KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.06.2020 - 18:02
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 -80 1.251 0 18.608 -12.073 -14.468 0 0 0 108.429 101.811 194 102.005
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.827 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.587 3.539 0 347.613 -74.018 -93.904 0 1.517.585 -34.578 108.429 2.423.558 3.670 2.427.228
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 62.127 299 62.426
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 794.821 -16.785 4.639 0 438.634 -85.956 -174.565 0 1.505.890 363.644 123.395 2.838.717 4.564 2.843.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.383.199 11.485.764 16.868.963 5.828.568 11.827.240 17.655.808
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.261.514 1.796.697 4.058.211 2.310.041 1.855.215 4.165.256
Teminat Mektupları
2.261.514 581.294 2.842.808 2.310.041 587.840 2.897.881
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
46.764 1.839 48.603 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
25.675 1.731 27.406 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.189.075 577.724 2.766.799 2.240.782 581.092 2.821.874
Banka Kredileri
0 1.911 1.911 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 1.911 1.911 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 528.963 528.963 0 548.572 548.572
Belgeli Akreditifler
0 528.963 528.963 0 548.572 548.572
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 684.529 684.529 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 988.870 407.535 1.396.405 842.235 563.832 1.406.067
Cayılamaz Taahhütler
988.870 321.738 1.310.608 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
212.019 317.034 529.053 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
344.696 4.704 349.400 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
230.826 0 230.826 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
104.334 0 104.334 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
755 0 755 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
96.240 0 96.240 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 85.797 85.797 0 156.715 156.715
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 85.797 85.797 0 156.715 156.715
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 2.132.815 9.281.532 11.414.347 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.132.815 9.281.532 11.414.347 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
216.307 734.484 950.791 309.206 929.844 1.239.050
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
167.036 305.008 472.044 272.425 354.028 626.453
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
49.271 429.476 478.747 36.781 575.816 612.597
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.062.623 7.446.665 8.509.288 1.389.772 7.299.364 8.689.136
Swap Para Alım İşlemleri
33.000 3.007.776 3.040.776 302.436 2.987.073 3.289.509
Swap Para Satım İşlemleri
379.873 2.663.970 3.043.843 872.586 2.490.589 3.363.175
Swap Faiz Alım İşlemleri
339.750 869.175 1.208.925 214.750 803.861 1.018.611
Swap Faiz Satım İşlemleri
310.000 905.744 1.215.744 0 1.017.841 1.017.841
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
853.885 1.100.383 1.954.268 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
428.273 548.666 976.939 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
425.612 551.717 977.329 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
256.369.173 8.176.656 264.545.829 238.698.036 7.165.210 245.863.246
EMANET KIYMETLER
109.621.268 573.172 110.194.440 97.930.520 381.108 98.311.628
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.941.889 0 10.941.889 11.120.507 0 11.120.507
Emanete Alınan Menkul Değerler
528.779 296.439 825.218 141.670 145.072 286.742
Tahsile Alınan Çekler
3.694.831 266.277 3.961.108 3.522.226 218.161 3.740.387
Tahsile Alınan Ticari Senetler
94.455.769 10.456 94.466.225 83.146.117 17.875 83.163.992
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
146.747.905 7.603.484 154.351.389 140.767.516 6.784.102 147.551.618
Menkul Kıymetler
7.975 0 7.975 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
73.824 6.680 80.504 50.519 27.189 77.708
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.175 0 14.175 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
146.642.537 7.596.804 154.239.341 140.684.899 6.756.913 147.441.812
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
261.752.372 19.662.420 281.414.792 244.526.604 18.992.450 263.519.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
233.104 -149.214
Alınan Faizler
507.989 450.506
Ödenen Faizler
-251.218 -387.038
Alınan Temettüler
13 16
Alınan Ücret ve Komisyonlar
76.782 64.385
Elde Edilen Diğer Kazançlar
154.263 110.794
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
62.714 56.671
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-82.946 -73.898
Ödenen Vergiler
-45.530 -62.398
Diğer
V-VI-1 -188.963 -308.252
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
168.692 137.214
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-64.569 2.959
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-428.934 -45.349
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-454.000 -155.435
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
V-VI-1 -162.871 -89.297
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
358.842 99.759
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.023.380 541.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
992 -142.060
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-1 -104.148 -74.800
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
401.796 -12.000
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-807.082 -166.009
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.791 -106.112
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
103.553 3.926
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-267.356 -15.880
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.009 30.511
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-657.839 -76.432
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
212 0
Diğer
-1.870 -2.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-242.975 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-129.260 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-113.715 0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1 41.861 72.127
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-606.400 -105.882
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.528.049 2.599.313
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.921.649 2.493.431


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.694 108.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-61.268 -6.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.019 1.315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-357 -100
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-940 1.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
278 -348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-60.249 -7.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.839 18.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-79.423 -15.403
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-8.355 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-52.666 -18.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.356 6.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.426 102.005


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
882.526 4.285.866 5.168.392 1.473.234 3.568.774 5.042.008
Nakit ve Nakit Benzerleri
763.187 3.189.560 3.952.747 1.391.849 2.738.809 4.130.658
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 530.247 1.608.015 2.138.262 148.778 1.002.584 1.151.362
Bankalar
V-I-2 193.699 1.099.384 1.293.083 284.521 1.263.170 1.547.691
Para Piyasalarından Alacaklar
40.010 483.991 524.001 960.299 473.386 1.433.685
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-769 -1.830 -2.599 -1.749 -331 -2.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 63.554 84.623 148.177 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
63.554 6.302 69.856 9 5.162 5.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 78.321 78.321 0 68.940 68.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.819 973.544 981.363 7.819 741.518 749.337
Devlet Borçlanma Senetleri
0 841.441 841.441 0 591.404 591.404
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 11.385 19.204 7.819 11.804 19.623
Diğer Finansal Varlıklar
0 120.718 120.718 0 138.310 138.310
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 47.966 38.139 86.105 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
47.966 38.139 86.105 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.505.845 4.537.771 16.043.616 10.858.248 4.035.181 14.893.429
Krediler
V-I-6 11.154.068 4.081.618 15.235.686 11.111.853 3.677.334 14.789.187
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
483.970 0 483.970 453.433 0 453.433
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 759.219 476.505 1.235.724 173.031 376.181 549.212
Devlet Borçlanma Senetleri
759.219 219.227 978.446 173.031 165.760 338.791
Diğer Finansal Varlıklar
0 257.278 257.278 0 210.421 210.421
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-891.412 -20.352 -911.764 -880.069 -18.334 -898.403
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 234.929 0 234.929 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
234.929 0 234.929 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 311.905 4.486 316.391 313.631 3.961 317.592
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 12.105 0 12.105 11.598 0 11.598
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.105 0 12.105 11.598 0 11.598
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 19.263 19.263 0 9.715 9.715
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 45.657 6.163 51.820 33.471 5.426 38.897
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 253.569 47.336 300.905 242.425 36.334 278.759
VARLIKLAR TOPLAMI
13.246.536 8.900.885 22.147.421 13.173.154 7.659.391 20.832.545
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 9.040.999 8.088.928 17.129.927 8.973.593 6.758.131 15.731.724
ALINAN KREDİLER
V-II-2 342.524 343.517 686.041 311.219 374.898 686.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.109 537.807 540.916 65.831 465.653 531.484
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
139.213 0 139.213 226.921 0 226.921
Bonolar
139.213 0 139.213 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 31.587 75.214 106.801 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
31.587 64.364 95.951 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 10.850 10.850 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
129 0 129 233 0 233
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 74.758 4.575 79.333 75.720 3.978 79.698
KARŞILIKLAR
V-II-5 120.133 3.984 124.117 131.739 2.208 133.947
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
50.903 0 50.903 57.890 0 57.890
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
69.230 3.984 73.214 73.849 2.208 76.057
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 46.503 0 46.503 55.008 0 55.008
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 390.315 60.845 451.160 414.518 83.951 498.469
ÖZKAYNAKLAR
2.842.789 492 2.843.281 2.722.847 58.008 2.780.855
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.036 4.639 67.675 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 264.069 -85.956 178.113 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
405.230 81.809 487.039 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
286.652 76.992 363.644 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
118.578 4.817 123.395 375.067 11.460 386.527
Azınlık Payları
4.564 0 4.564 4.265 0 4.265
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.032.059 9.115.362 22.147.421 13.030.729 7.801.816 20.832.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
477.327 678.183
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 400.525 580.855
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.522 7.727
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 7.677 7.636
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.407 23.803
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 16.347 17.338
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
567 87
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.494 8.173
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.286 9.078
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
27.849 40.824
FAİZ GİDERLERİ (-)
-275.419 -426.142
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -247.420 -403.100
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -9.206 -13.713
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.401 -5.077
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -6.139 -3.527
Kiralama Faiz Giderleri
-4.358 0
Diğer Faiz Giderleri
-5.895 -725
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
201.908 252.041
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
70.308 58.388
Alınan Ücret ve Komisyonlar
76.782 64.385
Gayri Nakdi Kredilerden
10.747 13.232
Diğer
V-IV-11 66.035 51.153
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.474 -5.997
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-6.474 -5.997
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 13 16
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 25.802 17.465
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.200 234
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
39.419 9.766
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-17.817 7.465
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 118.647 101.727
FAALİYET BRÜT KÂRI
416.678 429.637
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -104.385 -162.219
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -686 -1.769
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-82.946 -73.898
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -72.374 -53.397
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
156.287 138.354
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 156.287 138.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -32.593 -29.731
Cari Vergi Karşılığı
-11.040 -7.071
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
3.496 361
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-25.049 -23.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 123.694 108.623
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 123.694 108.623
Grubun Karı (Zararı)
123.395 108.429
Azınlık Payları Karı (Zararı)
299 194
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00181000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851661


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.