KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 11:25
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 365.249.901 1.312.537.776 177.999.508 1.058.398.245
Satışların Maliyeti
28 -363.576.921 -1.311.482.248 -176.587.776 -1.058.105.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.088.967 -1.747.767 -1.027.103 -772.285
Pazarlama Giderleri
29 -174.403 -193.896 -67.014 -123.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 49.539 4.522 38.036 4.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.187 0 -32.186 82
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-573.038 -881.613 323.465 -599.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 102.116 102.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-573.038 -779.497 323.465 -496.991
Finansman Gelirleri
33 1.694.345 2.266.938 94.994 748.925
Finansman Giderleri
33 -979.193 -1.295.689 -363.518 -258.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
142.114 191.752 54.941 -6.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -64.606 -3.201 -98.047 42.566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -64.606 -3.201 -98.047 42.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.508 188.551 -43.106 35.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.508 188.551 -43.106 35.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.508 188.551 -43.106 35.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,02684000 0,06529000 0,01493000 0,00123400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-299.525 -125.398
Dönem Karı (Zararı)
77.508 188.551
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
77.508 188.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.692 -501.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 104.379 97.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.599 104.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 27.350 56.193
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 87.249 47.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-483.997 -617.563
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -607.437 -1.673.924
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 123.440 1.056.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 148.721 -89.392
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 148.721 -89.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 64.606 3.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.557 219.526
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 2.203.090 1.122.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.226.880 -814.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.226.880 -814.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.082.505 -359.189
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 49.200 -41.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.131.705 -317.839
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -97.830 -59.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.339.593 394.193
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.339.593 394.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 8.424 1.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -63.307 -10.163
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.307 -10.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.142 -55.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.741 -93.870
Alınan Temettüler
32 -321.358 -26.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -32.070 -41.865
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 87.644 36.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
301.467 -473.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 -19.891 -499.970
Alınan Temettüler
32 321.358 26.422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
410.942 1.080.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 12.368.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.318.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -73.055 434.327
Ödenen Faiz
33 -123.440 -1.056.362
Alınan Faiz
33 607.437 1.652.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.884 481.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.884 481.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 750.579 955.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.163.463 1.437.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.510.847 35.435.575
Finansal Yatırımlar
7 4.641.530 6.993.341
Ticari Alacaklar
10 8.041.604 5.814.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.041.604 5.814.724
Diğer Alacaklar
11 225.981 72.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 137.310 49.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 88.671 23.005
Peşin Ödenmiş Giderler
26 100.184 4.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 31.197 118.841
Diğer Dönen Varlıklar
26 130.203 89.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 130.203 89.500
ARA TOPLAM
58.681.546 48.528.726
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.681.546 48.528.726
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.945.254 1.945.254
Diğer Alacaklar
11 4.359.229 1.293.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.359.229 1.293.190
Maddi Duran Varlıklar
18 58.967 52.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 261.974 344.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.621 13.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.621 13.227
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.186 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.186
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 184.926 252.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.826.157 3.901.848
TOPLAM VARLIKLAR
65.507.703 52.430.574
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 194.738 153.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 194.738 153.581
Ticari Borçlar
50.483.605 37.480.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 50.483.605 37.480.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.566 143
Diğer Borçlar
11 169.149 232.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 169.149 232.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
102.913 15.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 102.913 15.664
ARA TOPLAM
50.958.971 37.881.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.958.971 37.881.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 116.160 230.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 116.160 230.372
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 493.437 469.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 493.437 469.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.597 699.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.568.568 38.581.538
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.939.135 13.849.036
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-95.930 -108.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.930 -108.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.930 -108.521
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.258.575 -2.767.819
Net Dönem Karı veya Zararı
77.508 509.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.939.135 13.849.036
TOPLAM KAYNAKLAR
65.507.703 52.430.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Transferler
510.000 -1.271.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.356 188.551 189.907 189.907
Dönem Karı (Zararı)
188.551 188.551 188.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.356 1.356
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -83.017 2.254.641 -2.767.819 188.551 13.553.847 13.553.847
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.224 13.849.036 13.849.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.877.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Transferler
509.244 -509.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.591 77.508 90.099 90.099
Dönem Karı (Zararı)
77.508 77.508 77.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.591 12.591
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -95.930 2.254.641 -2.258.575 77.508 13.939.135 13.939.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
77.508 188.551 -43.106 35.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.591 1.356 19.204 28.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 15.739 1.694 24.005 35.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -3.148 -338 -4.801 -7.177
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.591 1.356 19.204 28.711
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.099 189.907 -23.902 64.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90 90.099 189.907 -23.902 64.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868940


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.