KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2019 - 17:27
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.056.297.002 812.020.221
Satışların Maliyeti
28 -1.054.656.270 -809.933.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.640.732 2.086.405
BRÜT KAR (ZARAR)
1.640.732 2.086.405
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.415.635 -3.098.571
Pazarlama Giderleri
29 -299.465 -230.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.166 1.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.065.341 -1.241.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 75.334 67.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.990.007 -1.173.821
Finansman Gelirleri
33 4.006.228 2.454.630
Finansman Giderleri
33 -2.855.374 -1.220.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-839.153 60.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 77.337 17.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
77.337 17.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-761.816 77.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
-761.816 77.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-761.816 77.830
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -49.162 1.744.641 -2.992.008 -340.684 12.324.278 12.324.278
Transferler
27 -340.684 340.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -24.608 77.830 53.222 53.222
Dönem Karı (Zararı)
77.830 77.830 77.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.608 -24.608 -24.608
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.758.859 1.758.859 1.758.859
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.758.859 1.758.859 1.758.859
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -1.573.833 77.830 14.136.359 14.136.359
Transferler
27 77.830 -77.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -10.603 -761.816 -772.419 -772.419
Dönem Karı (Zararı)
-761.816 -761.816 -761.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.603 -10.603 -10.603
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.767.858 -2.018.251
Dönem Karı (Zararı)
-761.816 77.830
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-761.816 77.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-415.510 -743.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 36.628 25.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
92.029 165.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 115.612 155.294
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -23.583 9.837
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-644.951 -790.025
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.031.422 -1.831.954
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.386.471 1.041.929
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
178.121 -126.153
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 178.121 -126.153
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -77.337 -17.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.445.490 -1.219.065
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.206.100 1.368.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 745.502 -1.705.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
745.502 -1.705.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -342.872 -521.438
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.800 -26.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-350.672 -495.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -7.660 67.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 384.425 -433.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 384.425 -433.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 19.083 -6.632
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.083 -6.632
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.868 13.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.622.816 -1.884.723
Alınan Temettüler
32 -73.096 -60.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -61.421 -58.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -10.525 -14.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
64.521 -19.737
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19-32 -8.575 -80.424
Alınan Temettüler
32 73.096 60.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.175 1.638.479
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 53.580.500 15.046.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -53.933.500 -14.143.000
Ödenen Faiz
33 -2.241.247 -1.096.475
Alınan Faiz
3.031.422 1.831.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.266.162 -399.509
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.266.162 -399.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.221.558 4.621.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
955.396 4.221.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-761.816 77.830
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.603 -24.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -13.253 -30.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 2.650 6.152
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.603 -24.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-772.419 53.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-772.419 53.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.270.243 10.642.912
Finansal Yatırımlar
7 8.597.894 4.809.915
Ticari Alacaklar
10 4.605.691 5.351.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.605.691 5.351.193
Diğer Alacaklar
11 18.700 26.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 18.700 26.500
Peşin Ödenmiş Giderler
26 10.769 3.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 118.783 108.258
Diğer Dönen Varlıklar
26 70.618 32.750
ARA TOPLAM
27.692.698 20.974.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.692.698 20.974.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.729.254 628.027
Diğer Alacaklar
11 988.362 637.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 988.362 637.691
Maddi Duran Varlıklar
18 60.731 71.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.463 43.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 26.463 43.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 254.576 276.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.059.386 1.657.920
TOPLAM VARLIKLAR
30.752.084 22.632.557
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 550.000 903.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
550.000 903.000
Banka Kredileri
8 550.000 903.000
Ticari Borçlar
10 16.285.771 8.862.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.285.771 8.862.628
Diğer Borçlar
11 168.334 149.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 168.334 149.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.258 29.841
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.258 29.841
ARA TOPLAM
17.010.363 9.944.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.010.363 9.944.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
377.781 310.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 377.781 310.337
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
377.781 310.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.388.144 10.255.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.363.940 12.377.500
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-84.373 -73.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.744.641 1.744.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.496.003 -3.332.692
Net Dönem Karı veya Zararı
-761.816 77.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.363.940 12.377.500
TOPLAM KAYNAKLAR
30.752.084 22.632.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747910


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.506 Değişim: -0,25% Hacim : 61.024 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 9.505 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,4941 Değişim: 0,14%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7592 Değişim: 0,11%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.491,88 Değişim: 1,20%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.494,69
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.