KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 20:03
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -74.643 -56.329 10.288.289 84.187 374.897 688.231 22.026.332 0 22.026.332
Transferler
688.231 -688.231 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
225.359 225.359 0 225.359
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -74.643 -56.329 10.288.289 84.187 1.063.128 225.359 22.251.691 0 22.251.691
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 -91.678 10.179.243 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 0 23.186.050
Transferler
1.839.175 -1.839.175 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
570.827 570.827 0 570.827
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 -91.678 10.179.243 126.259 2.270.976 570.827 23.756.877 0 23.756.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.150.056 96.315
Dönem Karı (Zararı)
570.827 225.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
325.135 295.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.432 103.478
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.629 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 35.629 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
154.103 182.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 154.103 182.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-61.166 -48.180
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-114.438 -57.006
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
53.272 8.826
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 148.254 57.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.117 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.706.518 -272.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -773.723 -670.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.110 -7.263
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -330.796 34.602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -245.188 22.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -90.965 225.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -70.528 200.691
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.151 -64.926
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -169.609 -5.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.552 -7.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
75.552 -7.522
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-810.556 247.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -128.784 -70.419
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -210.716 -81.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-626.320 -667.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.590 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.590 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-221.775 -53.234
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -221.775 -53.234
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-498.135 -671.453
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-498.135 -671.453
Alınan Faiz
0 57.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-244.105 130.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000 200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.833 -50.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -11.109
Ödenen Faiz
-53.272 -8.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.020.481 -441.301
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.020.481 -441.301
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.162.429 1.025.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.948 584.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
141.948 2.162.429
Ticari Alacaklar
4 4.099.140 3.361.046
Diğer Alacaklar
3.425.456 2.722.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 3.062.669 2.450.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 362.787 272.677
Stoklar
6 4.765.732 4.434.936
Peşin Ödenmiş Giderler
7 413.239 168.051
Diğer Dönen Varlıklar
11 379.312 454.864
ARA TOPLAM
13.224.827 13.304.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.224.827 13.304.099
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 8.040.000 8.040.000
Maddi Duran Varlıklar
9 6.995.722 6.912.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.436 59.953
Diğer Duran Varlıklar
95 95
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.093.513 15.013.643
TOPLAM VARLIKLAR
28.318.340 28.317.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
320.233 330.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
320.233 330.549
Banka Kredileri
18 320.233 330.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
794.764 766.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
794.764 766.846
Banka Kredileri
18 794.764 766.846
Ticari Borçlar
900.747 991.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 0 64.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 900.747 926.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 278.385 240.940
Diğer Borçlar
8.090 8.090
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 8.090 8.090
Ertelenmiş Gelirler
7 3.850 173.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 109.098 210.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.058 134.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 104.058 134.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 38.147 49.298
ARA TOPLAM
2.557.372 2.905.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.557.372 2.905.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.512 351.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.512 351.947
Banka Kredileri
18 143.512 351.947
Uzun Vadeli Karşılıklar
801.036 853.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 801.036 853.738
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 1.059.543 1.020.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.004.091 2.226.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.561.463 5.131.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.756.877 23.186.050
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.087.565 10.087.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.087.565 10.087.565
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 10.179.243 10.179.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.678 -91.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 126.259 126.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.270.976 431.801
Net Dönem Karı veya Zararı
570.827 1.839.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.756.877 23.186.050
TOPLAM KAYNAKLAR
28.318.340 28.317.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 5.416.673 4.146.888
Satışların Maliyeti
13 -4.430.192 -3.321.095
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
986.481 825.793
BRÜT KAR (ZARAR)
986.481 825.793
Genel Yönetim Giderleri
14 -346.152 -325.827
Pazarlama Giderleri
14 -219.880 -340.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
218.870 102.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.521 -28.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
622.798 234.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
149.555 57.006
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
772.353 291.412
Finansman Giderleri
-53.272 -8.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
719.081 282.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-148.254 -57.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -109.308 -68.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -38.946 11.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
570.827 225.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
570.827 225.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
570.827 225.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,05300000 0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
570.827 225.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
570.827 225.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679603


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.