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.470.974 2.030.510
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.599.658 1.354.237
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-167.686 -31.927
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
106.578 52.482
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.207.263 -222.067
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 294.372
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-521.598 -234.492
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
700.255 1.513.189
Diğer
-509.944 -17.320
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-44.701 395.642
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-47.052
İhraç Edilen Sermaye Araçları
485.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-44.701 -42.306
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-I 459.366 374.093
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.285.981 4.154.482
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.821.263 3.666.781
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.107.244 7.821.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.922.890 554.852
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
576.059 147.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
310.447 66.135
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
398.379 70.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.869 -3.801
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.865 8.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.928 -8.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
265.612 80.939
Yabancı Para Çevrim Farkları
525.864 612.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
46.475 -73.536
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
17.721 -2.239
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-484.820 -592.322
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
160.372 136.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.498.949 701.926


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.947.702 15.070.556 18.018.258 2.293.049 11.165.280 13.458.329
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.678.819 12.975.277 14.654.096 1.215.178 9.628.602 10.843.780
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 1.006.096 5.023.521 6.029.617 1.173.961 4.912.403 6.086.364
Bankalar
V-I-2 222.604 7.599.065 7.821.669 41.366 4.554.544 4.595.910
Para Piyasalarından Alacaklar
450.256 358.223 808.479 0 164.929 164.929
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-137 -5.532 -5.669 -149 -3.274 -3.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 5.783 45.637 51.420 512 77.056 77.568
Devlet Borçlanma Senetleri
5.783 38.692 44.475 512 10.218 10.730
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 6.945 6.945 0 66.838 66.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 867.767 1.663.138 2.530.905 7.819 1.369.386 1.377.205
Devlet Borçlanma Senetleri
795.980 1.622.892 2.418.872 0 1.339.351 1.339.351
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.941 40.246 54.187 7.819 30.035 37.854
Diğer Finansal Varlıklar
57.846 0 57.846 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 395.333 386.504 781.837 1.069.540 90.236 1.159.776
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
395.333 386.504 781.837 1.069.540 90.236 1.159.776
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.733.841 15.220.551 34.954.392 16.968.427 11.617.979 28.586.406
Krediler
V-I-6 17.294.328 13.692.453 30.986.781 14.658.344 10.738.341 25.396.685
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
V-I-8 1.349.710 0 1.349.710 841.320 0 841.320
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 1.744.224 1.634.383 3.378.607 2.318.250 940.829 3.259.079
Devlet Borçlanma Senetleri
1.744.224 367.327 2.111.551 2.318.250 207.511 2.525.761
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.267.056 1.267.056 0 733.318 733.318
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-654.421 -106.285 -760.706 -849.487 -61.191 -910.678
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-17 218.226 0 218.226 256.962 0 256.962
Satış Amaçlı
218.226 0 218.226 256.962 0 256.962
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 877.593 10.767 888.360 412.247 7.502 419.749
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 71.238 0 71.238 26.951 0 26.951
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
71.238 0 71.238 26.951 0 26.951
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 4.693 4.693 36.320 8.653 44.973
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 1.429 2.532 3.961 88.245 4.788 93.033
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-18 474.265 119.102 593.367 457.890 49.697 507.587
VARLIKLAR TOPLAMI
24.324.294 30.428.201 54.752.495 20.540.091 22.853.899 43.393.990
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 19.878.237 21.914.991 41.793.228 9.882.090 23.520.267 33.402.357
ALINAN KREDİLER
V-II-2 1.211.399 1.364.772 2.576.171 673.913 946.328 1.620.241
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
371.480 1.144.407 1.515.887 1.508.198 698.958 2.207.156
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 8.723 299.906 308.629 247.988 318.434 566.422
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.723 299.906 308.629 247.988 318.434 566.422
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
48 0 48 28 0 28
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-3 129.932 7.477 137.409 86.991 5.717 92.708
KARŞILIKLAR
V-II-4 199.363 13.786 213.149 100.082 6.822 106.904
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
179.886 0 179.886 80.688 3.772 84.460
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.477 13.786 33.263 19.394 3.050 22.444
CARİ VERGİ BORCU
V-II-5 218.245 0 218.245 60.602 0 60.602
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-6 55.906 0 55.906 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-7 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-9 869.898 149.089 1.018.987 825.516 96.190 921.706
ÖZKAYNAKLAR
6.831.089 83.747 6.914.836 4.373.549 42.317 4.415.866
Ödenmiş Sermaye
V-II-10 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
432.387 18.775 451.162 125.956 14.759 140.715
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
758.118 -147.929 610.189 440.479 -95.902 344.577
Kar Yedekleri
2.756.677 0 2.756.677 2.204.373 0 2.204.373
Yasal Yedekler
164.453 0 164.453 136.838 0 136.838
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.592.224 0 2.592.224 2.067.535 0 2.067.535
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.772.162 212.901 1.985.063 494.375 123.460 617.835
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.772.162 147.370 1.919.532 494.375 57.929 552.304
Azınlık Payları
11.745 0 11.745 8.366 0 8.366
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.774.320 24.978.175 54.752.495 17.758.957 25.635.033 43.393.990


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.504.828 3.446.049
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 4.693.026 2.662.809
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.238 67.685
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 76.944 6.115
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
47.001 7.796
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 357.937 522.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.985 1.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
59.387 46.338
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
287.565 474.593
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
313.682 179.366
FAİZ GİDERLERİ (-)
-3.303.018 -2.453.855
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -2.954.959 -1.820.149
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -150.752 -104.989
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-119.911 -497.793
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-19.429 -16.201
Diğer Faiz Giderleri
-57.967 -14.723
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.201.810 992.194
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
526.762 288.845
Alınan Ücret ve Komisyonlar
612.454 332.188
Gayri Nakdi Kredilerden
76.921 51.541
Diğer
V-IV-11 535.533 280.647
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-85.692 -43.343
Gayri Nakdi Kredilere
-5 0
Diğer
-85.687 -43.343
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 322 238
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 954.016 180.619
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
54.459 27.340
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.178.171 1.001.946
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.278.614 -848.667
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 583.374 305.262
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.266.284 1.767.158
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -219.959 -214.119
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -1.822 -87.886
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-669.535 -393.299
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -765.016 -381.198
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.609.952 690.656
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-9 2.609.952 690.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -687.062 -135.804
Cari Vergi Karşılığı
-426.132 -48.499
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-322.808 -278.795
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
61.878 191.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 1.922.890 554.852
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-9 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.922.890 554.852
Grubun Karı (Zararı)
1.919.532 552.304
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.358 2.548
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,01748100 0,00050200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127513


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 0,00% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 13.06.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,2914 Değişim: -0,05%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,0773 Değişim: 0,41%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.402,66 Değişim: -0,52%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.