KAP ***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 21:43
KAP ***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 55.280 431.380 5.668.176 319.309 31.896.969 31.896.969
Transferler
19 319.309 -319.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.366 5.294.228 5.294.228 5.294.228
Dönem Karı (Zararı)
5.294.228 5.294.228 5.294.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.366 4.366 4.366
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 59.646 431.380 5.987.485 5.294.228 37.195.563 37.195.563
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556
Transferler
13.137.782 -13.137.782 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.258 -1.065.921 -1.003.663 -1.003.663
Dönem Karı (Zararı)
-1.065.921 -1.065.921 -1.065.921
Sermaye Arttırımı
62.258 62.258 62.258
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 108.307 3.855.678 431.380 19.286.625 -1.065.921 48.038.893 48.038.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.362.339 -14.230.761
Dönem Karı (Zararı)
-1.065.921 5.294.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.065.921 5.294.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.844 814.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14-21 270.358 148.677
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.152.415 170.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.152.415 170.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
328.899 455.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 299.469 321.071
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 29.430 134.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.014 -4.806
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -30.014 -4.806
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.147.451 -546.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -2.147.451 -546.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 606.637 590.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.477.262 -20.339.698
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.001.009 -5.829.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.252.541 -15.033.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-9 775.604 -883.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -14.028.145 -14.150.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.199.001 -580.538
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-10 -222.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -976.701 -580.538
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -215.839 -229.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.516.266 309.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-9 94.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.516.266 214.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 135.746 245.425
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
516.898 753.156
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-10 600.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 516.898 153.156
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 22.218 25.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.362.339 -14.230.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.445.356 -1.313.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 58.381
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 58.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.955.304 -249.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.955.304 -201.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -47.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -490.052 -1.122.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.101.624 15.186.761
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.101.624 15.186.761
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.592.930 12.983.428
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 2.508.694 2.203.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-706.071 -357.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-706.071 -357.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.499.138 8.481.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.793.067 8.124.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.793.067 13.499.138
Finansal Yatırımlar
9.866.359 5.717.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.866.359 5.717.899
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 9.866.359 5.717.899
Ticari Alacaklar
100.224.778 88.233.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 5.710.562 6.486.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 94.514.216 81.747.530
Diğer Alacaklar
5.628.888 4.583.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-11 2.545.320 2.323.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.083.568 2.260.549
Peşin Ödenmiş Giderler
5-12 518.938 303.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 518.938 303.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.695.596 2.654.608
ARA TOPLAM
131.727.626 114.992.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.727.626 114.992.009
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.909.794 1.688.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.909.794 1.688.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.386.877 1.393.858
Maddi Duran Varlıklar
3.793.044 1.058.686
Taşıtlar
12 382.573 384.279
Mobilya ve Demirbaşlar
12 606.978 674.407
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 2.803.493 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
196.673 239.104
Bilgisayar Yazılımları
13 91.215 104.813
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 105.458 134.291
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 987.837 396.418
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.359.441 10.861.338
TOPLAM VARLIKLAR
146.087.067 125.853.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.611.151 19.018.221
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.611.151 19.018.221
Banka Kredileri
8 23.233.114 19.013.027
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 378.037 5.194
Ticari Borçlar
67.337.091 54.850.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 67.337.091 54.850.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 410.199 274.453
Diğer Borçlar
1.157.689 640.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.157.689 640.791
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.644 11.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 33.644 11.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.198.056 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.089.154 864.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 730.849 535.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 358.305 328.875
ARA TOPLAM
94.836.984 76.150.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.836.984 76.150.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.508.694 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.508.694 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.508.694 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
702.496 660.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 702.496 660.335
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.211.190 660.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.048.174 76.810.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.038.893 49.042.556
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 374.833 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.307 46.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
108.307 46.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 108.307 46.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 431.380 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 19.286.625 6.148.843
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.065.921 13.137.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.038.893 49.042.556
TOPLAM KAYNAKLAR
146.087.067 125.853.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 65.235.330 556.608.793
Satışların Maliyeti
20 -56.029.921 -544.801.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.205.409 11.807.653
BRÜT KAR (ZARAR)
9.205.409 11.807.653
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.320.860 -4.606.821
Pazarlama Giderleri
21 -3.504.717 -3.322.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.232.413 2.659.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.017.454 -282.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
594.791 6.255.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 26.247
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
594.791 6.281.949
Finansman Gelirleri
24 287.537 328.472
Finansman Giderleri
24 -1.357.176 -726.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-474.848 5.883.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-591.073 -589.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.198.056 -820.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 606.983 230.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.065.921 5.294.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.065.921 5.294.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.065.921 5.294.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 26 -0,04260000 0,21180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
62.258 4.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 77.822 5.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.564 -1.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.564 -1.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.258 4.366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.003.663 5.298.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.003.663 5.298.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760082


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.