KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 16:09
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -185 1.029 0 96.753 -26.057 -87.427 0 0 0 213.710 197.823 0 197.823
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.684 6.401 0 483.548 -50.413 -211.504 0 1.892.417 -22.883 213.710 2.974.413 0 2.974.413
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.611 1.983 0 120.654 12.735 -93.161 0 0 0 169.636 0 0 209.236
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.321 10.652 0 745.306 -27.261 -414.179 0 2.219.313 65.531 169.636 0 0 3.432.358


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.829.793 13.124.999 22.954.792 10.403.370 9.623.213 20.026.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.172.471 3.474.539 6.647.010 3.083.439 3.203.455 6.286.894
Teminat Mektupları
3.158.271 1.023.137 4.181.408 3.018.639 966.883 3.985.522
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
59.601 3.097 62.698 56.531 2.735 59.266
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
38.596 1.807 40.403 35.587 1.595 37.182
Diğer Teminat Mektupları
3.060.074 1.018.233 4.078.307 2.926.521 962.553 3.889.074
Banka Kredileri
0 39.186 39.186 0 4.935 4.935
İthalat Kabul Kredileri
0 39.186 39.186 0 4.935 4.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 790.781 790.781 0 899.021 899.021
Belgeli Akreditifler
0 790.781 790.781 0 899.021 899.021
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
14.200 1.621.435 1.635.635 64.800 1.332.616 1.397.416
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.276.836 1.585.130 2.861.966 1.234.154 761.018 1.995.172
Cayılamaz Taahhütler
1.276.836 1.585.130 2.861.966 1.234.154 761.018 1.995.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
266.597 1.585.130 1.851.727 245.476 761.018 1.006.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
479.765 0 479.765 523.552 0 523.552
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
320.499 0 320.499 248.307 0 248.307
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
135.051 0 135.051 128.070 0 128.070
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
851 0 851 803 0 803
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
74.073 0 74.073 87.946 0 87.946
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.380.486 8.065.330 13.445.816 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.380.486 8.065.330 13.445.816 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
525.653 740.509 1.266.162 578.989 665.488 1.244.477
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
366.324 267.252 633.576 490.494 151.019 641.513
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
159.329 473.257 632.586 88.495 514.469 602.964
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.208.529 3.875.284 6.083.813 4.455.388 3.872.238 8.327.626
Swap Para Alım İşlemleri
250.904 2.132.623 2.383.527 5.072 2.396.391 2.401.463
Swap Para Satım İşlemleri
587.625 1.742.661 2.330.286 1.800.566 666.260 2.466.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
685.000 0 685.000 1.339.750 362.252 1.702.002
Swap Faiz Satım İşlemleri
685.000 0 685.000 1.310.000 447.335 1.757.335
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.646.304 3.449.537 6.095.841 1.051.400 1.121.014 2.172.414
Para Alım Opsiyonları
612.565 2.305.137 2.917.702 278.548 766.568 1.045.116
Para Satım Opsiyonları
2.033.739 1.144.400 3.178.139 772.852 354.446 1.127.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
168.364.417 12.764.051 181.128.468 155.908.228 10.511.468 166.419.696
EMANET KIYMETLER
4.627.043 1.132.393 5.759.436 4.065.770 872.791 4.938.561
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 90.576 0 90.576
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.451 716.938 718.389 1.262 536.069 537.331
Tahsile Alınan Çekler
4.537.048 406.453 4.943.501 3.892.598 324.468 4.217.066
Tahsile Alınan Ticari Senetler
88.544 9.002 97.546 81.334 12.254 93.588
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
163.737.374 11.631.658 175.369.032 151.842.458 9.638.677 161.481.135
Menkul Kıymetler
9.359 0 9.359 46.294 0 46.294
Teminat Senetleri
15.453 18.306 33.759 15.555 18.510 34.065
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
954 0 954 3.994 0 3.994
Diğer Rehinli Kıymetler
163.711.608 11.613.352 175.324.960 151.776.615 9.620.167 161.396.782
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
178.194.210 25.889.050 204.083.260 166.311.598 20.134.681 186.446.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-420.031 15.940
Alınan Faizler
1.432.008 871.156
Ödenen Faizler
-1.276.958 -575.247
Alınan Temettüler
17 28
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.462 80.586
Elde Edilen Diğer Kazançlar
207.719 252.058
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
125.336 87.939
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-158.160 -135.114
Ödenen Vergiler
-38.579 -48.900
Diğer
-796.876 -516.566
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-363.171 5.065.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
41.658 -238.855
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-73.587 -456.355
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.460.114 -1.100.575
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
922.471 -261.737
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
203.099 -19.879
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.859.206 1.801.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-213.754 223.667
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.642.150 5.118.367
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-783.202 5.081.901
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.174.137 -5.717.596
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.619 1.827
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
14.180 4.791
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -1.274.317
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.861 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -4.446.454
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.032.660 0
Diğer
-6.945 -3.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-26.796 -9.844
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 436.290
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.135 -427.662
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-19.661 -18.472
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
119.861 25.677
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
484.000 -619.862
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.336.146 2.392.266
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.820.146 1.772.404


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
169.636 213.710
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
39.600 -15.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-628 844
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.262 -230
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.367 1.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-733 -244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.228 -16.731
Yabancı Para Çevrim Farkları
120.654 96.753
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
13.675 -33.606
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-350 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-116.016 -106.818
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.265 26.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.236 197.823


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
716.021 4.518.906 5.234.927 2.218.061 3.585.041 5.803.102
Nakit ve Nakit Benzerleri
572.986 3.513.173 4.086.159 765.911 2.749.175 3.515.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 572.782 2.438.418 3.011.200 395.819 2.134.344 2.530.163
Bankalar
V-I-2 270 1.076.827 1.077.097 100.348 615.744 716.092
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 270.133 0 270.133
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-66 -2.072 -2.138 -389 -913 -1.302
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 0 125.264 125.264 65.417 94.676 160.093
Devlet Borçlanma Senetleri
0 28.940 28.940 65.417 8.962 74.379
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 96.324 96.324 0 85.714 85.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.659 825.106 832.765 1.296.846 730.543 2.027.389
Devlet Borçlanma Senetleri
0 759.579 759.579 1.289.187 675.840 1.965.027
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 21.279 28.938 7.659 16.885 24.544
Diğer Finansal Varlıklar
0 44.248 44.248 0 37.818 37.818
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 135.376 55.363 190.739 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
135.376 55.363 190.739 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.566.268 2.296.079 17.862.347 15.951.509 1.472.053 17.423.562
Krediler
V-I-6 13.863.668 2.303.671 16.167.339 13.227.115 1.476.442 14.703.557
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 2.587.284 0 2.587.284 3.612.467 0 3.612.467
Devlet Borçlanma Senetleri
2.587.284 0 2.587.284 3.612.467 0 3.612.467
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-884.684 -7.592 -892.276 -888.073 -4.389 -892.462
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 273.009 0 273.009 258.828 0 258.828
Satış Amaçlı
273.009 0 273.009 258.828 0 258.828
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
330.696 1.034.920 1.365.616 291.146 890.096 1.181.242
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 330.696 1.034.920 1.365.616 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
330.696 1.034.920 1.365.616 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 322.650 84 322.734 326.922 122 327.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 19.976 0 19.976 15.929 0 15.929
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.976 0 19.976 15.929 0 15.929
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 56.492 0 56.492 50.516 0 50.516
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 426.905 19.732 446.637 251.953 81.897 333.850
VARLIKLAR TOPLAMI
17.712.017 7.869.721 25.581.738 19.364.864 6.029.209 25.394.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 9.727.095 8.882.747 18.609.842 9.490.440 7.113.521 16.603.961
ALINAN KREDİLER
V-II-2 109.398 44.956 154.354 101.631 261.877 363.508
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.245.463 0 2.245.463 4.218.413 0 4.218.413
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 18.130 67.199 85.329 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.130 67.199 85.329 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 77.485 839 78.324 80.074 708 80.782
KARŞILIKLAR
V-II-5 81.665 1.340 83.005 81.295 1.123 82.418
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
66.203 0 66.203 64.245 0 64.245
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
15.462 1.340 16.802 17.050 1.123 18.173
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 41.881 0 41.881 67.350 0 67.350
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 778.765 72.417 851.182 559.757 23.314 583.071
ÖZKAYNAKLAR
3.358.028 74.330 3.432.358 3.173.863 49.259 3.223.122
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.361 10.651 74.012 65.970 8.670 74.640
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 331.127 -27.261 303.866 303.634 -39.996 263.638
Kar Yedekleri
2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000
Yasal Yedekler
136.838 0 136.838 116.072 0 116.072
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.082.475 0 2.082.475 1.687.928 0 1.687.928
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
144.227 90.940 235.167 400.259 80.585 480.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
144.227 25.409 169.636 400.259 15.054 415.313
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.437.910 9.143.828 25.581.738 17.859.889 7.534.184 25.394.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.461.322 892.058 762.918 467.123
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.118.665 730.205 593.031 355.388
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
32.299 1.522 19.731 0
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 1.187 8.403 342 1.100
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.877 24.558 1.032 1.608
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 298.954 118.382 146.532 106.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
399 3.774 262 3.333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
55.601 29.067 26.483 24.151
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
242.954 85.541 119.787 79.012
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.340 8.988 2.250 2.531
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.228.539 -583.973 -623.597 -322.688
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -894.976 -471.218 -470.976 -227.669
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -7.453 -4.383 -3.792 -2.497
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-317.392 -78.221 -144.621 -78.033
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -11.466 0 -5.327
Kiralama Faiz Giderleri
-8.190 -8.525 -4.042 -4.167
Diğer Faiz Giderleri
-528 -10.160 -166 -4.995
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
70.610 70.259 36.884 28.337
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.462 80.586 44.739 33.153
Gayri Nakdi Kredilerden
24.231 21.154 12.408 10.385
Diğer
V-IV-11 61.231 59.432 32.331 22.768
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.852 -10.327 -7.855 -4.816
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-14.852 -10.327 -7.855 -4.816
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 17 28 0 15
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 50.185 50.483 2.636 18.973
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.459 10.494 2.825 6.112
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
164.673 30.086 26.958 -14.859
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-121.947 9.903 -27.147 27.720
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 153.114 187.863 52.694 68.877
FAALİYET BRÜT KÂRI
506.709 616.718 231.535 260.637
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -115.028 -169.852 -40.973 -66.257
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -15.305 -2.439 -14.760 -1.753
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-158.160 -135.114 -78.666 -64.929
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -101.387 -90.007 -49.981 -41.509
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
116.829 219.306 47.155 86.189
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
65.051 34.326 31.044 16.487
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 181.880 253.632 78.199 102.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -12.244 -39.922 1.453 -12.361
Cari Vergi Karşılığı
0 -21.005 0 -11.817
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-45.399 -22.632 -3.681 -1.133
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
33.155 3.715 5.134 589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 169.636 213.710 79.652 90.315
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 169.636 213.710 79.652 90.315
Grubun Karı (Zararı)
169.636 213.710 79.652 90.315
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00028300 0,00035600 0,00013300 0,00015000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957974


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.