KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 21:56
KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 0 49.042.556
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19 1.029.432 12.108.350 -13.137.782 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.370 5.067.249 4.899.879 0 4.899.879
Dönem Karı (Zararı)
5.067.249 5.067.249 0 5.067.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -167.370 -167.370 0 -167.370
Sermaye Arttırımı
25.000.000 -374.833 -96.300 -12.905.563 11.623.304 0 11.623.304
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 0 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 0 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.067.249 -5.067.249 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.326 73.169.578 73.169.578 0 73.169.578
Dönem Karı (Zararı)
73.169.578 73.169.578 0 73.169.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.326 57.326 0 57.326
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 0 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 0 138.792.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.109.357 -34.740.162
Dönem Karı (Zararı)
73.169.578 5.067.249
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.169.578 5.067.249
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.941.071 4.083.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14-21 1.242.248 1.144.378
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
469.627 1.271.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 469.627 1.271.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.087.944 -191.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 409.247 -596.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.678.697 404.370
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-74.607 -13.353
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -74.607 -13.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-334.635 -425.241
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -390.000 -435.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 55.365 9.863
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 22.550.494 2.297.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-181.220.006 -43.890.986
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -5.475.501 5.124.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.958.489 -53.668.863
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 -188.971 6.299.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -245.769.518 -59.968.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.356.470 -7.748.971
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 -6.687.300 2.296.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -21.669.170 -10.044.991
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 126.788 -194.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.351.276 6.471.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 67.351.276 6.471.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 397.472 288.640
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.694.833 5.846.144
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 28.888.516 5.706.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.806.317 139.321
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 85 -8.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.109.357 -34.740.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.070.504 -655.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 5.593
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.927.225 -170.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.418.345 -111.182
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -508.880 -59.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.143.279 -490.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.189.524 48.526.552
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 0 11.623.304
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.933.001 37.389.308
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.595.678 37.389.308
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
73.337.323 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-743.477 -486.060
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -743.477 -486.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.990.337 13.130.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.990.337 13.130.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.630.107 13.499.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.639.770 26.630.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.639.770 26.630.107
Finansal Yatırımlar
6.004.075 583.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.004.075 583.939
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 6.004.075 583.939
Ticari Alacaklar
386.119.734 140.630.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 375.704 186.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 385.744.030 140.444.139
Diğer Alacaklar
25.621.371 13.155.841
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 6.714.300 27.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.907.071 13.128.841
Peşin Ödenmiş Giderler
370.835 497.623
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 370.835 497.623
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 17.708.190 2.687.624
ARA TOPLAM
452.463.975 184.186.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
452.463.975 184.186.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.702.113 831.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.702.113 831.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.205.000 1.815.000
Maddi Duran Varlıklar
2.060.079 904.399
Taşıtlar
12 811.656 377.455
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.248.423 526.944
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.449.269 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
562.160 164.027
Bilgisayar Yazılımları
13 239.555 70.550
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 322.605 93.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 241.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.063.837 12.706.705
TOPLAM VARLIKLAR
467.527.812 196.892.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.340.530 56.407.529
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.340.530 56.407.529
Banka Kredileri
60.000.000 56.400.356
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
73.337.323 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.207 7.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 732.047 635.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
732.047 635.049
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
732.047 635.049
Ticari Borçlar
128.585.191 61.308.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 128.585.191 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 960.565 563.093
Diğer Borçlar
37.181.768 6.486.935
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 34.595.339 5.706.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.586.429 780.112
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.966 2.881
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 22.272.529 2.143.279
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.852.756 998.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 440.814 264.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.411.942 733.245
ARA TOPLAM
325.928.352 128.545.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.928.352 128.545.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
678.404 502.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 678.404 502.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 36.209 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.092.204 2.279.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 2.092.204 2.279.142
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.806.817 2.781.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
328.735.169 131.326.972
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.792.643 65.565.739
Ödenmiş Sermaye
19 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.995 -121.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.995 -121.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -63.995 -121.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.364.512 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.418.879 5.351.630
Net Dönem Karı veya Zararı
73.169.578 5.067.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.792.643 65.565.739
TOPLAM KAYNAKLAR
467.527.812 196.892.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.258.373.175 596.602.213
Satışların Maliyeti
20 -3.110.426.796 -556.209.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.946.379 40.393.137
BRÜT KAR (ZARAR)
147.946.379 40.393.137
Genel Yönetim Giderleri
21 -35.416.787 -22.855.162
Pazarlama Giderleri
21 -30.188.215 -13.283.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 34.991.047 26.440.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.276.521 -18.180.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.055.903 12.514.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 449.296 499.468
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.505.199 13.013.624
Finansman Gelirleri
24 3.252.775 1.336.366
Finansman Giderleri
24 -14.052.233 -6.942.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.705.741 7.407.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.536.163 -2.339.783
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -22.272.529 -2.143.279
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -263.634 -196.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.169.578 5.067.249
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.169.578 5.067.249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.169.578 5.067.249
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.326 -167.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 71.657 -209.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.331 41.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -14.331 41.842
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.326 -167.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.226.904 4.899.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.226.904 4.899.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914308


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 2,27% Hacim : 12.850 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.371
8,4536 Değişim: -0,02%
Düşük 8,4419 30.07.2021 Yüksek 8,4610
Açılış: 8,4556
10,0571 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0374 30.07.2021 Yüksek 10,0799
Açılış: 10,0686
497,09 Değişim: -0,02%
Düşük 496,32 30.07.2021 Yüksek 498,03
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.