KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.03.2020 - 16:42
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 72 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -9 -8.067 1.134 0 134.282 -51.445 -79.685 0 0 0 308.530 295.883 654 296.537
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 -35.327 308.530 2.320.998 3.476 2.324.474
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 454.843 789 455.632
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 -22.883 386.527 2.776.590 4.265 2.780.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.828.568 11.827.240 17.655.808 3.342.205 7.599.954 10.942.159
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.310.041 1.855.215 4.165.256 2.462.574 1.244.691 3.707.265
Teminat Mektupları
2.310.041 587.840 2.897.881 2.460.574 462.782 2.923.356
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.246 5.582 49.828 47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
25.013 1.166 26.179 35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.240.782 581.092 2.821.874 2.377.367 454.745 2.832.112
Banka Kredileri
0 1.678 1.678 0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 1.678 1.678 0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 548.572 548.572 0 457.186 457.186
Belgeli Akreditifler
0 548.572 548.572 0 457.186 457.186
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 717.125 717.125 2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 842.235 563.832 1.406.067 509.656 54.817 564.473
Cayılamaz Taahhütler
842.235 407.117 1.249.352 509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
149.203 401.541 550.744 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
275.178 5.576 280.754 118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
213.605 0 213.605 188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
89.631 0 89.631 116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
739 0 739 706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
113.879 0 113.879 85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
140.767.516 6.784.102 147.551.618 119.102.277 5.251.204 124.353.481
Menkul Kıymetler
8.423 0 8.423 3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
50.519 27.189 77.708 43.284 19.956 63.240
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 189.869 0 189.869
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
140.684.899 6.756.913 147.441.812 118.842.147 5.231.248 124.073.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
244.526.604 18.992.450 263.519.054 217.127.821 13.091.415 230.219.236


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.811 -39.344
Alınan Faizler
2.578.892 2.293.301
Ödenen Faizler
-1.708.085 -1.589.981
Alınan Temettüler
2.879 181
Alınan Ücret ve Komisyonlar
256.886 224.875
Elde Edilen Diğer Kazançlar
253.046 292.944
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
233.855 185.576
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-297.273 -258.766
Ödenen Vergiler
-130.397 -83.201
Diğer
V-VI-1 -1.185.992 -1.104.273
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
572.742 801.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.177 108.396
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
28.965 698.383
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.897.290 1.170.252
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
V-VI-1 -152.482 -161.262
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
78.354 -222.763
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.774.958 -288.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-39.372 -84.185
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-1 -217.214 -418.869
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
576.553 761.741
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
134.885 81.790
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.001 -2.241
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.825 4.978
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-117.805 -49.103
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
232.242 166.777
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-82.957 -89.952
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
127.369 57.198
Diğer
-5.788 -5.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
191.346 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
478.962 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-253.718 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-33.898 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1 25.952 86.745
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
928.736 930.276
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.599.313 1.669.037
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.528.049 2.599.313


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
387.316 309.184
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
68.316 -12.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.578 -15.799
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.319 -9.851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.491 -10.086
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.953 1.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.203 2.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.738 3.152
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.790 134.282
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
48.699 -60.746
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-55.801 -99.607
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50 29.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
455.632 296.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.473.234 3.568.774 5.042.008 568.702 3.523.032 4.091.734
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.391.849 2.738.809 4.130.658 558.543 2.682.711 3.241.254
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 148.778 1.002.584 1.151.362 329.581 1.130.298 1.459.879
Bankalar
V-I-2 284.521 1.263.170 1.547.691 29.442 1.479.340 1.508.782
Para Piyasalarından Alacaklar
960.299 473.386 1.433.685 200.137 73.199 273.336
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.749 -331 -2.080 -617 -126 -743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 9 74.102 74.111 96 69.640 69.736
Devlet Borçlanma Senetleri
9 5.162 5.171 96 1.537 1.633
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 68.940 68.940 0 68.103 68.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.819 741.518 749.337 5.057 751.737 756.794
Devlet Borçlanma Senetleri
0 591.404 591.404 0 532.225 532.225
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 11.804 19.623 5.057 7.289 12.346
Diğer Finansal Varlıklar
0 138.310 138.310 0 212.223 212.223
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 73.557 14.345 87.902 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
73.557 14.345 87.902 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.858.248 4.035.181 14.893.429 9.372.276 3.167.202 12.539.478
Krediler
V-I-6 11.111.853 3.677.334 14.789.187 9.343.521 2.859.711 12.203.232
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
V-I-8 453.433 0 453.433 372.373 0 372.373
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 173.031 376.181 549.212 233.330 330.712 564.042
Devlet Borçlanma Senetleri
173.031 165.760 338.791 233.330 56.315 289.645
Diğer Finansal Varlıklar
0 210.421 210.421 0 274.397 274.397
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-880.069 -18.334 -898.403 -576.948 -23.221 -600.169
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-17 240.547 0 240.547 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
240.547 0 240.547 200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 313.631 3.961 317.592 201.825 255 202.080
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 11.598 0 11.598 9.746 46 9.792
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.598 0 11.598 9.746 46 9.792
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 9.715 9.715 0 1.202 1.202
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 33.471 5.426 38.897 36.432 17.405 53.837
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-18 242.425 36.334 278.759 379.851 27.297 407.148
VARLIKLAR TOPLAMI
13.173.154 7.659.391 20.832.545 10.768.895 6.736.439 17.505.334
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 8.973.593 6.758.131 15.731.724 7.111.092 5.759.395 12.870.487
ALINAN KREDİLER
V-II-2 311.219 374.898 686.117 251.910 471.026 722.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
65.831 465.653 531.484 20.011 698.326 718.337
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
226.921 0 226.921 0 0 0
Bonolar
226.921 0 226.921 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 53.100 54.989 108.089 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
53.100 54.989 108.089 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
233 0 233 883 0 883
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 75.720 3.978 79.698 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 131.739 2.208 133.947 113.725 1.733 115.458
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
57.890 0 57.890 45.156 718 45.874
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
73.849 2.208 76.057 68.569 1.015 69.584
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 55.008 0 55.008 75.346 0 75.346
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 414.518 83.951 498.469 608.841 35.244 644.085
ÖZKAYNAKLAR
2.722.847 58.008 2.780.855 2.318.598 5.876 2.324.474
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.322 5.372 68.694 48.828 2.288 51.116
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 262.718 -24.356 238.362 249.568 -61.944 187.624
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
286.652 76.992 363.644 207.671 65.532 273.203
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
375.067 11.460 386.527 296.836 11.694 308.530
Azınlık Payları
4.265 0 4.265 3.476 0 3.476
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.030.729 7.801.816 20.832.545 10.508.461 6.996.873 17.505.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.700.047 2.524.954
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 2.325.378 2.267.327
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
24.263 31.437
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 37.722 17.445
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
93.286 11.446
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 67.427 71.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
371 6.401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.755 33.433
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
33.301 32.137
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
151.971 125.328
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.723.463 -1.632.114
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.619.271 -1.542.630
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -52.847 -69.046
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20.875 -18.138
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -10.179 0
Kiralama Faiz Giderleri
-16.391 0
Diğer Faiz Giderleri
-3.900 -2.300
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
976.584 892.840
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
227.455 190.977
Alınan Ücret ve Komisyonlar
256.886 224.875
Gayri Nakdi Kredilerden
51.769 42.831
Diğer
V-IV-11 205.117 182.044
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.431 -33.898
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-29.431 -33.898
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 2.879 181
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 17.194 -9.275
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.399 1.488
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-20.118 75.426
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
31.913 -86.189
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 227.296 210.814
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.451.408 1.285.537
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -446.743 -414.776
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -3.168 -56.663
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-297.273 -258.766
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -209.730 -146.882
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
494.494 408.450
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 494.494 408.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -107.178 -99.266
Cari Vergi Karşılığı
-94.391 -55.998
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.892 49.432
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-14.679 -92.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 387.316 309.184
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 387.316 309.184
Grubun Karı (Zararı)
386.527 308.530
Azınlık Payları Karı (Zararı)
789 654
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) III-XXV 0,00646000 0,00515000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832131


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.174 Değişim: -0,06% Hacim : 85.386 Mio.TL Son veri saati : 15:11
Düşük 9.111 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,1855 Değişim: 0,13%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7634 Değişim: -0,13%
Düşük 33,6740 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.034,09 Değişim: 0,05%
Düşük 2.026,25 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.