KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.08.2020 - 18:46
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 -703 2.117 0 47.954 8.704 -37.249 0 0 0 211.763 232.730 402 233.132
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.827 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -15.210 4.405 0 376.959 -53.241 -116.685 0 1.505.890 -22.883 21.173 2.554.477 3.878 2.558.355
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -185 1.029 0 96.753 -26.057 -87.427 0 0 0 213.710 197.823 686 198.509
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.684 6.401 0 483.548 -50.413 -211.504 0 1.892.417 -22.883 213.710 2.974.413 4.951 2.979.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.451.527 11.030.457 17.481.984 5.828.568 11.827.240 17.655.808
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.716.991 1.911.813 4.628.804 2.310.041 1.855.215 4.165.256
Teminat Mektupları
2.664.533 838.283 3.502.816 2.310.041 587.840 2.897.881
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
56.858 1.916 58.774 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
31.545 1.343 32.888 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.576.130 835.024 3.411.154 2.240.782 581.092 2.821.874
Banka Kredileri
0 7.087 7.087 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 7.087 7.087 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.658 475.304 476.962 0 548.572 548.572
Belgeli Akreditifler
1.658 475.304 476.962 0 548.572 548.572
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
50.800 591.139 641.939 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.015.641 673.215 1.688.856 842.235 563.832 1.406.067
Cayılamaz Taahhütler
1.015.641 374.792 1.390.433 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
199.971 369.787 569.758 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
390.005 5.005 395.010 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
216.473 0 216.473 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
114.497 0 114.497 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
772 0 772 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
93.923 0 93.923 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 298.423 298.423 0 156.715 156.715
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 298.423 298.423 0 156.715 156.715
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 2.718.895 8.445.429 11.164.324 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.718.895 8.445.429 11.164.324 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
234.842 1.126.334 1.361.176 309.206 929.844 1.239.050
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
194.713 484.702 679.415 272.425 354.028 626.453
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
40.129 641.632 681.761 36.781 575.816 612.597
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.963.682 6.597.039 8.560.721 1.389.772 7.299.364 8.689.136
Swap Para Alım İşlemleri
24.004 2.615.184 2.639.188 302.436 2.987.073 3.289.509
Swap Para Satım İşlemleri
289.928 2.339.906 2.629.834 872.586 2.490.589 3.363.175
Swap Faiz Alım İşlemleri
839.750 798.306 1.638.056 214.750 803.861 1.018.611
Swap Faiz Satım İşlemleri
810.000 843.643 1.653.643 0 1.017.841 1.017.841
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
520.371 722.056 1.242.427 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
260.214 357.205 617.419 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
260.157 364.851 625.008 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
258.836.540 9.372.982 268.209.522 238.698.036 7.165.210 245.863.246
EMANET KIYMETLER
103.348.648 692.468 104.041.116 97.930.520 381.108 98.311.628
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.842.176 0 10.842.176 11.120.507 0 11.120.507
Emanete Alınan Menkul Değerler
163.447 437.142 600.589 141.670 145.072 286.742
Tahsile Alınan Çekler
3.154.311 246.690 3.401.001 3.522.226 218.161 3.740.387
Tahsile Alınan Ticari Senetler
89.188.714 1.140 89.189.854 83.146.117 17.875 83.163.992
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 7.496 7.496 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
155.487.892 8.680.514 164.168.406 140.767.516 6.784.102 147.551.618
Menkul Kıymetler
23.651 0 23.651 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
71.947 16.723 88.670 50.519 27.189 77.708
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.175 0 14.175 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
155.368.725 8.663.791 164.032.516 140.684.899 6.756.913 147.441.812
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
265.288.067 20.403.439 285.691.506 244.526.604 18.992.450 263.519.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
125.178 15.915
Alınan Faizler
969.406 1.373.196
Ödenen Faizler
-619.149 -901.083
Alınan Temettüler
117 96
Alınan Ücret ve Komisyonlar
121.857 125.248
Elde Edilen Diğer Kazançlar
233.183 210.728
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
87.939 115.059
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-159.999 -146.821
Ödenen Vergiler
-58.894 -51.926
Diğer
-449.282 -708.582
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.524.494 -251.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-238.855 -672
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-419.908 -155.538
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.176.639 -1.414.892
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-252.365 -256.346
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-21.053 100.359
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.189.426 1.871.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-82.881
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
237.828
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-313.512
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.206.060
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.649.672 -235.706
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.746.923 -18.655
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.527 -12.313
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.825 8.339
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.274.316 -55.172
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.009 42.453
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.475.152 -81.342
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
82.638
Diğer
-3.762 -3.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-31.131 -12.245
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
436.290
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-448.012
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-19.409 -12.245
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
45.934 47.440
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.082.448 -219.166
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.528.049 2.599.313
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.445.601 2.380.147


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
214.396 212.165
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-15.887 20.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
844 1.558
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230 -879
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.318 2.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-244 -437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.731 19.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
96.753 47.954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-33.606 11.498
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-106.818 -46.564
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.940 6.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.509 233.132


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.109.038 3.837.972 5.947.010 1.473.234 3.568.774 5.042.008
Nakit ve Nakit Benzerleri
538.428 2.928.303 3.466.731 1.391.849 2.738.809 4.130.658
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 476.699 1.631.202 2.107.901 148.778 1.002.584 1.151.362
Bankalar
V-I-2 61.786 1.194.540 1.256.326 284.521 1.263.170 1.547.691
Para Piyasalarından Alacaklar
0 104.494 104.494 960.299 473.386 1.433.685
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-57 -1.933 -1.990 -1.749 -331 -2.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 242.742 86.607 329.349 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
242.742 4.809 247.551 9 5.162 5.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 81.798 81.798 0 68.940 68.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.282.136 800.167 2.082.303 7.819 741.518 749.337
Devlet Borçlanma Senetleri
1.274.317 712.023 1.986.340 0 591.404 591.404
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 13.871 21.690 7.819 11.804 19.623
Diğer Finansal Varlıklar
0 74.273 74.273 0 138.310 138.310
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 45.732 22.895 68.627 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
45.732 22.895 68.627 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.491.347 5.190.531 21.681.878 10.858.248 4.035.181 14.893.429
Krediler
V-I-6 12.358.886 4.734.034 17.092.920 11.111.853 3.677.334 14.789.187
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
390.734 0 390.734 453.433 0 453.433
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 4.675.320 477.037 5.152.357 173.031 376.181 549.212
Devlet Borçlanma Senetleri
4.675.320 78.742 4.754.062 173.031 165.760 338.791
Diğer Finansal Varlıklar
0 398.295 398.295 0 210.421 210.421
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-933.593 -20.540 -954.133 -880.069 -18.334 -898.403
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 228.226 0 228.226 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
228.226 0 228.226 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 311.498 4.361 315.859 313.631 3.961 317.592
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 12.907 0 12.907 11.598 0 11.598
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.907 0 12.907 11.598 0 11.598
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 19.227 19.227 0 9.715 9.715
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 41.973 4.070 46.043 33.471 5.426 38.897
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 337.546 85.808 423.354 242.425 36.334 278.759
VARLIKLAR TOPLAMI
19.532.535 9.141.969 28.674.504 13.173.154 7.659.391 20.832.545
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 10.311.429 7.604.932 17.916.361 8.973.593 6.758.131 15.731.724
ALINAN KREDİLER
V-II-2 246.470 675.193 921.663 311.219 374.898 686.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.887.431 759.319 5.646.750 65.831 465.653 531.484
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
290.761 0 290.761 226.921 0 226.921
Bonolar
290.761 0 290.761 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 26.476 64.674 91.150 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
26.476 64.674 91.150 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
129 0 129 233 0 233
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 74.496 4.579 79.075 75.720 3.978 79.698
KARŞILIKLAR
V-II-5 100.776 4.443 105.219 131.739 2.208 133.947
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
57.325 0 57.325 57.890 0 57.890
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
43.451 4.443 47.894 73.849 2.208 76.057
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 46.740 0 46.740 55.008 0 55.008
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 513.528 83.764 597.292 414.518 83.951 498.469
ÖZKAYNAKLAR
2.949.507 29.857 2.979.364 2.722.847 58.008 2.780.855
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.137 6.401 69.538 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 272.044 -50.413 221.631 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.892.417 0 1.892.417 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
116.072 0 116.072 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.776.345 0 1.776.345 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
116.958 73.869 190.827 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
205.373 8.337 213.710 375.067 11.460 386.527
Azınlık Payları
4.951 0 4.951 4.265 0 4.265
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.447.743 9.226.761 28.674.504 13.030.729 7.801.816 20.832.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
994.620 1.416.430 517.293 738.247
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 781.855 1.231.958 381.330 651.103
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.522 15.981 0 8.254
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 9.362 17.384 1.685 9.748
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.346 36.868 1.939 13.065
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 128.512 34.883 112.165 17.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.041 151 3.474 64
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
30.272 16.868 24.778 8.695
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
94.199 17.864 83.913 8.786
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
48.023 79.356 20.174 38.532
FAİZ GİDERLERİ (-)
-610.376 -919.047 -334.957 -492.905
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -478.756 -866.392 -231.336 -463.292
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -17.200 -29.509 -7.994 -15.796
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-82.664 -13.279 -80.263 -8.202
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -11.466 0 -5.327 0
Kiralama Faiz Giderleri
-8.525 -8.243 -4.167 -4.716
Diğer Faiz Giderleri
-11.765 -1.624 -5.870 -899
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
384.244 497.383 182.336 245.342
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
110.070 112.685 39.762 54.297
Alınan Ücret ve Komisyonlar
121.857 125.248 45.075 60.863
Gayri Nakdi Kredilerden
21.110 27.726 10.363 14.494
Diğer
V-IV-11 100.747 97.522 34.712 46.369
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.787 -12.563 -5.313 -6.566
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-11.787 -12.563 -5.313 -6.566
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 117 96 104 80
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 38.960 17.417 13.158 -48
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.322 1.639 6.122 1.405
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
18.735 -24.856 -20.684 -34.622
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9.903 40.634 27.720 33.169
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 187.071 174.534 68.424 72.807
FAALİYET BRÜT KÂRI
720.462 802.115 303.784 372.478
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -171.899 -282.060 -67.514 -119.841
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -2.439 -17.773 -1.753 -10.373
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-159.999 -146.821 -77.053 -72.923
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -121.679 -90.840 -49.305 -43.074
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
264.446 264.621 108.159 126.267
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 264.446 264.621 108.159 126.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -50.050 -52.456 -17.457 -22.725
Cari Vergi Karşılığı
-31.161 -41.818 -20.121 -34.747
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
3.796 7.782 300 7.421
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-22.685 -18.420 2.364 4.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 214.396 212.165 90.702 103.542
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 214.396 212.165 90.702 103.542
Grubun Karı (Zararı)
213.710 211.763 90.315 103.334
Azınlık Payları Karı (Zararı)
686 402 387 208
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar 0,00357000 0,00354000 0,00151000 0,00173000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870954


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,59% Hacim : 11.859 Mio.TL Son veri saati : 15:16
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3377 Değişim: 0,31%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1905 Değişim: 0,80%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,64 Değişim: 0,54%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.