KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:32
KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 393.392.952 0 297.112.533 0
Satışların Maliyeti
29 -295.803.736 0 -224.669.079 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.589.216 0 72.443.454 0
BRÜT KAR (ZARAR)
97.589.216 0 72.443.454 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -20.008.811 -3.413.221 -8.464.360 -546.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 384.872 126.872 135.190 7.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -354.280 -65.251 -37.438 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.610.997 -3.351.600 64.076.846 -539.869
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.610.997 -3.351.600 64.076.846 -539.869
Finansman Gelirleri
35 930.100 1.737.182 701.415 48.491
Finansman Giderleri
35 -382.598 -46.248 -362.486 -2.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.158.499 -1.660.666 64.415.775 -493.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.902 9.537 -54.567 -12.657
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -35.902 9.537 -54.567 -12.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.122.597 -1.651.129 64.361.208 -506.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.122.597 -1.651.129 64.361.208 -506.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
78.122.597 -1.651.129 64.361.208 -506.279
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.889.233 -2.736.166
Dönem Karı (Zararı)
78.122.597 -1.651.129
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
78.122.597 -1.651.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.123.902 78.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 115.166 94.941
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-34.926 35.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -34.926 35.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -61.924
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -61.924
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.256.357 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -1.256.357 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 52.215 9.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.887.928 -1.163.167
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -95.215.585 -961.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.415.380 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.415.380 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 23.510 -29.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 23.510 -29.031
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -341.656 -355.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 76.226 -69.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.854 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 70.372 -69.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -526.755 39.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.549.350 324.472
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.549.350 324.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -37.638 -112.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -37.638 -112.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.889.233 -2.736.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-525.330 -7.627.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -525.330 -318.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -525.330 -318.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -7.308.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.000.000 7.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 30.000.000 7.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 30.000.000 7.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.585.437 -3.363.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.585.437 -3.363.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.626 3.822.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.678.063 459.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
99 9.678.063 92.626
Finansal Yatırımlar
44 108.739.049 12.267.107
Ticari Alacaklar
6,7 4.603.070 1.187.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.603.070 1.187.690
Diğer Alacaklar
8 69.310 92.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 69.310 92.820
Peşin Ödenmiş Giderler
11 586.978 245.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 586.978 245.322
Diğer Dönen Varlıklar
27 44.520 6.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 44.520 6.882
ARA TOPLAM
123.720.990 13.892.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.720.990 13.892.447
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 723.228 313.064
Mobilya ve Demirbaşlar
13 723.228 313.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 5.588 41.490
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
728.816 354.554
TOPLAM VARLIKLAR
124.449.806 14.247.001
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6,7 145.164 68.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 39.935 34.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 105.229 34.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 2.104 528.859
Diğer Borçlar
8 2.862.019 312.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.862.019 312.669
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 225.725 209.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.396 41.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 41.396 41.396
ARA TOPLAM
3.276.408 1.161.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.276.408 1.161.274
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 56.502 91.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 56.502 91.428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.502 91.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.332.910 1.252.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.116.896 12.994.299
Ödenmiş Sermaye
28 42.500.000 12.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 494.299 -1.871.344
Net Dönem Karı veya Zararı
78.122.597 2.365.643
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.116.896 12.994.299
TOPLAM KAYNAKLAR
124.449.806 14.247.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 2.000.000 -1.049.128 -822.216 3.628.656 0 3.628.656
Transferler
0 0 -822.216 822.216 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -1.651.129 -1.651.129 0 -1.651.129
Sermaye Arttırımı
7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
Sermaye Avansı
2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 0 -1.871.344 -1.651.129 8.977.527 0 8.977.527
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.500.000 0 -1.871.344 2.365.643 12.994.299 0 12.994.299
Transferler
28 0 0 2.365.643 -2.365.643 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 78.122.597 78.122.597 0 78.122.597
Sermaye Arttırımı
28 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 42.500.000 0 494.299 78.122.597 121.116.896 0 121.116.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
78.122.597 -1.651.129 64.361.208 -506.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -7.467 -5.113 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -9.334 -6.817 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.867 1.704 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 1.867 1.704 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -7.467 -5.113 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.122.597 -1.658.596 64.356.095 -506.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
78.122.597 -1.658.596 64.356.095 -506.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211962


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8622 Değişim: 0,29%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,2172 Değişim: 0,36%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2325
Açılış: 35,0901
2.455,98 Değişim: -0,08%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.