KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.08.2020 - 22:04
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 -703 2.117 0 47.954 8.704 -37.249 0 0 0 211.763 0 0 232.730
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -15.210 4.405 0 376.959 -53.241 -116.685 0 1.505.890 -22.883 211.763 0 0 2.554.477
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -185 1.029 0 96.753 -26.057 -87.427 0 0 0 213.710 0 0 197.823
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.684 6.401 0 483.548 -50.413 -211.504 0 1.892.417 -22.883 213.710 0 0 2.974.413


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.437.814 6.222.109 12.659.923 5.818.860 7.916.723 13.735.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.730.189 1.912.645 4.642.834 2.323.232 1.845.619 4.168.851
Teminat Mektupları
2.677.731 851.461 3.529.192 2.323.232 597.421 2.920.653
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
56.858 1.916 58.774 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
31.545 1.343 32.888 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.589.328 848.202 3.437.530 2.253.973 590.673 2.844.646
Banka Kredileri
0 7.087 7.087 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 7.087 7.087 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.658 462.958 464.616 0 529.395 529.395
Belgeli Akreditifler
1.658 462.958 464.616 0 529.395 529.395
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
50.800 591.139 641.939 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.015.641 374.792 1.390.433 842.235 407.117 1.249.352
Cayılamaz Taahhütler
1.015.641 374.792 1.390.433 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
199.971 369.787 569.758 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
390.005 5.005 395.010 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
216.473 0 216.473 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
114.497 0 114.497 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
772 0 772 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
93.923 0 93.923 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.691.984 3.934.672 6.626.656 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.691.984 3.934.672 6.626.656 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
233.904 337.443 571.347 304.661 385.692 690.353
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
194.244 90.261 284.505 269.820 82.288 352.108
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
39.660 247.182 286.842 34.841 303.404 338.245
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.937.709 2.875.173 4.812.882 1.371.418 4.099.310 5.470.728
Swap Para Alım İşlemleri
24.004 1.214.439 1.238.443 302.466 1.995.428 2.297.894
Swap Para Satım İşlemleri
263.955 947.159 1.211.114 854.202 1.487.028 2.341.230
Swap Faiz Alım İşlemleri
839.750 334.119 1.173.869 214.750 201.437 416.187
Swap Faiz Satım İşlemleri
810.000 379.456 1.189.456 0 415.417 415.417
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
520.371 722.056 1.242.427 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
260.214 357.205 617.419 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
260.157 364.851 625.008 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
141.716.935 9.367.986 151.084.921 130.310.798 7.153.814 137.464.612
EMANET KIYMETLER
3.119.740 701.156 3.820.896 3.428.971 384.795 3.813.766
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
293.015 0 293.015 292.114 0 292.114
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.262 446.716 447.978 1.262 149.812 151.074
Tahsile Alınan Çekler
2.757.985 245.804 3.003.789 3.057.250 217.108 3.274.358
Tahsile Alınan Ticari Senetler
67.478 8.636 76.114 78.345 17.875 96.220
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
138.597.195 8.666.830 147.264.025 126.881.827 6.769.019 133.650.846
Menkul Kıymetler
23.651 0 23.651 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
14.249 16.723 30.972 17.677 23.622 41.299
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.175 0 14.175 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
138.535.726 8.650.107 147.185.833 126.832.052 6.745.397 133.577.449
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
148.154.749 15.590.095 163.744.844 136.129.658 15.070.537 151.200.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.940 -239.809
Alınan Faizler
871.156 1.160.572
Ödenen Faizler
-575.247 -852.008
Alınan Temettüler
28 27
Alınan Ücret ve Komisyonlar
80.586 93.257
Elde Edilen Diğer Kazançlar
252.058 211.408
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
87.939 115.059
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-135.114 -124.307
Ödenen Vergiler
-48.900 -40.297
Diğer
-516.566 -803.520
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.065.961 72.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-238.855 -672
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-456.355 -89.163
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.100.575 -1.193.914
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-261.737 -54.188
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-19.879 112.612
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.801.328 1.559.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
223.667 -108.611
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.118.367 -152.689
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.081.901 -166.965
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.717.596 52.074
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
1.827 -12.313
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.791 8.339
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.274.317 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.446.454 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 60.109
Diğer
-3.443 -4.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-9.844 -12.245
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
436.290 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-427.662 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-18.472 -12.245
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
25.677 47.440
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-619.862 -79.696
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.392.266 1.578.892
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.772.404 1.499.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
213.710 211.763
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-15.887 20.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
844 1.558
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230 -879
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.318 2.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-244 -437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.731 19.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
96.753 47.954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-33.606 11.498
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-106.818 -46.564
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.940 6.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.823 232.730


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.047.451 3.033.569 5.081.020 1.439.051 2.241.196 3.680.247
Nakit ve Nakit Benzerleri
477.001 2.300.896 2.777.897 1.357.826 1.585.123 2.942.949
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 476.694 1.631.126 2.107.820 148.774 1.002.556 1.151.330
Bankalar
V-I-2 364 671.283 671.647 250.502 582.567 833.069
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 960.299 0 960.299
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-57 -1.513 -1.570 -1.749 0 -1.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 242.742 86.607 329.349 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
242.742 4.809 247.551 9 4.770 4.779
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 81.798 81.798 0 69.332 69.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.281.976 631.373 1.913.349 7.659 571.870 579.529
Devlet Borçlanma Senetleri
1.274.317 582.808 1.857.125 0 529.711 529.711
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 13.871 21.530 7.659 11.804 19.463
Diğer Finansal Varlıklar
0 34.694 34.694 0 30.355 30.355
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 45.732 14.693 60.425 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
45.732 14.693 60.425 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.036.258 1.782.187 17.818.445 10.362.520 1.791.068 12.153.588
Krediler
V-I-6 12.285.784 1.790.207 14.075.991 11.060.767 1.799.808 12.860.575
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 4.675.320 0 4.675.320 173.031 0 173.031
Devlet Borçlanma Senetleri
4.675.320 0 4.675.320 173.031 0 173.031
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-924.846 -8.020 -932.866 -871.278 -8.740 -880.018
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 228.226 0 228.226 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
228.226 0 228.226 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
263.995 735.882 999.877 238.122 644.562 882.684
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 263.995 735.882 999.877 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
263.995 735.882 999.877 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 310.053 153 310.206 312.191 173 312.364
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 12.662 0 12.662 11.325 0 11.325
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.662 0 12.662 11.325 0 11.325
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 41.660 0 41.660 38.103 0 38.103
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 321.194 62.561 383.755 221.973 16.981 238.954
VARLIKLAR TOPLAMI
19.261.499 5.614.352 24.875.851 12.863.832 4.693.980 17.557.812
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 10.262.265 5.165.000 15.427.265 8.952.987 4.676.101 13.629.088
ALINAN KREDİLER
V-II-2 58.372 238.921 297.293 57.923 16.510 74.433
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.887.431 177.712 5.065.143 60.022 0 60.022
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
290.761 0 290.761 226.921 0 226.921
Bonolar
290.761 0 290.761 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 26.476 16.920 43.396 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
26.476 16.920 43.396 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 73.347 525 73.872 75.720 344 76.064
KARŞILIKLAR
V-II-5 98.478 732 99.210 128.479 965 129.444
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
55.382 0 55.382 56.122 0 56.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
43.096 732 43.828 72.357 965 73.322
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 42.239 0 42.239 51.161 0 51.161
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 494.196 68.063 562.259 390.689 70.359 461.048
ÖZKAYNAKLAR
2.944.556 29.857 2.974.413 2.718.582 58.008 2.776.590
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.137 6.401 69.538 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 272.044 -50.413 221.631 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.892.417 0 1.892.417 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
116.072 0 116.072 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.776.345 0 1.776.345 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
116.958 73.869 190.827 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
205.373 8.337 213.710 375.067 11.460 386.527
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.178.121 5.697.730 24.875.851 12.715.584 4.842.228 17.557.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
892.058 1.282.215 467.123 669.425
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 730.205 1.177.247 355.388 622.279
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.522 15.981 0 8.254
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 8.403 14.632 1.100 8.103
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
24.558 34.435 1.608 11.881
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 118.382 22.753 106.496 11.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.774 50 3.333 30
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29.067 12.235 24.151 6.212
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
85.541 10.468 79.012 4.813
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.988 17.167 2.531 7.853
FAİZ GİDERLERİ (-)
-583.973 -870.496 -322.688 -467.495
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -471.218 -852.801 -227.669 -456.756
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -4.383 -2.604 -2.497 -1.475
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-78.221 -6.511 -78.033 -4.364
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.466 0 -5.327 0
Kiralama Faiz Giderleri
-8.525 -8.243 -4.167 -4.716
Diğer Faiz Giderleri
-10.160 -337 -4.995 -184
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
308.085 411.719 144.435 201.930
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
70.259 84.078 28.337 43.788
Alınan Ücret ve Komisyonlar
80.586 93.257 33.153 48.687
Gayri Nakdi Kredilerden
21.154 27.693 10.385 14.491
Diğer
V-IV-11 59.432 65.564 22.768 34.196
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.327 -9.179 -4.816 -4.899
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-10.327 -9.179 -4.816 -4.899
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 28 27 15 11
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 50.483 39.448 18.973 14.873
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.494 1.080 6.112 914
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
30.086 -2.257 -14.859 -19.198
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9.903 40.625 27.720 33.157
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 187.863 164.660 68.877 62.482
FAALİYET BRÜT KÂRI
616.718 699.932 260.637 323.084
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -169.852 -275.664 -66.257 -114.547
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -2.439 -17.773 -1.753 -10.373
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-135.114 -124.307 -64.929 -61.987
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -90.007 -67.110 -41.509 -34.412
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
219.306 215.078 86.189 101.765
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
34.326 38.234 16.487 18.699
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 253.632 253.312 102.676 120.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -39.922 -41.549 -12.361 -17.130
Cari Vergi Karşılığı
-21.005 -30.967 -11.817 -28.988
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
3.715 7.514 589 7.204
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-22.632 -18.096 -1.133 4.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 213.710 211.763 90.315 103.334
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 213.710 211.763 90.315 103.334
Grubun Karı (Zararı)
213.710 211.763 90.315 103.334
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar 0,00356000 0,00353000 0,00150000 0,00172000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868485


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.