KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 14:02
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 571.198.531 1.799.729.716 205.948.630 487.191.940
Satışların Maliyeti
-569.080.766 -1.798.230.520 -205.503.845 -486.748.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.117.765 1.499.196 444.785 443.668
BRÜT KAR (ZARAR)
2.117.765 1.499.196 444.785 443.668
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.238.395 -2.648.860 -1.149.428 -901.093
Pazarlama Giderleri
29 -311.338 -289.211 -136.935 -95.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 262.509 4.927 212.970 415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -230.249 -3.487 -198.062 -3.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.399.708 -1.437.435 -826.670 -555.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 102.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.399.708 -1.335.309 -826.670 -555.812
Finansman Gelirleri
33 2.342.364 3.090.929 648.019 823.991
Finansman Giderleri
33 -1.183.151 -1.555.975 -203.958 -260.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-240.495 199.645 -382.609 7.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.477 35.862 93.083 39.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.477 35.862 93.083 39.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.018 235.507 -289.526 46.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.018 235.507 -289.526 46.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-212.018 235.507 -289.526 46.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.993.827 381.338
Dönem Karı (Zararı)
-212.018 235.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-212.018 235.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-151.614 -992.245
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 155.532 145.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.110 134.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 9.918 75.982
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 129.192 58.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-515.821 -979.444
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -743.751 -2.218.712
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 227.930 1.239.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
98.042 -256.964
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 98.042 -256.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -28.477 -35.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.363.380 1.221.072
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
613.070 803.211
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.403.912 -298.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.403.912 -298.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.564.169 -64.955
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.564.169 -33.755
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -53.393 -29.975
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.831.566 937.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.831.566 937.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -64.149 -37.001
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -64.149 -37.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277.749 -88.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.727.012 464.334
Alınan Temettüler
32 -322.389 -39.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -32.070 -61.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 87.644 18.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
300.698 -460.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-21.691 -499.970
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 -21.691 -499.970
Alınan Temettüler
32 322.389 39.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.598.330 2.571.767
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.200.000 24.797.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -23.447.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.491 405.287
Ödenen Faiz
33 -227.930 -1.224.394
Alınan Faiz
743.751 2.040.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
905.201 2.493.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
905.201 2.493.099
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
750.579 955.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.655.780 3.448.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 32.440.453 35.435.575
Finansal Yatırımlar
7 6.282.229 6.993.341
Ticari Alacaklar
10 12.218.636 5.814.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.218.636 5.814.724
Diğer Alacaklar
11 102.186 72.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 13.080 49.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 89.106 23.005
Peşin Ödenmiş Giderler
26 56.403 4.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 56.403 4.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 31.197 118.841
Diğer Dönen Varlıklar
26 20.571 89.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 20.571 89.500
ARA TOPLAM
51.151.675 48.528.726
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.151.675 48.528.726
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.945.254 1.945.254
Diğer Alacaklar
11 2.791.258 1.293.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.791.258 1.293.190
Maddi Duran Varlıklar
18 53.221 52.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 218.312 344.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.876 13.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.876 13.227
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.530
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 269.268 252.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.290.719 3.901.848
TOPLAM VARLIKLAR
56.442.394 52.430.574
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.406.657 153.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.406.657 153.581
Ticari Borçlar
38.510.933 37.480.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 38.510.933 37.480.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 143
Diğer Borçlar
11 168.307 232.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 168.307 232.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 144.856 15.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 144.856 15.664
ARA TOPLAM
42.230.753 37.881.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.230.753 37.881.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.805 230.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.805 230.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 467.264 469.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 467.264 469.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.069 699.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.757.822 38.581.538
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.684.572 13.849.036
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.967 -108.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.967 -108.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.967 -108.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.258.575 -2.767.819
Net Dönem Karı veya Zararı
-212.018 509.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.684.572 13.849.036
TOPLAM KAYNAKLAR
56.442.394 52.430.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Transferler
510.000 -1.271.816 761.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.507 250.378 250.378
Dönem Karı (Zararı)
235.507 235.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.871 14.871 14.871
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -69.502 2.254.641 -2.767.819 235.507 13.614.318 13.614.318
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Transferler
509.244 -212.018
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.554 -164.464 -164.464
Dönem Karı (Zararı)
-212.018 -212.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.554 47.554
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -60.967 2.254.641 -2.258.575 -212.018 13.684.572 13.684.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.018 235.507 -289.526 46.954
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.554 14.871 34.963 13.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 59.443 18.589 43.704 16.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.889 -3.718 -8.741 -3.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -11.889 -3.718 -8.741 -3.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.554 14.871 34.963 13.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-164.464 250.378 -254.563 60.469
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-164.464 250.378 -254.563 60.469http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884880


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3554 Değişim: 0,01%
Düşük 8,3548 19.05.2021 Yüksek 8,3568
Açılış: 8,3548
10,2176 Değişim: 0,05%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2221
Açılış: 10,212
502,30 Değişim: 0,01%
Düşük 502,22 19.05.2021 Yüksek 502,30
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.