KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:37
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 10.288.289 -56.329 84.187 320.704 688.231 22.026.332 22.026.332
Transferler
42.072 646.159 -688.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
403.143 403.143 403.143
Kar Payları
-536.085 -536.085 -536.085
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 10.288.289 -56.329 126.259 430.778 403.143 21.893.390 21.893.390
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 10.179.243 -91.678 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 23.186.050
Transferler
94.134 1.745.041 -1.839.175 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
184.172 1.558.665 1.742.837 1.742.837
Kar Payları
-643.302 -643.302 -643.302
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 10.179.243 92.494 220.393 1.533.540 1.558.665 24.285.585 24.285.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
482.158 223.293
Dönem Karı (Zararı)
1.558.665 403.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
716.252 391.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
171.083 132.918
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
121.348 662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 121.348 662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
173.084 230.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 173.084 230.289
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-162.554 -83.495
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-280.950 -134.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
118.396 51.357
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 448.408 119.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.117 -8.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.290.425 -389.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -834.500 -1.536.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.977 -20.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -136.972 439.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.265.758 126.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 812.810 617.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 40.278 -7.647
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.451 -30.659
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20.370 129.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.775 -108.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
97.775 -108.401
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
984.492 404.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -171.357 -31.770
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -330.977 -149.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.076.499 -1.429.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.840 8.475
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.840 8.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-781.484 -425.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -781.484 -425.809
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.393.026 -1.146.898
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.393.026 -1.146.898
Alınan Faiz
1.171 134.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-482.333 1.384.881
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.000 1.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.069 -53.658
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -21.505
Ödenen Faiz
-108.264 -39.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.076.674 178.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.076.674 178.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.162.429 1.025.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.755 1.204.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
85.755 2.162.429
Ticari Alacaklar
4 4.074.198 3.361.046
Diğer Alacaklar
4.416.555 2.722.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.122.901 2.450.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
293.654 272.677
Stoklar
5 4.571.908 4.434.936
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.433.809 168.051
Diğer Dönen Varlıklar
9 357.089 454.864
ARA TOPLAM
14.939.314 13.304.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.939.314 13.304.099
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8.040.000 8.040.000
Maddi Duran Varlıklar
7 7.468.037 6.912.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.929 59.953
Diğer Duran Varlıklar
95 95
TOPL.317.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.085.405 330.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.085.405 330.549
Banka Kredileri
16 1.085.405 330.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 766.846
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 766.846
Banka Kredileri
16 766.846
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Ticari Borçlar
4 1.804.522 991.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 64.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.804.522 926.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 275.805 240.940
Diğer Borçlar
651.392 8.090
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 651.392 8.090
Ertelenmiş Gelirler
193.829 173.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 335.560 210.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
121.688 134.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 121.688 134.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 45.847 49.298
ARA TOPLAM
4.514.048 2.905.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.514.048 2.905.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 351.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 351.947
Banka Kredileri
16 0 351.947
Uzun Vadeli Karşılıklar
642.985 853.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 642.985 853.738
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.059.017 1.020.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.702.002 2.226.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.216.050 5.131.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.285.585 23.186.050
Ödenmiş Sermaye
10 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.271.737 10.087.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.271.737 10.087.565
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 10.179.243 10.179.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.494 -91.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 220.393 126.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.533.540 431.801
Net Dönem Karı veya Zararı
1.558.665 1.839.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.285.585 23.186.050
TOPLAM KAYNAKLAR
30.501.635 28.317.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 11.890.867 9.609.362 6.474.194 5.462.474
Satışların Maliyeti
11 -9.421.568 -7.808.407 -4.991.376 -4.487.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.469.299 1.800.955 1.482.818 975.162
BRÜT KAR (ZARAR)
2.469.299 1.800.955 1.482.818 975.162
Genel Yönetim Giderleri
12 -833.009 -558.216 -486.857 -232.389
Pazarlama Giderleri
12 -498.308 -803.218 -278.428 -463.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
809.205 129.128 590.335 26.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-123.956 -129.436 -107.435 -101.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.823.231 439.213 1.200.433 204.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
317.361 134.852 167.806 77.846
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.140.592 574.065 1.368.239 282.653
Finansman Giderleri
-133.519 -51.357 -80.247 -42.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.007.073 522.708 1.287.992 240.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-448.408 -119.565 -300.154 -62.338
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -456.031 -117.190 -346.723 -48.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 7.623 -2.375 46.569 -13.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.558.665 403.143 987.838 177.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.558.665 403.143 987.838 177.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.558.665 403.143 987.838 177.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 0,14500000 0,03800000 0,09200000 0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
184.172 0 184.172 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.215 230.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.043 -46.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -46.043 -46.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.172 0 184.172 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.742.837 403.143 1.172.010 177.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.742.837 403.143 1.172.010 177.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702057


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,4265 Değişim: 0,38%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,4520
Açılış: 16,3646
17,5775 Değişim: 0,62%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5988
Açılış: 17,4695
972,14 Değişim: -0,27%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.