KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 - 20:14
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 -91.678 10.179.243 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 23.186.050
Transferler
94.134 1.745.041 -1.839.175 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.678 862.095 8.216.511 9.170.284 9.170.284
Kar Payları
-642.075 -642.075 -642.075
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 0 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259
Transferler
199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.612.252 9.305.763 10.918.015 10.918.015
Kar Payları
-750.519 -750.519 -750.519
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.046.437 1.796.100
Dönem Karı (Zararı)
9.305.763 8.216.511
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.445.404 -2.118.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 510.300 399.444
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 469.742 182.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
720.123 263.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 720.123 263.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-226.700 -447.578
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -317.615 -648.303
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 90.915 200.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.628.192 -4.100.588
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -5.628.192 -4.100.588
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.762.101 1.623.501
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -52.778 -39.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.723.935 -2.891.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.734.003 -1.000.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-540.767 -332.256
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 959.815 -2.499.288
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -882.034 -58.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -130.098 1.410.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-278.322 -41.909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 347.877 23.557
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 221.587 65.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
312.010 -458.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
312.010 -458.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.136.424 3.205.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -342.556 -42.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -747.431 -1.367.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-761.905 69.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.420 97.630
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.420 97.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.200.092 -2.117.808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -122.848 -1.008.372
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 2.199.167
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3 0 2.199.167
Alınan Faiz
317.615 899.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.495.578 -1.584.137
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 0 75.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -654.144 -815.871
Ödenen Temettüler
16 -750.519 -636.002
Ödenen Faiz
-90.915 -207.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.046 281.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.046 281.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 2.444.241 2.162.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.233.195 2.444.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 2.233.195 2.444.241
Ticari Alacaklar
4 7.443.405 4.179.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.443.405 4.179.144
Diğer Alacaklar
5 1.266.781 604.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.266.781 604.933
Stoklar
6 5.974.409 6.934.224
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.108.702 226.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 121.081
Diğer Dönen Varlıklar
15 601.649 907.919
ARA TOPLAM
18.628.141 15.418.210
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.628.141 15.418.210
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 18.900.000 13.148.960
Maddi Duran Varlıklar
9 11.877.063 9.550.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 41.521 46.822
Diğer Duran Varlıklar
96 5.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.819.940 22.753.468
TOPLAM VARLIKLAR
49.448.081 38.171.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 47.788 701.932
Ticari Borçlar
4 2.271.640 2.401.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 147.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.271.640 2.254.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 308.553 586.875
Diğer Borçlar
5 21.246 14.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 460.946 239.359
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 581.019 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
221.455 126.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 221.455 126.022
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 413.649 72.855
ARA TOPLAM
4.326.296 4.142.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.326.296 4.142.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
862.145 580.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 862.145 580.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.377.885 1.734.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.240.030 2.314.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.566.326 6.457.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.881.755 31.714.259
Ödenmiş Sermaye
16 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.653.590 11.041.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.653.590 11.041.338
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 12.653.590 11.041.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 420.292 220.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.800.860 1.534.767
Net Dönem Karı veya Zararı
9.305.763 8.216.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.881.755 31.714.259
TOPLAM KAYNAKLAR
49.448.081 38.171.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 42.939.006 31.972.324
Satışların Maliyeti
17 -34.800.370 -25.839.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.138.636 6.132.832
BRÜT KAR (ZARAR)
8.138.636 6.132.832
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.108.177 -1.618.411
Pazarlama Giderleri
18 -1.053.807 -771.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 946.532 2.191.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -705.323 -644.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.217.861 5.290.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.998.585 4.788.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.216.446 10.078.337
Finansman Giderleri
21 -148.582 -238.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.067.864 9.840.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.762.101 -1.623.501
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.328.450 -1.035.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -433.651 -587.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.305.763 8.216.511
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.305.763 8.216.511
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.305.763 8.216.511
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,86800000 0,76700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.612.252 953.773
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 1.822.022 965.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 114.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-209.770 -126.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -209.770 -126.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.612.252 953.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.918.015 9.170.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.918.015 9.170.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818939


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3138 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3117 18.05.2021 Yüksek 8,3153
Açılış: 8,3117
10,1066 Değişim: -0,03%
Düşük 10,1026 18.05.2021 Yüksek 10,1099
Açılış: 10,1096
499,16 Değişim: 0,04%
Düşük 498,95 18.05.2021 Yüksek 499,23
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.