KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 14:06
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.799.729.716 734.490.324 487.191.940 229.090.937
Satışların Maliyeti
28 -1.798.230.520 -733.201.561 -486.748.272 -228.483.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.499.196 1.288.763 443.668 607.651
BRÜT KAR (ZARAR)
1.499.196 1.288.763 443.668 607.651
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.648.860 -2.554.646 -901.093 -929.193
Pazarlama Giderleri
29 -289.211 -215.158 -95.315 -75.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.927 9.056 415 9.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.487 -3.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.437.435 -1.471.985 -555.812 -388.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 102.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.335.309 -1.471.985 -555.812 -388.066
Finansman Gelirleri
33 3.090.929 2.760.191 823.991 1.235.940
Finansman Giderleri
33 -1.555.975 -2.119.213 -260.287 -903.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
199.645 -831.007 7.892 -55.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.862 107.010 39.062 31.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.862 107.010 39.062 31.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
235.507 -723.997 46.954 -23.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
235.507 -723.997 46.954 -23.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
235.507 -723.997 46.954 -23.372
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
381.338 4.882.743
Dönem Karı (Zararı)
235.507 -723.997
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
235.507 -723.997
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-992.245 -100.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 145.798 27.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.227 97.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 75.982 87.104
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 58.245 10.011
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -979.444 -388.420
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.218.712 -2.061.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.239.268 1.672.863
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-256.964 270.098
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -256.964 270.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -35.862 -107.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.221.072 5.908.855
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 803.211 -4.257.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -298.546 900.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -298.546 900.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -64.955 -331.106
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.200 9.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.755 -340.706
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -29.975 -22.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 937.220 8.805.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
937.220 8.805.291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -37.001 54.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.001 54.862
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 760.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.882 -799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
464.334 5.084.070
Alınan Temettüler
32 -39.964 -72.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -61.597 -61.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 18.565 -66.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-460.006 64.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-499.970 -8.575
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -499.970 -8.575
Alınan Temettüler
32 39.964 72.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.571.767 216.368
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 24.797.000 39.580.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -23.447.000 -39.933.500
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
405.287
Ödenen Faiz
33 -1.224.394 -1.491.915
Alınan Faiz
33 2.040.874 2.061.283
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.493.099 5.163.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.493.099 5.163.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
955.396 10.456.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.448.495 15.619.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.956.241 14.270.243
Finansal Yatırımlar
7 8.051.647 8.597.894
Ticari Alacaklar
10 4.904.237 4.605.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.904.237 4.605.691
Diğer Alacaklar
11 168.684 18.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 49.900 18.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 118.784 0
Peşin Ödenmiş Giderler
26 40.744 10.769
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.744 10.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 100.218 118.783
Diğer Dönen Varlıklar
26 159.500 70.618
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
159.500 70.618
ARA TOPLAM
37.381.271 27.692.698
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.381.271 27.692.698
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.729.254 1.729.254
Diğer Alacaklar
11 903.335 988.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 903.335 988.362
Maddi Duran Varlıklar
18 58.036 60.731
Tesis, Makine ve Cihazlar
58.036 60.731
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 368.036 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.291 26.463
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 15.291 26.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 286.718 254.576
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.360.670 3.059.386
TOPLAM VARLIKLAR
40.741.941 30.752.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.040.270 550.000
Ticari Borçlar
10 24.238.052 16.285.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.238.052 16.285.771
Diğer Borçlar
11 131.333 168.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 131.333 168.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 64.503 6.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 64.503 6.258
ARA TOPLAM
26.474.158 17.010.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.474.158 17.010.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 265.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
388.448 377.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 388.448 377.781
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
653.465 377.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.127.623 17.388.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.614.318 13.363.940
Ödenmiş Sermaye
27 2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.502 -84.373
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 1.744.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.767.819 -1.496.003
Net Dönem Karı veya Zararı
235.507 -761.816
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.614.318 13.363.940
TOPLAM KAYNAKLAR
40.741.941 30.752.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.282.878 1.282.878 1.282.878
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -2.049.814 77.830 13.660.378 13.660.378
Transferler
77.830 -77.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.052 -723.997 -745.049 -745.049
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 94.822 1.744.641 -1.971.984 -723.997 12.915.329 12.915.329
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Transferler
510.000 -1.271.816 761.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.871 235.507 250.378 250.378
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -69.502 1.254.641 -2.767.819 235.507 13.614.318 13.614.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
235.507 -723.997 46.954 -23.372
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.871 -21.052 13.515 13.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 18.589 -26.315 16.895 16.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -3.718 5.263 -3.380 -3.331
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.718 5.263 -3.380 -3.331
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.871 -21.052 13.515 13.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
250.378 -745.049 60.469 -10.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
250.378 -745.049 60.469 -10.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4772 Değişim: 0,09%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5314
Açılış: 32,4475
34,7943 Değişim: 0,21%
Düşük 34,6335 18.04.2024 Yüksek 34,8371
Açılış: 34,721
2.464,53 Değişim: 0,09%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.469,69
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.