Merkez Bankası: İktisadi faaliyet güç kazandı

01.10.2020 - 15:13 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası: İktisadi faaliyet güç kazandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, iktisadi faaliyetin ağustos ve eylül aylarında güç kazandığına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 24 Eylül'deki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, ağustosta tüketici fiyatlarının yüzde 0,96 arttığı, yıllık enflasyonun yatay seyrederek yüzde 11,77 olduğu hatırlatıldı.

Özette, temel mal, enerji ve gıda gruplarında yıllık enflasyon yükselirken, hizmet grubunda yatay seyretti belirtildi. Diğer yandan, tütün ürünleri kaynaklı yüksek bazın etkisiyle alkollü içecekler ve tütün grubunda yıllık enflasyonun belirgin bir şekilde gerilediği bildirilen özette, bu dönemde, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve eğilimlerinin artış kaydettiği ifade edildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun ağustosta 0,78 puan artışla yüzde 13,51'e yükseldiği belirtilen özette, işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonunun 1,51 puan artışla yüzde 15,36’ya ulaşarak bu gelişmede belirleyici olduğu vurgulandı.

Özette, mevsimsellikten arındırılmış verilerin, işlenmemiş gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişin öne çıktığını gösterdiği, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonunun 0,22 puan artarak yüzde 11,86 olduğu ve bu yükselişi ekmek ve tahıllar grubunun sürüklediği, diğer işlenmiş gıda yıllık enflasyonunun yatay seyrettiği bildirildi.

"ŞEBEKE SUYU FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENERJİ GRUBU ENFLASYONUNU OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Özette, enerji fiyatlarının ağustosta yüzde 1,29 arttığı, grup yıllık enflasyonunun 1,02 puan yükselerek yüzde 9,59 olduğu belirtildi.

Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışlara paralel olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin enerji grubu enflasyonunu yukarıya çektiği bildirilen özette, "Şebeke suyu fiyatları ağustos ayında da artarak grup enflasyonunu olumsuz etkileyen bir diğer unsur olmuştur. Bununla birlikte, yönetilen kalemlerden doğal gaz fiyatlarında önceki yıl yapılan ayarlamanın beraberinde getirdiği yüksek baz grup enflasyonunu sınırlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Özette, temel mal yıllık enflasyonunun, döviz kuru gelişmelerine ve kredi ivmesiyle güçlenen talep koşullarına bağlı olarak, ağustosta 1,44 puan artarak yüzde 10,02'ye yükseldiği anımsatıldı.

Döviz kuru geçişkenliği yüksek olan dayanıklı mal grubunda yıllık enflasyonun 3,09 puan artarak yüzde 13,07’ye yükseldiği, öncü göstergeler alt kalemler genelinde yüksek fiyat artışlarının eylül ayında da devam ettiğine işaret ettiği belirtilen özette, ağustos ayında, diğer temel mal grubu fiyatlarında da bir miktar artış gözlendiği, giyim ve ayakkabı grubunda sezon indiriminin bir önceki yıla kıyasla daha yüksek gerçekleştiği kaydedildi.

"EĞİTİM HİZMETLERİNDE UYGULANMAYA BAŞLANAN KDV İNDİRİMİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GRUP ENFLASYONUNU OLUMLU ETKİLEYECEK"

Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, hizmet fiyatlarının ağustosta yüzde 1,14 arttığı, yıllık enflasyon yatay bir seyirle yüzde 11,83 olduğu hatırlatıldı.

Yıllık enflasyonun lokanta-otel ve haberleşme gruplarında arttığı, diğer gruplarda gerilediği belirtilen özette, ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki düşüşte karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığının öne çıktığı bildirildi.

Özette, lokanta-otel grubunda gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde fiyat artışları izlendiği, konaklama hizmetlerindeki artışlarında daha belirgin olduğu kaydedildi.

Diğer hizmetler grubundaki fiyat artışında kura duyarlı kalemlerin dikkati çektiği, eğitim hizmetlerindeki aylık fiyat artışının sınırlı kaydığı ifade edilen özette, şu değerlendirmeler yer verildi:

"Eğitim hizmetlerinde uygulanmaya başlanan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir. Ağustos ayında alkol-tütün yıllık enflasyonu 19,34 puan düşerek yüzde 2,44’e gerilemiştir. Bu dönemde, alkollü içeceklerde fiyatlar yüzde 2,58 oranında artarken, tütün ürünlerinde yatay seyretmiş, ancak tütün ürünlerindeki yüksek baz grup yıllık enflasyonunu belirgin bir şekilde düşürmüştür. Öte yandan, uluslararası fiyatlar ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak altın fiyatları aylık yüzde 13,72 oranında artmış ve grubun yıllık tüketici enflasyonuna katkısı 1,01 puana ulaşmıştır. Eylül ayında enflasyon beklentilerindeki artış sürmüştür. Yıl sonu enflasyon beklentisi 64 baz puan artışla yüzde 11,46’ya, gelecek on iki ay beklentisi ise 45 baz puan artışla yüzde 10,15’e yükselmiştir."

"İKTİSADİ FAALİYETTE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BELİRGİN BİR TOPARLANMA GÖZLENMEKTEDİR"

Özette, iktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlendiği belirtildi.

Sanayi üretim endeksinin temmuz ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttığı ve salgın öncesi seviyesine yaklaştığı hatırlatılan özette, şunlar kaydedildi:

"Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, iktisadi faaliyetin ağustos ve eylül aylarında güç kazandığına işaret etmektedir. Ciro endeksleri toparlanmanın sektörel yayılımının artmaya devam ettiğini gösterirken, turizm ve ihracat imkanlarının sınırladığı bazı faaliyet kollarında görece zayıf seyir korunmaktadır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte güçlü kredi ivmesiyle yurt içi talepte gözlenen hızlı toparlanmanın dış denge ve enflasyon görünümüne olumsuz yansımalarını sınırlamak amacıyla ağustos ayından itibaren likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımları atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda son dönemde ticari kredilerde gözlenen normalleşme eğilimi bireysel kredilerde de başlamıştır."

"İHRACAT SALGIN ÖNCESİ SEVİYEYE ULAŞTI"

Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, ihracatın, bölgeler ve sektörler genelinde toparlanmaya devam ettiği, eylül ayı itibarıyla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak salgın öncesi seviyesine ulaştığı belirtildi.

Diğer taraftan, ağustos ayında belirgin bir ivme kazanan ithalatın eylül ayında kısmen yavaşladığı ve bu dönemde altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının oldukça yüksek seyrettiği vurgulanan özette, ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

Özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Kurul, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve makrofinansal istikrar açısından cari işlemler dengesindeki seyrin önemine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda, yakın dönemde alınan tedbirlerin kredi büyümesi ve kompozisyonu ile dış dengeye yansımaları yakından takip edilmektedir. Haziran döneminde iş gücü piyasası üzerindeki olumsuzluklar kademeli olarak hafiflemeye başlamış, tarım dışı istihdam sektörler geneline yayılan bir şekilde bir önceki döneme göre artış kaydetmiştir. Öte yandan, son dönemde belirgin bir düşüş eğilimi sergileyen iş gücüne katılım oranı iktisadi faaliyetteki toparlanmaya bağlı olarak bir önceki döneme kıyasla artış kaydetmiş ve işsizlik oranları yükselmiştir. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmayla yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının iyileşmeye devam ettiğini göstermektedir. Kurul, kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere işsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla sağlanan desteklerin, hanehalkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın korunması açısından kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulunmuştur."

"KREDİ BÜYÜMESİ VE KOMPOZİSYONUNUN, İÇ VE DIŞ DENGEYE YANSIMALARI İZLENMEYE DEVAM EDİLMEKTE"

Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, salgının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirlerin normalleştirilmesi ve likidite politikalarında atılan sıkılaşma adımlarının etkisiyle kredi ve mevduat faizlerinde artış görüldüğü ve kredi büyümesinin yavaşlamaya başladığı belirtildi.

Tedbirlerdeki normalleşmeyle birlikte ilk olarak ticari kredilerde başlayan yavaşlama eğiliminin geçen ay içinde bireysel kredilerde de gözlenmeye başlandığı aktarılan özette, "Kredi büyümesi ve kompozisyonunun, iç ve dış dengeye yansımaları izlenmeye devam edilmektedir." denildi.

Özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kurul, enflasyon eğiliminde bir süredir devam eden yüksek seyre vurgu yapmış ve dezenflasyon sürecini sekteye uğratan unsurları değerlendirmiştir. Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Normalleşmenin kademeli gerçekleşmesi nedeniyle salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkiler sürmektedir. Bazı sektörlerde toplam talep koşulları enflasyonu sınırlamaya devam ederken, finansman koşullarına duyarlı mal gruplarında fiyat artışları yüksek seyretmektedir. Dolayısıyla güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürmesi, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümüne yönelik risk oluşturmaktadır. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının; ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Özette, salgın sonrası dönemde uygulanan maliye politikası tedbirlerinin, parasal ve finansal diğer tedbirlerle birlikte salgına bağlı iktisadi risklerin sınırlanarak ekonominin üretim potansiyelinin desteklenmesine ve toparlanmanın başlamasına önemli katkı sağladığı aktarıldı.

Ekonominin toparlanma sürecinde para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümün sürdürülerek makro politika bileşiminin enflasyondaki düşüşün devamını sağlayacak ve cari dengeyi destekleyecek şekilde belirlenmesinin, büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtilen özette, önümüzdeki dönemde, salgına bağlı etkiler nedeniyle toparlanması daha uzun sürebilecek sektörlerin desteklenmesi için geçici ve hedefe yönelik maliye ve benzeri politika uygulamalarının kritik önemde olduğu kaydedildi.

Özette, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,45% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4678 Değişim: -0,02%
Düşük 8,4648 15.06.2021 Yüksek 8,4696
Açılış: 8,4692
10,2661 Değişim: -0,01%
Düşük 10,2604 15.06.2021 Yüksek 10,2710
Açılış: 10,2673
507,90 Değişim: -0,06%
Düşük 507,84 15.06.2021 Yüksek 508,48
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.