KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.03.2021 - 21:58
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 0 0 454.843
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 -22.883 386.527 0 0 2.776.590
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.860 -2.211 3.297 0 237.857 -15.640 -196.941 0 0 0 415.313 0 0 446.535
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 -3
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.111 -298.111 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.416 88.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 65.531 415.313 0 0 3.223.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.403.370 9.623.213 20.026.583 5.818.860 7.916.723 13.735.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.083.439 3.203.455 6.286.894 2.323.232 1.845.619 4.168.851
Teminat Mektupları
3.018.639 966.883 3.985.522 2.323.232 597.421 2.920.653
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
56.531 2.735 59.266 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
35.587 1.595 37.182 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.926.521 962.553 3.889.074 2.253.973 590.673 2.844.646
Banka Kredileri
0 4.935 4.935 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 4.935 4.935 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 899.021 899.021 0 529.395 529.395
Belgeli Akreditifler
0 899.021 899.021 0 529.395 529.395
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
64.800 1.332.616 1.397.416 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 407.117 1.249.352
Cayılamaz Taahhütler
1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
245.476 761.018 1.006.494 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
523.552 0 523.552 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
248.307 0 248.307 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
128.070 0 128.070 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
803 0 803 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
87.946 0 87.946 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.085.777 5.658.740 11.744.517 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.085.777 5.658.740 11.744.517 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
578.989 665.488 1.244.477 304.661 385.692 690.353
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
490.494 151.019 641.513 269.820 82.288 352.108
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
88.495 514.469 602.964 34.841 303.404 338.245
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.455.388 3.872.238 8.327.626 1.371.418 4.099.310 5.470.728
Swap Para Alım İşlemleri
5.072 2.396.391 2.401.463 302.466 1.995.428 2.297.894
Swap Para Satım İşlemleri
1.800.566 666.260 2.466.826 854.202 1.487.028 2.341.230
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.339.750 362.252 1.702.002 214.750 201.437 416.187
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.310.000 447.335 1.757.335 0 415.417 415.417
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.051.400 1.121.014 2.172.414 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
278.548 766.568 1.045.116 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
772.852 354.446 1.127.298 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
155.908.228 10.511.468 166.419.696 130.310.798 7.153.814 137.464.612
EMANET KIYMETLER
4.065.770 872.791 4.938.561 3.428.971 384.795 3.813.766
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
90.576 0 90.576 292.114 0 292.114
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.262 536.069 537.331 1.262 149.812 151.074
Tahsile Alınan Çekler
3.892.598 324.468 4.217.066 3.057.250 217.108 3.274.358
Tahsile Alınan Ticari Senetler
81.334 12.254 93.588 78.345 17.875 96.220
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
151.842.458 9.638.677 161.481.135 126.881.827 6.769.019 133.650.846
Menkul Kıymetler
46.294 0 46.294 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
15.555 18.510 34.065 17.677 23.622 41.299
Emtia
0 0 0 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.994 0 3.994 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
151.776.615 9.620.167 161.396.782 126.832.052 6.745.397 133.577.449
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
166.311.598 20.134.681 186.446.279 136.129.658 15.070.537 151.200.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
29.264 -268.752
Alınan Faizler
1.978.058 2.322.722
Ödenen Faizler
-1.447.255 -1.627.002
Alınan Temettüler
43 2.810
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.383 203.245
Elde Edilen Diğer Kazançlar
549.304 328.692
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
306.847 233.855
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-275.329 -253.274
Ödenen Vergiler
-64.678 -108.906
Diğer
-1.169.109 -1.370.894
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.829.934 822.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-64.824 -3.177
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-624.128 147.654
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.764.393 -1.907.255
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-314.827 51.189
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-99.664 85.357
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.037.235 2.594.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
292.052 -102.209
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.368.483 -44.261
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.859.198 553.473
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.959.718 41.428
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.311 -15.731
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21.926 4.791
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.289.187 -2.762
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.535.548 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
878.540 60.918
Diğer
-9.138 -5.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.044.777 192.795
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
437.355 478.962
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.446.228 -253.718
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-35.904 -32.449
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
89.178 25.677
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-56.119 813.373
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.392.265 1.578.892
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.336.146 2.392.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
415.313 386.527
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
31.222 68.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.946 17.578
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.400 18.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.765 -2.491
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.950 3.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-639 -2.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.276 50.738
Yabancı Para Çevrim Farkları
237.857 57.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-18.724 48.699
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-8.450 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-235.613 -55.801
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.206 50
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
446.535 454.843


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.218.061 3.585.041 5.803.102 1.439.051 2.241.196 3.680.247
Nakit ve Nakit Benzerleri
765.911 2.749.175 3.515.086 1.357.826 1.585.123 2.942.949
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 395.819 2.134.344 2.530.163 148.774 1.002.556 1.151.330
Bankalar
V-I-2 100.348 615.744 716.092 250.502 582.567 833.069
Para Piyasalarından Alacaklar
270.133 0 270.133 960.299 0 960.299
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-389 -913 -1.302 -1.749 0 -1.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 65.417 94.676 160.093 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
65.417 8.962 74.379 9 5.162 5.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 85.714 85.714 0 68.940 68.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.296.846 730.543 2.027.389 7.659 571.870 579.529
Devlet Borçlanma Senetleri
1.289.187 675.840 1.965.027 0 529.711 529.711
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 16.885 24.544 7.659 11.804 19.463
Diğer Finansal Varlıklar
0 37.818 37.818 0 30.355 30.355
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 89.887 10.647 100.534 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
89.887 10.647 100.534 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.951.509 1.472.053 17.423.562 10.362.520 1.791.068 12.153.588
Krediler
V-I-6 13.227.115 1.476.442 14.703.557 11.060.767 1.799.808 12.860.575
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 3.612.467 0 3.612.467 173.031 0 173.031
Devlet Borçlanma Senetleri
3.612.467 0 3.612.467 173.031 0 173.031
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-888.073 -4.389 -892.462 -871.278 -8.740 -880.018
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 258.828 0 258.828 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
258.828 0 258.828 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
291.146 890.096 1.181.242 238.122 644.562 882.684
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 291.146 890.096 1.181.242 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
291.146 890.096 1.181.242 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 326.922 122 327.044 312.191 173 312.364
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 15.929 0 15.929 11.325 0 11.325
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.929 0 15.929 11.325 0 11.325
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 50.516 0 50.516 33.142 4.961 38.103
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 251.953 81.897 333.850 221.973 16.981 238.954
VARLIKLAR TOPLAMI
19.364.864 6.029.209 25.394.073 12.858.871 4.698.941 17.557.812
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 9.490.440 7.113.521 16.603.961 8.952.987 4.676.101 13.629.088
ALINAN KREDİLER
V-II-2 101.631 261.877 363.508 57.923 16.510 74.433
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.218.413 0 4.218.413 60.022 0 60.022
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 226.921 0 226.921
Bonolar
0 0 0 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 87.066 84.382 171.448 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
87.066 84.382 171.448 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 80.074 708 80.782 75.720 344 76.064
KARŞILIKLAR
V-II-5 81.295 1.123 82.418 128.479 965 129.444
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
64.245 0 64.245 56.122 0 56.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.050 1.123 18.173 72.357 965 73.322
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 67.350 0 67.350 51.161 0 51.161
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 559.757 23.314 583.071 390.689 70.359 461.048
ÖZKAYNAKLAR
3.173.863 49.259 3.223.122 2.718.582 58.008 2.776.590
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 65.970 8.670 74.640 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 303.634 -39.996 263.638 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.804.000 0 1.804.000 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
116.072 0 116.072 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.776.344 0 1.776.344 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
-88.416 0 -88.416 0 0 0
Kar veya Zarar
400.259 80.585 480.844 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
400.259 15.054 415.313 375.067 11.460 386.527
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.859.889 7.534.184 25.394.073 12.715.584 4.842.228 17.557.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.052.691 2.444.521
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.570.343 2.220.177
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.377 24.263
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 10.918 33.644
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
28.507 88.854
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 418.727 43.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.635 130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
96.322 25.196
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
306.770 18.671
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
15.819 33.586
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.474.036 -1.639.534
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.055.822 -1.595.811
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -11.724 -6.682
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-358.890 -8.995
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.531 -10.179
Kiralama Faiz Giderleri
-16.424 -16.391
Diğer Faiz Giderleri
-18.645 -1.476
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
578.655 804.987
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
126.668 180.447
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.383 203.245
Gayri Nakdi Kredilerden
45.043 51.778
Diğer
V-IV-11 106.340 151.467
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.715 -22.798
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-24.715 -22.798
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 43 2.810
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 76.383 59.901
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.237 2.785
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-11.141 25.212
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
77.287 31.904
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 339.876 222.754
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.121.625 1.270.899
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -230.195 -441.001
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -12.343 -3.168
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-275.329 -253.274
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -175.804 -171.828
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
427.954 401.628
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
68.195 71.265
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 496.149 472.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -80.836 -86.366
Cari Vergi Karşılığı
-43.352 -73.619
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-50.536 -14.318
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13.052 1.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 415.313 386.527
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 415.313 386.527
Grubun Karı (Zararı)
415.313 386.527
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar Zarar 0,00069200 0,00064400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918086


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,95% Hacim : 6.538 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.449
8,2464 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0359 Değişim: 0,09%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
487,91 Değişim: 0,64%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.