KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

23.08.2019 - 17:45
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.624 941 0 72.986 -45.706 -30.617 0 0 0 182.104 174.084 399 174.483
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -12.064 2.095 0 267.709 -56.206 -30.368 0 1.209.055 -35.327 182.104 2.199.199 3.221 2.202.420
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 -703 2.117 0 47.954 8.704 -37.249 0 0 0 211.763 232.730 402 233.132
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -15.210 4.405 0 376.959 53.241 -116.685 0 1.505.890 -22.883 211.763 2.554.477 3.878 2.558.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.899.736 10.992.581 16.892.317 3.342.205 7.599.954 10.942.159
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.600.410 1.821.406 4.421.816 2.462.574 1.244.691 3.707.265
Teminat Mektupları
2.597.693 606.180 3.203.873 2.460.574 462.782 2.923.356
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
58.106 6.001 64.107 47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
33.285 1.147 34.432 35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.506.302 599.032 3.105.334 2.377.367 454.745 2.832.112
Banka Kredileri
0 3.762 3.762 0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 3.762 3.762 0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 602.847 602.847 0 457.186 457.186
Belgeli Akreditifler
0 602.847 602.847 0 457.186 457.186
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.717 601.529 604.246 2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 7.088 7.088 0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 655.907 167.055 822.962 509.656 54.817 564.473
Cayılamaz Taahhütler
655.907 108.139 764.046 509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
28.405 108.139 136.544 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
169.706 0 169.706 118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
244.039 0 244.039 188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
113.854 0 113.854 116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
712 0 712 706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
99.191 0 99.191 85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 58.916 58.916 0 54.817 54.817
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 58.916 58.916 0 54.817 54.817
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.643.419 9.004.120 11.647.539 369.975 6.300.446 6.670.421
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.643.419 9.004.120 11.647.539 369.975 6.300.446 6.670.421
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
323.412 855.173 1.178.585 136.955 663.305 800.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
298.178 302.704 600.882 80.475 320.941 401.416
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
25.234 552.469 577.703 56.480 342.364 398.844
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.782.493 7.582.567 9.365.060 38.340 5.432.051 5.470.391
Swap Para Alım İşlemleri
663.505 3.363.455 4.026.960 0 2.133.435 2.133.435
Swap Para Satım İşlemleri
1.118.988 2.971.904 4.090.892 38.340 2.117.668 2.156.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 623.604 623.604 0 590.474 590.474
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 623.604 623.604 0 590.474 590.474
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
537.514 566.380 1.103.894 194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
258.723 283.188 541.911 47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
278.791 283.192 561.983 147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
222.422.737 6.423.427 228.846.164 213.785.616 5.491.461 219.277.077
EMANET KIYMETLER
91.140.248 288.365 91.428.613 94.683.339 240.257 94.923.596
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.599.048 0 10.599.048 14.503.505 0 14.503.505
Emanete Alınan Menkul Değerler
276.401 80.765 357.166 2.819 38.581 41.400
Tahsile Alınan Çekler
3.048.801 184.359 3.233.160 3.254.929 183.333 3.438.262
Tahsile Alınan Ticari Senetler
77.215.998 23.241 77.239.239 76.922.086 18.343 76.940.429
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
131.282.489 6.135.062 137.417.551 119.102.277 5.251.204 124.353.481
Menkul Kıymetler
1.437 0 1.437 3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
61.925 20.546 82.471 43.284 19.956 63.240
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 189.869 0 189.869
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
131.195.452 6.114.516 137.309.968 118.842.147 5.231.248 124.073.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
228.322.473 17.416.008 245.738.481 217.127.821 13.091.415 230.219.236


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.915 -210.789
Alınan Faizler
1.373.196 939.634
Ödenen Faizler
-901.083 -675.740
Alınan Temettüler
96 12
Alınan Ücret ve Komisyonlar
125.248 105.182
Elde Edilen Diğer Kazançlar
210.728 150.469
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
115.059 85.825
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-146.821 -139.897
Ödenen Vergiler
-51.926 -64.182
Diğer
-708.582 -612.092
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-251.621 101.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-672 53.842
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-155.538 -211.845
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.414.892 -71.747
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-256.346 -140.982
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
100.359 40.132
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.871.861 467.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-82.881 210.133
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-313.512 -245.825
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-235.706 -109.549
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.655 -4.375
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.313 -142.537
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.339 5.470
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-55.172 -8.494
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
42.453 181.598
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-81.342 -45.403
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
82.638 6.860
Diğer
-3.258 -1.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-12.245 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.245 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
47.440 125.194
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-219.166 11.270
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.599.313 1.669.037
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.380.147 1.680.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
212.165 182.503
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
20.967 -8.020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.558 -4.683
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
160 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-879 -7.029
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.714 1.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-437 1.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.409 -3.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
47.954 72.986
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.498 -59.586
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-46.564 -38.271
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.521 21.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
233.132 174.483


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
571.487 3.545.127 4.116.614 568.702 3.523.032 4.091.734
Nakit ve Nakit Benzerleri
534.140 2.640.436 3.174.576 558.543 2.682.711 3.241.254
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 267.019 1.305.509 1.572.528 329.581 1.130.298 1.459.879
Bankalar
V-I-2 169.140 1.132.619 1.301.759 29.442 1.479.340 1.508.782
Para Piyasalarından Alacaklar
100.205 202.501 302.706 200.137 73.199 273.336
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.224 -193 -2.417 -617 -126 -743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 78 73.437 73.515 96 69.640 69.736
Devlet Borçlanma Senetleri
78 2.321 2.399 96 1.537 1.633
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 71.116 71.116 0 68.103 68.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 5.057 815.461 820.518 5.057 751.737 756.794
Devlet Borçlanma Senetleri
0 590.198 590.198 0 532.225 532.225
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.057 10.421 15.478 5.057 7.289 12.346
Diğer Finansal Varlıklar
0 214.842 214.842 0 212.223 212.223
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 32.212 15.793 48.005 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
32.212 15.793 48.005 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.640.830 3.672.769 14.313.599 9.372.276 3.167.202 12.539.478
Krediler
V-I-6 10.788.483 3.283.067 14.071.550 9.343.521 2.859.711 12.203.232
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
V-I-8 424.244 0 424.244 372.373 0 372.373
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 172.648 416.158 588.806 233.330 330.712 564.042
Devlet Borçlanma Senetleri
172.648 61.359 234.007 233.330 56.315 289.645
Diğer Finansal Varlıklar
0 354.799 354.799 0 274.397 274.397
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-744.545 -26.456 -771.001 -576.948 -23.221 -600.169
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-10 210.748 0 210.748 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
210.748 0 210.748 200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-13 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 275.918 422 276.340 201.825 255 202.080
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-15 11.969 0 11.969 9.746 46 9.792
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.969 0 11.969 9.746 46 9.792
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-16 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 11.012 11.012 0 1.202 1.202
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-17 35.262 14.020 49.282 36.432 17.405 53.837
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-18 351.094 65.325 416.419 379.851 27.297 407.148
VARLIKLAR TOPLAMI
12.097.308 7.308.675 19.405.983 10.768.895 6.736.439 17.505.334
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 8.353.151 6.509.277 14.862.428 7.111.092 5.759.395 12.870.487
ALINAN KREDİLER
V-II-2 294.603 343.928 638.531 251.910 471.026 722.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.352 547.162 552.514 20.011 698.326 718.337
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 7.577 42.119 49.696 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.577 42.119 49.696 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
757 0 757 883 0 883
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 72.493 291 72.784 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 96.062 3.435 99.497 113.725 1.733 115.458
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
44.728 924 45.652 45.156 718 45.874
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
51.334 2.511 53.845 68.569 1.015 69.584
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 82.532 0 82.532 75.346 0 75.346
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 434.858 54.031 488.889 608.841 35.244 644.085
ÖZKAYNAKLAR
2.534.423 23.932 2.558.355 2.318.598 5.876 2.324.474
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 48.269 4.405 52.674 48.828 2.288 51.116
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 260.274 -53.241 207.033 249.568 -61.944 187.624
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
116.112 72.768 188.880 207.671 65.532 273.203
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
204.527 7.236 211.763 296.836 11.694 308.530
Azınlık Payları
3.878 0 3.878 3.476 0 3.476
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.881.808 7.524.175 19.405.983 10.508.461 6.996.873 17.505.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.416.430 1.066.353 738.247 554.592
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.231.958 961.801 651.103 499.067
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.981 12.665 8.254 6.893
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 17.384 6.561 9.748 3.593
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
36.868 3.499 13.065 3.104
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 34.883 32.374 17.545 15.811
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
151 3.596 64 1.093
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
16.868 14.482 8.695 6.421
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.864 14.296 8.786 8.297
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
79.356 49.453 38.532 26.124
FAİZ GİDERLERİ (-)
-919.047 -678.069 -492.905 -353.154
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -866.392 -634.981 -463.292 -330.530
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -29.509 -31.052 -15.796 -17.016
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.279 -10.889 -8.202 -5.133
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-8.243 0 -4.716 0
Diğer Faiz Giderleri
-1.624 -1.147 -899 -475
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
497.383 388.284 245.342 201.438
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
112.685 94.574 54.297 48.186
Alınan Ücret ve Komisyonlar
125.248 105.182 60.863 53.614
Gayri Nakdi Kredilerden
27.726 19.046 14.494 9.144
Diğer
V-IV-11 97.522 86.136 46.369 44.470
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.563 -10.608 -6.566 -5.428
Gayri Nakdi Kredilere
0 -36 0 -1
Diğer
-12.563 -10.572 -6.566 -5.427
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 96 12 80 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 17.417 -23.356 -48 3.350
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.639 -706 1.405 -159
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-24.856 11.637 -34.622 17.044
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
40.634 -34.287 33.169 -13.535
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 174.534 151.542 72.807 32.815
FAALİYET BRÜT KÂRI
802.115 611.056 372.478 285.795
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -282.060 -172.586 -119.841 -53.635
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -17.773 -4.827 -10.373 -1.896
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-146.821 -130.601 -72.923 -64.353
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -90.840 -69.567 -43.074 -30.863
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
264.621 233.475 126.267 135.048
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 264.621 233.475 126.267 135.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -52.456 -50.972 -22.725 -28.942
Cari Vergi Karşılığı
-41.818 -9.249 -34.747 -6.472
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
7.782 43.384 7.421 43.384
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-18.420 -85.107 4.601 -65.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 212.165 182.503 103.542 106.106
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 212.165 182.503 103.542 106.106
Grubun Karı (Zararı)
211.763 182.104 103.334 105.894
Azınlık Payları Karı (Zararı)
402 399 208 212
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00354000 0,00304000 0,00173000 0,00177000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783919


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3547 Değişim: 0,16%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4760 Değişim: -0,57%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.489,72 Değişim: 1,16%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.